Nädalakiri 11.11-24.11.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Reedel, 22.novembril osales Tartu Vallavalitsuse GIS-spetsialist Tatjana Obuhova kohalike omavalitsuste GIS-seminaril „Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused". Seminari eesmärgiks oli jagada teavet targa omavalitsuse lahendustest ning saada praktiliste näidete kaudu rohkem teada sellest kuidas teised omavalitsused on toimetanud, kes sarnast tehnoloogiat oma töös aktiivselt kasutavad. Samuti oli see hea võimalus kohtuda kolleegidega erinevatest omavalitsustest, vahetada teadmisi ning teineteiselt õppida. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli väga toreda ja kasuliku üritusega.

SOTSIAAL JA TERVISHOID

13.11 osalesid sotsiaaltööspetsialistid Anne-Mai Ott ja Maris Rannaveer Sotsiaalkindlustusameti infopäeval lähisuhtevägivalla teemal Nõo kultuurimajas. Päevakorras oli:

  • Lõuna PPA Tartu Piirkonnavanem Siim Linnard Politsei LSV statistikast, tööprotsessidest ja koostööst teiste spetsialistidega.
  • SKA ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna kriisiabi peaspetsialist Evi Järvepera kriisitelefonist.
  • Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna Tartu peaspetsialist Heleri Olo ohvriabi statistikast, riiklikest teenustest ja rollist võrgustikus.
  • Lõuna Ringkonnaprokuratuuri II osakonna abiprokurör Margit Pärn LSV juhtumite menetlemisest õiguskaitseasutustes ja kohtus
  • Lastemaja juhtivspetsialist Kai Hallik lastemaja statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
  • Kai Part Seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuse statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
  • Pille Tsopp-Pagan MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Tartumaa Naiste Tugi- ja Teabekeskuse statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
  • Helen Metsma Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja näiteid heast praktikast LSV juhtumitöös.

          

        

TURVALISUS

14.11 toimus Viimsi kinos Päästeameti ennetustöö ja hädaolukorraks valmisoleku osakonna aastalõpuseminar, millest võttis osa Tartu valla esindajana saarevaht Toomas Lindjärv. Päevakava kohaselt esinesid kaitseväe juhtaja, päästeameti peadirektor. Räägiti nii ohutusest üldiselt kui ka tuleohutusest ning toodi erinevaid näiteid Võru kriisolukorra põhjal.

Kaitseväe juhataja andis ülevaate võimalustest kriisiolukorras tegutsemiseks. Juttu oli ka väärtusmaterjalidest – mida inimesed väärtustavad, statistika, eesti inimeste väärtusmustrid ajas. Turvalisuse nõukogu ja omavalitsuse tööpõld turvalisuse loomisel olid samuti päevakava teemadeks. Lisaks sellele tuli juttu avaliku teenuse disainimisest, mis tähendab teenuse muutmist optimaalsemaks – pigem vähem kui rohkem. Meedia mõjust ja rollidest rääkis Märt Treier.

Tartu vald sai seminari lõpus tunnustuse, mille raames tunnustati valla kriisikomisjoni ning Tartu valda kodude tuleohutuks muutmise eest.

       

       

KANTSELEI

15. novembril kohtusid  Jääaja Keskuses vallavolikogu ja komisjonide liikmed, koolide esindajad ning vallavalitsuse ametnikud.  Kohtumise esmane eesmärk oli  HeiVäl Consulting OÜ poolt koostatud Tartu valla haridusteenuse nõudluse uuringu tutvustus ja rühmatöö tegemine. 

Tutvustuse käigus andsid HeiVäl Consulting OÜ konsultandid ülevaateTartu valla haridusteenuse nõudlusest piirkonniti. Ülevaade hõlmas 10. aastat. Uuringust selgus Tartu valla jaoks palju vajalikku. Nimelt on osades piirkondades probleem koolikohtade puudusega ja osadest piirkondadest liiguvad  lapsed hoopis ära. Iga Tartu valla piirkonna kohta moodustati rühmatöö tegemiseks oma grupp tutvustusel osalenutest.  Näiteks Lähte piirkonnas olid rühmatöö küsimusteks Lähte lasteaia suurendamise poolt- ja vastuargumendid. Rühmatöö tulemusena esitasid grupid seisukohti, mille baasil täiendatakse uuringu tulemust. 

