Märka lindu

Metsades olevad elupaigad on olulised metsalindudele, mistõttu on metsade majandamisel oluline arvestada raietegevusest tekkivate häiringutega metsalindudele. Seega tuleks vältida aktiivset raietegevust lindude sigimis- ja pesitsusaja kõrgajal.