Ohuteavitus

Teavitusviisid ohu korral

Eestis puudub üks konkreetne kanal inimeste ohust teavitamiseks. Eri olukordades kasutatakse erinevaid kanaleid ja vahendeid, mis võimaldavad õigeaegselt ohu eest hoiatada võimalikult palju inimesi.

 

OHUTEAVITUSEKS KASUTATAKSE:

 • meediat, sh võrgu- ja sotsiaalmeediat
 • asutuste veebilehekülgi ja sotsiaalmeediakanaleid
 • sireene
 • mobiiltelefoni sõnumeid ja telefonikõnesid
 • valjuhääldiga teavitust
 • ukselt uksele teavitust

Mida saad teha, et ohuteavitus sinuni jõuaks?

 • Hoia ennast iga päev uudistega kursis.
 • Varu patareidel töötav raadio, et saaksid infot ka olukorras, kus elektroonsed kanalid ei tööta.
 • Selgita välja, kas elad või töötad piirkonnas, kus elanikke teavitatakse ohust sireenide abil (näiteks ohtliku ettevõtte piirkonnas; geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html). Üldjuhul teavitavad ohtlikud ettevõtted või kohalikud omavalitsused sellest elanikke ise.
 • Tutvu ohuteavituse märguannete tähenduste ja käitumisjuhistega kohtades, kus sagedamini viibid (töökoht, õppeasutus, kaubanduskeskus, spordiklubi, meelelahutusasutus jne), ning reisil olles (laev, lennuk, hotell jne).
 • Jälgi kriisiolukordade lahendamist juhtivate asutuste sotsiaalmeediakanaleid, et neilt ohu korral kohe teateid saada.
 • Tutvu ohtlike ettevõtete sireenide tähendustega:
  • Üldhäire signaali kasutatakse kõigi ohtude puhul. Signaal tähendab, et ohu kohta on oodata lisateavet ja täpsemaid käitumisjuhiseid.
   • Minutipikkune tõusev ja langev heli. 30-sekundilise pausi järel korratakse seda vähemalt kolm korda.
  • Üldhäire lõpu signaal tähendab, et oht on möödas.
   • Ühtlane minutipikkune heli. Edastatakse üks kord.
  • Testsireen tähendab, et häiresignaali testitakse ning inimestele kohustuslikke tegevusi ei järgne.
   • Ühtlane pidev heli kestusega kuni 7 sekundit.

Kuula teavitushelisid SIIN

Kuidas ohuteavituse saamisel tegutseda?

 • Võta hoiatusi alati tõsiselt ja järgi ametlikke juhiseid. Need põhinevad alati reaalsel ohul.
 • Kui kuuled väljas käivitunud hoiatussireeni, tuleb minna siseruumidesse ja seal püsida.
 • Jälgi meediat ja muid usaldusväärseid infokanaleid (näiteks kriisiolukorda lahendavate asutuste ja ettevõtete veebilehti ja sotsiaalmeediakanaleid).
 • Hoones käivituva häire korral välju hoonest või täida kohapeal antavaid juhiseid.
 • Rahvusvaheliste sündmuste korral järgi Eesti ametkondade infot. Käitumisjuhiseid mõjutavad oluliselt sündmuse kaugus ja kohalikud tingimused.
 • Mitteametlikest allikatest saadud hoiatused kontrolli üle ametlikest kanalitest (näiteks kriisiolukorra lahendamist juhtiva asutuse veebilehelt või sotsiaalmeediakanalist).
 • Kui saad hoiatuse, edasta see teistele ohupiirkonnas olevatele inimestele.
 • Kui sa ei ole ohu või hoiatuse korral saanud infot, kuidas käituda, hinda olukorda iseseisvalt ning tegutse käesolevate elanikkonnakaitse käitumisjuhiste alusel.