Uuring on kättesaadav Tartu valla kodulehelt (loe lähemalt SIIT)

       

       

ARENDUS

14. novembril kohtusid Tartu Vallavalitsuse esindajad abivallavanem Tarmo Raudsepp, arendusspetsialist Maido Puna ja GIS-spetsialist Tatjana Obuhova äsja alanud URBACT võrgustike Eesti partneritega. URBACT võrgustikes on seekord mitmed uued Eesti linnad, vallad ja arenduskeskused. Kohtumise eesmärgiks oli saada omavahel tuttavaks ning vahetada esmaseid kogemusi. URBACT võimaldab omavalitsustel teha koostööd, et luua uusi ja jätkusuutlikke lahendusi ning võrgustikke, jagades teavet ning suurendades spetsialistide võimekust. Tartu valla eesmärgiks on vahetada kogemusi vallakodanike kaasamise osas kohaliku omavalitsuse planeeringute ja e-teenuste kaudu.

URBACT programmi kohta loe lähemalt SIIT       

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 20. novembril sai alguse helkurkõnni sari. Laevas toimus helkurkõnd ja enne kõndi valmistati endale ka helkur. Helkurkõnni eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu sellele, et kõik peavad pimedal ajal kasutama helkurit ja mõistma selle vajalikkust. Neljapäeval, 21. novembril toimus helkurkõnd Maarja-Magdaleenas. Sel nädalal toimub helkurkõnd 26. novembril Kõrvekülas ja Tabiveres ning 28. novembril Lähtel.

Neljapäeval, 21. novembril osalesid Tartu valla kultuuritöötajad Tartu 2024 raames korraldatud Kultuurikompassil, mille teemaks oli „Kuidas kultuuris osavalt vabatahtlikke kaasata?" Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi kuuluva foorumi fookuses olid küsimused sellest, kuidas kõige paremini vabatahtlikena kaasata noori, eakaid ja eri kultuuritaustaga inimesi ning millised on head praktikad ja süsteemid vabatahtlike juhtimiseks ning arendamiseks.       

Laupäeval, 23. novembril tähistas Lähte naisrahvatantsurühm Hermine Tabivere Rahvamajas oma 20. tegevusaastat.

Nädalakiri 28.10-10.11.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

7.-8. november viibisid vallaarhitekt Egle ja planeeringute spetsialist Kristel Tartus toimunud Planeerimiskonverentsil. Kaks pikka päeva olid nii informatiivsed kui ka taas avastamisrõõmu pakkuvad. Kokku viiel teema sessioonil ja mitmel suurel sessioonil käsitleti erinevaid planeerimisalaseid teemasid. Näiteks räägiti Tartu avaliku ruumi muutustest ja plaanidest, avalikest mitteavalikest ruumidest, kaasamisest ja üldplaneeringutest, tehnoloogia arengu mõjust planeerimisele ning ka planeerimise ja poliitika seostest.

SOTSIAAL JA TERVISHOID

30.10.2019 osalesid Lõuna Ringkonnaprokuratuuri Lähisuhtevägivalla infopäeval lastekaitsespetsialistid Karin Aru ja Triin Vaino. Infopäeva teemadeks olid – Kalle Vall andis ülevaate lähisuhtevägivalla juhtumite menetlemisest, Anton Aunma rääkis programmist „Mehed päriselt", Tartu Maakohtu kohtunik Anneli Tanum andis ülevaate kohtupraktikast, ohvriabitööst rääkis Riina Laane ja lähisuhtevägivalla juhtumitest rääkis veel abiprokurör Maiken Arro.

05.11 osalesid sotsiaalnõunik Jaana Puur ja lastekaitsespetsialist Karin Aru Tallinnas toimunud Tervise Arengu Instituudi koolitusel „Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda".

Maakonna kohalikud omavalitsused osalesid Eesti Töötukassa koostööpäeval

Sotsiaaltööspetsialistid Anne-Mai Ott ja Maris Rannaveer osalesid 07.11.2019 V Spa Konverentsikeskuses Tartu linna ning maakonna kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö spetsialistide ning Eesti Töötukassa koostööpäeval.

Päeva esimeses pooles keskenduti töötukassa võimalustele ning otsiti ressursse kliendiloo lahendamiseks nii kohaliku omavalitsuse kui ka töötukassa vaatest. Päeva teises pooles jagati edulugusid innustamaks jätkuvat koostööd ning arutati ümarlaudades NEET noorte, pikaajalise töötuse, uussisserändajate ning terviseprobleemidega inimeste teemadel ning ühes töörühmas oli võimalik lähemalt tutvust teha coachingu võimalustega.

