Liigiti kogutud jäätmed

Aastas tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kg inimese kohta. Jäätmete liigiti kogumise nõue tuleb jäätmeseadusest. Materjalide või esemete tootmiseks kulutatakse suur hulk energiat, kui võtame materjalid uuesti ringlusse, saame ressursse kokku hoida.

Tartu linna jäätmejaam

Pakendikotiteenus ja pakendikonteineriteenus

Elektroonikajäätmed

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Patareid