Tartu Vallavalituse 16.03.2023 korralduse nr 330 „Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel“ kehtetuks tunnistamine

Seoses kevadise teede lagunemise lõppemise ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu Vallavalitsus otsustas lõpetada Tartu Vallavalitsuse 26.03.2023 korralduse nr 330 „Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel" alusel seatud piirangud.