Laste õiguste kuu

Lapse õiguste kuul, 8. novembril 2019 korraldas MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Sotsiaalministeeriumiga seminaride sarja Samal poolel-lapse poolel XII seminari, mille alateemaks oli „Laps ja lahutus". Ministeeriumide ühishoones toimunud seminaril osalesid Tartu valla lastekaitsespetsialistid Karin Aru ja Triin Vaino. Üheksandat korda toimuval seminaril mindi nö algusaegadesse tagasi, mil üheks esimeseks alateemaks olid vanemluse ja hooldusõiguse teemad. Ka tänasel päeval on nimetatud teemad ülimalt aktuaalsed lastekaitse- ja sotsiaal valdkonnas. Sõna said Õiguskantsleri Kantselei õiguskantsleri vanemnõunik Kristi Paron, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna peaspetsialist Merili Laur ja Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talitluse nõunik Marii-Elisa Pärna, Eesti Advokatuuri juhatuse liige vandeadvokaat Karina Lõhmus-Ein ja Valga kohtumaja kohtunik Külli Puusepp, kes jagasid teadmisi ning kogemusi kohtupraktikast,  hooldus-ja suhtlusõiguse tagamisest rahvusvahelistes menetlustes ning rääkisid lastekaitsetöötaja rolli kohta kohtu abilisena ning vanemate vahelistes kohtuvaidlustes. Seminari peaesinejaks oli Soome tunnustatud lastepsühhiaater Jari Sinkkonen, kes käsitles oma ettekandes lahutuse mõju lapsele, 50/50 elukorraldust, kiindumussuhte olulisust, lapsekeskset lähenemist hooldusõiguse vaidlustele, samuti milline mõju on vanemate vahelisel vägivallal lapsele.

SPORT

Maarja-Magdaleenas meenutati Tabivere mailt pärit laskmise 13-kordset maailmameistrit Elmar Kivistikku

Eesti paremate laskurite osavõtul laupäeval Maarja-Magdaleenas peetud XV Elmar Kivistiku mälestusvõistlustel laskmises võitsid esikoha püstolilaskmises Reijo Virolainen Elva Laskespordiklubist ning püssilaskmises Anastassia Olewicz Narva Laskespordiklubist. Kohalike laskurite konkurentsis olid võidukad noortest Avelin Jakovlev Maarja-Magdaleenast ning täiskasvanutest Marten Kalder Põltsamaalt. Võistkondliku laskmise võitis Põltsamaa võistkond Tabivere ja Maarja-Magdaleena laskurite ees. Kokku oli laskjaid osalemas 43. Võistluse korraldas Tabivere Rahvaspordiklubi  koos abilistega Eesti Laskurliidust ning toetajateks olid Kultuuriministeerium, Eest Kultuurkapitali  kehakultuuri ja spordi sihtkapital ning Tartu vald.

       

       

TURVALISUS

Ülekäigurajad Tabivere alevikus

Tartu Valla Kommunaal OÜ tellis Tabivere alevikku Tuuliku tänavale teekünnised, mille eesmärk on mõjutada autojuhte kiirust maha võtma. Vajadus on tingitud kortermajade lähedusest, mille juures on liiklusohutuse tagamine oluline. Antud tänaval tegutsevad kauplused, rahvamaja ja noortekeskus ning hetkel tegutseb Tabivere Põhikool rahvamajas asuvatel asenduspindadel. Kõigi jalakäijate turvaliseks pääsemiseks kergliiklusteelt rahvamajja, noortekeskusesse ja poodi, paigaldati Tuuliku tänavale kaks teekünnist, üks Coopi kaupluse ja teine rahvamaja vahetusse lähedusse.

Ohutut liiklemist!

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

29. oktoobril pidas Äksi segakoor Jääaja Keskuses oma 60. juubelit. Koos sõpruskooride Lähte naiskoori, Maarja-Magdaleena segakoori ja Kääpa segakooriga Serviti anti ühine juubelikontsert. Vallavanem Jarno Laur ja sotsiaalnõunik Jaana Puur käisid segakoori õnnitlemas.

Kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi ja Tabivere rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg osalesid kultuuriministeeriumi Kultuur 2030 mõttetalgutel Elva Kultuurikeskuses. Kultuur 2030 protsessi juht tutvustas kultuuripoliitika põhialuseid, tutvustati ka Lõimuv Eesti 2030 arengukava koostamise teemasid ning integratsiooni Sihtasutus tutvustas oma tegevust.

30. novembril kohtusid Tartu valla kultuuritöötajad Maarja-Magdaleena rahvamajas, kus töötati läbi sündmused, mis saavad toimuma aastal 2020.

Vastavalt Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra järgi läks 1. novembril lukku toetuste taotluste vastuvõtmine. Läbi  toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU esitati kokku 59 taotlust.

Nädalavahetusel külastasid Laeva Kultuurimaja „Eesti selgeltnägijate tuleproovi" osalejad. Pühapäeval näidati kino nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Tabivere Rahvamajas toimus John Elliotti kontsert. John Elliott on külastas oma  Euroopa turnee käigus ka Eestit. Hingeline kunstnik San Franciscost, kes tõi kuulajani tõelise hinge ja kire - ja seda igas oma laulus.

Maarja-Magdaleena Rahvamajas toimus pühapäeval (03.11.2019) käsitsi tikkimise töötuba.

