Nõukogud

SA Raadi nõukogu liikmed:

Valeeri Rubeika

 

Janek Hoffmann

janek.hoffmann@tartuvald.ee

Martin Pedak

martin.pedak@tartuvald.ee
Vahur Jurs vahur.jurs@tartuvald.ee

 

Tartu Vallavalitsuse 27.09.2018 korraldus nr 744

OÜ Raadi Arendus nõukogu liikmed:

Valeeri Rubeika

 

Janek Hoffmann

janek.hoffmann@tartuvald.ee

Martin Pedak

martin.pedak@tartuvald.ee
Vahur Jurs vahur.jurs@tartuvald.ee

 

Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korraldus nr 205

OÜ Tartu Valla Kommunaal nõukogu liikmed:

Tarmo Aruoja

-

Elle Kaljurand

elle.kaljurand@tartuvald.ee

Martin Pedak

martin.pedak@tartuvald.ee

 

Tartu Vallavalitsuse 08.03.2018 korraldus nr 206

SA Saadjärve nõukogu liikmed:

Siim Espenberg siim.espenberg@raad.tartu.ee
Reigo Kuivjõgi     reigo@lmk.ee
Tõnis Lukas  tonis.lukas@khk.ee

Elo Mets

elo.mets@arinouandla.ee

Andri Plato

andri.plato@rmk.ee

Hannes Soosaar

kiri.soosaarele@gmail.com

 

Tartu Vallavalitsuse 27.09.2018 korraldus nr 744

Nõukogu esimeestele tasu maksmise korraldus