Puude raie

Raieluba tiheasustusalal

Tartu valla tiheasustusalal tuleb puude raieks taotleda luba Tartu Vallavalitsuselt.

Raieks ei ole vaja luba taotleda:

  • alla 20 cm rinnasläbimõõduga puule;
  • kui tegemist on viljapuuga;
  • eravalduses olevate põõsaste eemaldamiseks kinnistu omaniku poolt omal territooriumil;
  • kui kehtestatud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes on märgitud raiutavad puud;
  • tormiheite või -murru või teistel põhjustel maha langenud või ohtlikuks muutuntud puude raieks juhul, kui vajalik on kohene raie.

Raieluba raieks tuleb taotleda, kui puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast on vähemalt 20 cm. Samuti tuleb raieluba taotleda okste kärpimiseks, kui oksa läbimõõt on 20 cm või suurem.

 

Puude raieks loa andmise tingimused ja kord Tartu vallas, vaata täpsemalt SIIT

Raieloa taotlus esita läbi SPOKU SIIT

 

Raieluba metsamaal

Raielube (sh raadamislube) metsamaa sihtotstarbega maaüksustele väljastab Keskkonnaamet, vaata täpsemalt SIIT