KANTSELEI

31.10.2019 toimus Saaremaal teine kohalike omavalitsuste kommunikatsioonitöötajate kokkusaamine. Kokkusaamise käigus tehti tutvust Saaremaa valla kommunikatsiooni murede ja rõõmudega, kogemustega uue valla käivitamisest. Kati-Katri Koppel andis ülevaate Viljandi valla tööst ning samuti tegi väikese tutvustuse, millised uuendused on ees KOVTP lehega. Kohal oli ka Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kady-Ann Sutt. MTÜ Visit Saaremaa rääkis maine kujundamisest ja turundamisest. Kohal oli ka Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siliner, kes rääkis kommunikatsioonist Saaremaa valla näitel. Tartu Vallavalitsusest osales sekretär-registripidaja Estrit Aasma.

ARENDUS

Tartu Vallavalitsuse esindajad olid kutsutud Hiiumaa valla poolt külaskäigule. Külastus toimus 30. oktoobrist kuni 1. novembrini.  Külastusel osalesid  vallavanem Jarno Laur, finantsjuht  Ulvi Viilvere, sotsiaalnõunik Jaana Puur, vallasekretär Eve Kallas, dokumendihalduse spetsialist Kadri Linamägi, volikogu liige Aigar Lepp ja volikogu liige Vahur Jurs.

Kutse külastada Hiiumaad esitati meile juba jaanuaris. Kiire töögraafik ei võimaldanud varasemalt Hiiumaad külastada. Hiiumaa on meie  mandriinimeste jaoks kauge meretagune maa. Suvel mõtleme neile kadedusega, kes saavad suvitada mõnel armsal Eesti saarel nii et meri loksub varvaste vahele.  Vihmasel oktoobril ei ole Hiiumaa aga maailma mõnusaim paik, samas on sellel saarel oma võlu ja sarm.  Suvise hooaja välisel ajal Hiiumaad külastades võib olla raskusi toitlustuskohtade leidmisel aga samas  kiirgab saar suvist sõbralikkust.

       

Hiiumaa omavalitsuse süsteem on erinev Tartu vallast.  Peale ühinemist moodustus üks Tartu vald  ja moodustati üks ühtne vallavalitsus. Hiidlased läksid hoopis teist teed. Nimelt on moodustatud osavallad ja osavallavalitsused. Võrdluses Tartu vallaga tundub osavaldade süsteem rohkem aega nõudev kui seda on  Tartu valla praegune valitsemise süsteem. Hiiumaa vallaeelarve on jagatud osavaldade ja nn pea vallavalitsuse vahel.  Selline süsteem vajab rohkem tööjõudu. Hiidlased ise hindavad, et selline osavaldade süsteem tagab neil elanike parema kaasatuse  ja võim on nn inimesele lähemal.

       

Võõrustajaks oli Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja  lähemalt tehti tutvust Käina osavallaga, mille osavallavanemaks on Omar Jõpiselg. Käina osavallal on käsil  suurprojekt Tuuletorn. Sellest peaks tulema elamuskeskus, kuhu tahab iga Hiiumaale tulnu minna. Elamuskeskusesse rajatakse vastavad ekspositsioonid ja väga atraktiivne ning ülikõrge ronimissein.  Tutvusime keskuse ehitamisega ja saime näha rajatavat ronimisseina.  Suure kõrgusekartusega inimestel võttis jala värisema ainuüksi seina kaugelt vaatamine. 

       

Kui Tartu valla ainus nn avalik bassein asub Kõrveküla lasteaias Päikeseratas, siis Käinas on täiesti korralik ujula. Meie külastusel sinna tegid seal treeningut  väga lõbusad lasteaialapsed.  Nende rõõmus ja  ujumistreeneri poolt koordineeritud sulistamine tõi väga ilmekalt esile, milleks meile on vajalikud basseinid ja et basseinile tehtavad suured kulutused ei ole mitte maha visatud raha, vaid väga vajalik asi.  

Käina osavalla külastus andis meile parema ülevaate teistes omavalitsustes tehtavast ja seda, et asju võib ajada ka teistmoodi.

       

Nädalakiri 14-27.oktoober 2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

18.oktoobril toimus Kuremaal koolitus, millel osalesid Tartu Vallavalitsusest vallaarhitekt Egle Nõmmoja, planeeringute spetsialist Kristel Altsaar, ehitusspetsialist Ergo Nõmme ja GIS-spetsialist Tatjana Obuhova. Koolitajaks oli vandeadvokaat Raul Keba. Koolituse sisu käigus puudutati järgmisi punkte: haldusmenetlus ehitamisel, planeerimis- ja ehitusõiguse aktuaalsed küsimused ning riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle.

Kontor sorteerima!

15.oktoobril said paika Tartu vallamaja esimesed jäätmete sorteerimise kastid, mis asuvad II korrusel kohvikus ja I korrusel fuajees. Tartu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kadi Kukk saatis kõigile ametnikele laiali sorteerimise juhendi ning kutsus kõiki ülesse usinalt sorteerima.

Tartu vallamajas asuvad sorteerimiskastid

Põlispuude majandamise koolitusest

17.10-18.10 ja 25.10 Luua Metsanduskoolis toimunud põlispuude majandamise koolitusel osales keskkonnaspetsialist Kadi Kukk. Tartu vallas on mitmeid kaitsealuseid parke ja alleesid, mis vajavad pidevat hoolt ja seisundi hindamist, seetõttu olid koolitusel jagatud teadmised ja info väga vajalikud.  Koolitajateks olid Aino Mölder, Vello Keppart ja Sulev Järve. Koolitusel anti ülevaade põlispuude väärtustest ning majandamise võimalustest, samuti tutvuti lähipiirkonna põlispuudega, nende seisundi ja hooldusvajadusega.

       

                       Väärtuslik puu Luua pargis                                      Vääriselupaiga indikaatorliik harilik kopsusamblik                          

ARENDUS

Tartu maakonna omavalitsusjuhid külastasid 16-18.oktoobril Soome Jyväskylä ja Viitasaari linna. Eesmärk oli külastada ja tutvuda Tartumaa sõprusmaakonna Kesk-Soome linnade Jyväskyla ja Viitasaariga ning Kesk-Soome Regionaalse Nõukoguga. Kohtumiste teemadeks olid kohaliku omavalitsuse arengu suunamine ning laiemalt regionaalareng ja ühtne planeerimine. Töövisiidi teiseks teemaks oli siseturvalisuse temaatika Kesk-Soome maakonnas. Kesk-Soome regionaalse nõukoguga arutati võimalikke ühiseid koostööprojekte kahe maakonna vahel. Tartu vallast osalesid väljasõidul abivallavanem Tarmo Raudsepp ja vallasekretär Eve Kallas.

       

       

Tööülesannete täitmisel paneme selga valla joped

Alates oktoobrist on vallavalitsuse töötajatel ja ametnikel tööülesannete täitmiseks ette nähtud ühesugused joped, mille abil on kõigil kodanikel võimalik kiirelt kindlaks määrata, et tegemist on valla ametniku või töötajaga, kes on parasjagu oma tööülesandeid täitmas. Joped on sinised ja valla tunnused on jopedel kujutatud helkuriga, et ka pimedal ajal oleks võimalik meid märgata.

Tartu Vallavalitsuse töötajad ja ametnikud 

TURVALISUS

23.oktoobril toimus Tartu vallamajas kriisireguleerimisõppus „TARKTIKA 2019". Tegemist oli harjutusliku sisuga lauaõppusega, millel oli 4 erineva raskusastmega episoodi ning nende aluseks oli HOLP (hädaolukorra lahendamise plaan) ja kriisijuhtimise süsteem. Stsenaariumiks olid rasked ilmastikutingimused, mis mõjutavad elanikke, vallavalitsuse töötajaid, üldhuviteenuste osutajaid, riigi ja valla asutusi ning ettevõtteid. Peamine rõhk oli protsessil, mitte tulemusel. Kõiki elluviidavaid tegevusi tuli planeerida lõpuni ning kõik tegevused pidid vastama küsimustele MIKS? KUIDAS? ja MIDA? Kõik elluviidavad tegevused pidi olema maksimaalselt elulähedased. Õppuse käigus komplekteeriti staap, kutsuti staap kokku, määrati olulised tegevussuunad ning sellest lähtuvalt komplekteeriti staabi grupid. Oluline oli korraldada olukorra hindamine, esmaste kommunikatsioonisõnumite koostamine, partnerite teavitamine ning infotelefoni töö korraldamine. Õppust hindas MindUpSystems.

Tartu Vallavalitsuse töötajad ja ametnikud vallamaja volikogu saalis „Tarktika" lauaõppusel

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

Tartu Vallavalitsus tellis HeiVäl Consulting'u poolt Tartu valla haridusteenuse nõudluse analüüsi. Analüüsi tulemusena sooviti vastuseid järgmistele küsimustele:

•milline on optimaalne klassikomplektide/rühmade arv/kooliastmete arv haridusasutuste kaupa kahanevate või stabiilse elanikkonnaga piirkondade lasteaedades ja koolides tulevikus;

•milline on vajadus uute lasteaia-ja koolikohtade järele olemasolevates haridusasutustes kasvavates piirkondades;

•milliseid uusi asutusi luua?

Analüüs on valmis ja HeiVäl Consulting'u esindaja Kaido Väljaots käis seda 25.10.2019 vallavalitsuses tutvustamas. Pikem teema tutvustus kõigile huvigruppidele toimub 15.11.2019 kell 09.00 kuni 14.00 Jääaja Keskuses.

Nädalakiri 1-13.oktoober 2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Oktoobrikuu 1. 2. ja 3. kuupäevadel toimusid Jääaja Keskuses, Tabivere Rahvamajas ja Vedu Raamatukogus Tartu valla uue üldplaneeringu koostamise arutelud. Vallarahval oli võimalus avaldada arvamust, pakkuda välja omapoolseid ideid ning lisaks said arutletud ka paljud muud teemad, mis otseselt üldplaneeringu koostamisse ei kuulunud. Muuhulgas avaldati arvamust kergliiklusteede osas ja räägiti kaasa maakasutuste juhtotstarvete määramisel. Septembri lõpus toimusid samalaadsete sisudega arutelud ka Laeva Kulutuurimajas ja Raadi lasteaias Ripsik.

       

Arutelu Jääaja Keskuses                              Arutelu Raadi Lasteaias Ripsik

       

Arutelu Tabivere Rahvamajas                       Arutelu Vedu Raamatukogus

Eelmisel nädalal toimusid viimased Tartu valla uue üldplaneeringu koostamise eskiisi arutelud. Esmaspäeval, 7.oktoobril, rääkisid Kõrveküla elanikud valla ruumilise arengu osas kaasa. Järgnevatel päevadel kohtus üldplaneeringu koostamise meeskond Lähte, Maarja-Magdalena ja Vasula elanikega. Olid väga sisutihedad arutelud ning töögrupp toimetab saadud ideedega jõudsalt edasi. Järgmised arutelude õhtud leiavad aset uue aasta alguses, kui on aeg taaskord kokku tulla ning üle vaadata seletuskiri ja planeeringu ettepanek.


       

Arutelu Lähtel                                                            Arutelu Kõrvekülas

Puude sõber 2019 

04.10.2019 avati pidulikult Vahi tööstuspargis mälestuskivi.

Madis Soodla eestvedamisel istutati Vahi tööstusparki 69 tammepuud. Madise näol on tegemist Tartu valla jaoks ühe kõige keskkonnasõbralikuma arendajaga, kes kvaliteetse roheluse olemasolu meie väliruumis tagada püüab.

Tänutäheks kinkis Tartu vald Madisele medali – Puude Sõber 2019.

ARENDUS

Tartu Vallavalitsuse esindus külastas Prantsusmaal asuvat Agen´i linna, kus toimus kahepäevane kick-off meeting projekti „Active citizens" raames. Tegemist on Euroopa linnade võrgustiku programmiga URBACT, mille eesmärk on toetada linnade ja linnaliste piirkondade arengut läbi kogemuste vahetamise, heade praktikate leidmise ja võimendamise ning Euroopa väärtuste jagamist kohalikul tasandil.

URBACT on Euroopa territoriaalse koostöö programm, mille viimases voorus valiti rahastamiseks 80-st projektist 23 võrgustikku.

Tartu vald on projektis üks kaheksast partnerist koos Agen´i ja Saint-Quentin´i linnaga Prantsusmaal, Cento linnaga Itaalias, Santa Maria de Feira linnaga Portugalis, Hradec Kralové linnaga Tšehhis, Dinslaken´i linnaga Saksamaal ja Bistrita linnaga Rumeenias.

Tartu valla eesmärk on jagada oma kogemust kohaliku omavalitsuse planeeringute ja e-teenuste ning nende kaudu vallakodanike kaasamise teemadel.

Tartu Vallavalitsusest olid Prantsusmaal abivallavanem Tarmo Raudsepp, arendusspetsialist Maido Puna ja GIS-spetsialist Tatjana Obuhova.

URBACT projekti kestus on 2,5 aastat. Esimese poole aasta sees pannakse juhtpartneri (Agen´i linn) ja juhteksperdi Christophe Gouache (praktik Brüsselist) vedamisel paika järgmise kahe aasta tegevusplaan. Nad külastavad mõne kuu jooksul kõiki partneromavalitsusi, Tartu valda on planeeritud tulla 14-15. jaanuaril 2020. Seejärel valmib märtsiks eelmainitud 2-aastase tsükli tegevusplaan, mille kontseptsioon saab paika ühisel kohtumisel Itaalias, Centos 5-6. jaanuaril.

URBACT programmi kohta loe lähemalt SIIT

PIIRISSAAR

Matjaraja ja puhkekoha loomine
Riigi Tugiteenuste Keskus võttis 09.10.2019 vastu taotluse „Piirissaare matkarajad ja puhkeplatsid" otsuse antud projekti rahastamiseks toetuse mahus 16 000 eurot. Projekti kogueelarve on 18 823,53 eurot.

Projekti eesmärk on Piirissaarel asuvate järvekallaste kasutamise võimaluste väljaarendamine ning külastusi pikendavate puhke- ja vabaaja veetmise paikade loomine ja mitmekesistamine. Selle raames korrastatakse Piirissaare sadamast kanali äärest lõuna poole viiv matkarada ja rajatakse lõunakaldale kolmest varjualusest, laudadest-pinkidest ja muust teenindavast inventarist koosnev puhkekoht. Samuti korrastatakse suplusrand. Projekti lõppkuupäev on 30.06.2020.

Sellega seoses on riigihangete registris avaldatud ka lihtmenetlusega hange viitenumbriga 214785 „Piirissaare matkaraja ja puhkekoha rajamine", milles pakkumiste esitamise tähtaeg on 29.10.2019 kell 9:00. Tutvu hankega SIIN

Teeninduspunkti rekonstrueerimine

15. oktoobril allkirjastas vallavanem Jarno Laur ehitustööde hankelepingu firmaga OÜ PVH Ehitus Piirissaarel asuva endise vallamaja rekonstrueerimiseks valla teeninduspunktiks. Hanke kogumaksumus on 167 400.- eurot. Hoonesse tulevad saarevahi tööruumid ja kodanike vastuvõtu ruumid, tööd jätkab raamatukogu, rajatakse avalikuks kasutamiseks mõeldud wc- ja duširuum, lisaks tuleb esimesele korrusele kogukonnaköök, mis on samuti avalikuks kasutamiseks. Teisel korrusel saavad olema saarevahi eluruumid ja valda teenindavate inimeste tarbeks mõeldud külaliskorter.

Projekti ajaraamistik on üsna kriitiline, kuna lepingu kohaselt peaksid tööd valmima aasta lõpuks, kuid selgunud on, et praam, mida vajatakse materjalide ja töötajate üleveoks, on rikkis ning töötamas on asenduslaev, mis paraku ei võta peale kaupu. Loodame siiski parimat, vähemalt ehitaja on lubanud teha endast kõik oleneva.

Käesolevad tööd on seotud Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt vahendatavas „Väikesaarte programmist" rahastatava projektiga „Piirissaare vallamaja saarevahi eluruumide kohandamine ja töötranspordivahendi soetamine". Projekti maht on 83 706,71 eurot, toetuse osa sellest 71 150,70 eurot. Projekti toel soetatava mootorsaani lihtmenetlusega pakkumiskutsetega hange on samuti hetkel käimas, täpsema info leiab  SIIT või arendusspetsialistilt maido.puna@tartuvald.ee/.

Kanali puhastustööd

Saart poolitav kanal oli juba üsna kinni kasvanud ja setteid täis, mis raskendas kaluritel ja teistel paadiomanikel kanalis liikumist. Peagi aga lõppevad kanali põhjapoolse osa puhastustööd. Ka see töö on saanud osalise rahastuse, seekord Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu poolt vahendatud ja PRIA poolt toetatud projekti „Piirissaare Põhja kanali puhastustööde teostamine" raames. Kõik tööd läksid maksma 81 600 eurot, toetuse maht sellest on 34 560 eurot. Projekti eesmärk ongi tagada juurdepääs Piirissaare sadamasse ja (kalurite) randumiskohtadesse saare põhjarannikule väljuva kanali kaudu.

Projekti teostumine annab võimaluse taas-suurendada saarekalurite traditsioonilist kalapüüki, edendada kalandust ja luua võimalused traditsioonilise väike-ettevõtluse taastamist, tagamaks neile paremad juurdepääsuvõimalused (ajaloolistesse) püügikohtadesse.

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 1. oktoobril osalesid Jarno Laur, Veronika Täpsi, Jaana Puur ja Ulvi Viilvere Tartu valla kultuurijuhtide kohtumisel. Vaadati koos üle 2020. aasta eelarve ning arutleti murekohtade üle. Arutlusel olevad teemad olid seotud ringijuhendajate palkade ülevaatamisega, rahvamajade põhimäärused ning rahvamajade rendihindade muutmine. Arutlusel olevad teemad olid seotud ka EV 101 pidustustega, kultuurikandjate tänuüritusega jm ülevallaliste sündmustega. 

Reedel, 4. oktoobril toimus Laeva Kultuurimajas etendus Laeva näiteringi esitlusel külakomöödia  „Tantsuprofessor", mille autor on Tõnis Braks.

       

Teisipäeval, 08.10 said Tartumaa kultuuritöötajad kokku, et kaasa lüüa Tartumaa kultuuristrateegia konverentsi korraldamisel. Kaaluti erinevate Tartumaa kultuurileskuste vahel, kus võiks konverents toimuda ning ka konverentsi teemade esinejate ideekorje sai tehtud. Samal päeval pidas Maarja-Magdaleena Rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg oma juubelit. Tartu vallavanem Jarno Laur, kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik ja Tartumaa Rahvakultuuri spetsialist Kati Grauberg-Longhurst käisid Tiiat õnnitlemas.

Kolmapäeval, 09.10 said Tartu valla kultuuritöötajad kokku, et korrastada sündmuste kalender. Arutati ka advendiaja tähistamise korraldamise teemal ning puudutamata ei jäänud ka kultuurikandjate tänuürituse korralduslikud pooled

Reedel, 11.10 toimus Laeva Kultuurimajas hooaja alguse tantsuõhtu ansambliga Kruiis.

Tartu vallas tähistati õpetajate päeva

Tartu vallavanem külastas 04.10.2019 hommikupoolikul peaaegu kõiki Tartu valla haridusasutusi ning viis neile õpetajate päeva puhul Mõisapreili Pagari poolt valmistatud koogi.

 

Tartu vald avas Raadil Tartu valla esimese koerte jalutusväljaku

Nüüd on kõigil koerteomanikel võimalus oma lemmikuga aiaga piiratud alale jalutama või mängima minna. Alal on ka mitmeid atraktsioone, kus oma lemmikut treenida või lihtsalt mõnusalt aega veeta. Sügisel paigaldatakse väljaku ümber valgustus, et ka pimedal ajal oleks võimalik väljakul viibida.

Jalutusväljaku projekteerisid Ökodisko OÜ ja Rutt Piir ning ehitas Tartu Valla Kommunaal OÜ.

Avamispeol astusid ülesse Tartu Koerteklubi Säde koerad.

       

Tartu vald avas Lähtel Noortekeskuse

Tartu Vallavolikogu võttis 23.08.2019 vastu otsuse, millega asutati Tartu Vallavalitsuse hallatav asutus Lähte Noortekeskus ning kinnitati noortekeskuse põhimäärus.

07.10.2019 kell 15:00 toimus Lähtel pidulik Noortekeskuse avamine, millest võtsid osa ka vallavalitsuse esindajad. Maja oli rahvast täis, kuna avamispeost tulid osa saama ka teiste meie valla noortekeskuste noored.

Lähte Noortekeskuse teeninduspiirkonda kuulub hinnanguliselt üle 400 noore vanuses 7-26 eluaastat.

Noortekeskuse juhataja Carmen Rootsi ootab kõiki huvilisi tutvuma uue noortekeskusega esmaspäevast reedeni kell 13.00-18.00!

       

TURVALISUS

Tartu vallavanem Jarno Laur kohtus PPA esindajatega

Tartu vallavanem kutsus täna kokku Tartu valla piirkonda teenindavad politsei esindajad – Kadri Ala, Kadri Kroonberg, Kadri Urb ja Anti Peiponeni. Arutelu käigus vesteldi erinevatel teemadel, kuid eelkõige oli kokkusaamise eesmärk muuta politsei ja kov-i koostööd veelgi efektiivsemaks.

Põhiküsimused olid – mida me saaksime teha veel paremini?

Vaatasime koos läbi viimase 9 kuu statistika, mille kohaselt on väärtegude hulk (988) juba 70 võrra suurem kui eelmisel aastal, kuid sellest moodustab väga suure osa just liiklusõnnetuste arv (955). PPA esindajad tõdesid, et ka väljakutsete arv on suurenenud, kuid Anti Peiponeni hinnangul võib see olla seotud inimeste teadlikkuse tõusuga seotud. Rahvas teab, mis numbrit valida, kui midagi on juhtunud või kui on oht inimese elule. Meeldetuletuseks, see number on 112!

Lähisuhtevägivalla juhtumeid on tänaseks registreeritud juba 19, eelmisel aastal oli neid vaid 6. samas, infoteadete hulk on languses, 46/53.

Kahjuks peab tõdema, et kuritegude arv on väga palju suurenenud, 108/86. tõusuteel on kahjuks ka varguste osakaal nagu ka omavoliliste sissetungide arv.

Joobes juhte on tänaseks tabatud sama arv, nagu eelmisel aastal kokku ehk 24.

Selline oli tagasivaade viimasele 9-le kuule. Täna saime paika aga meie järgmise 9 kuu tegevused, mis on suunatud efektiivsemale koostööle ja ennekõike sellele, et Tartu vald oleks turvaline ja siin oleks hea elada!

Koosviibimisel osalesid ka Tartu Valla Kuukirja toimetaja Katrin Sisask, vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid Karin Aru ja Triin Vaino, sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Ott ja menetleja Kadrin Krabbi.

Oktoobri kuukirjas ilmub tutvustav artikkel piirkonnapolitseinikest.