Liigiti kogutud jäätmed

Aastas tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kg inimese kohta. Jäätmete liigiti kogumise nõue tuleb jäätmeseadusest. Materjalide või esemete tootmiseks kulutatakse suur hulk energiat, kui võtame materjalid uuesti ringlusse, saame ressursse kokku hoida.

Tartu linna jäätmejaam

Pakendikotiteenus ja pakendikonteineriteenus

Elektroonikajäätmed

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Patareid

Tabivere alevikus muutusid pakendikonteinerite asukohad

Tabivere alevikus on muutunud segapakendikonteineri (kollane) asukoht. Konteiner asus varem Tabivere lasteaia juures aadressil Tuuliku tn 11. Seoses lasteaia rekonstrueerimistöödega tuli pakendikonteinerile leida uus asukoht. Alates 13.02.2023 asub (kollane) segapakendikonteiner Tabivere COOP kaupluse esises parklas. Ühtlasi paigaldas Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ Tabiverre uue klaasikonteineri, mis asub Tabivere COOP kaupluse taga parklas (taara tagastamise automaadi lähedal).

Tartu valla koolidele liigiti kogumise lahenduste loomine

Projekt nr: RE.4.09.23-0225

Projekti nimetus: Tartu valla koolidele liigiti kogumise lahenduste loomine

Toetusmeede: Üldhariduskoolide jäätmete liigiti kogumise lahendused

Taotlusvoor: Ringmajanduse programm

Rakendusüksus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on õpetada õpilasi ja õpetajaid jäätmeid materjali järgi ära tundma, neid liigiti koguma ja õigesse konteinerisse panema, et tekiks vähem segaolmejäätmeid ning et koolipere mõistaks liigiti kogumise vajalikkust ja viiksid koolis tekkinud harjumuse ka kodusesse. Sortimisjaamade abil on planeeritud kokku koguda 4 jäätmeliiki: biojäätmed, segapakendid, vanapaberit ja kartongi ning segaolmejäätmed. Jäätmete tekkekohas liigiti kogumine võimaldab saada taaskasutamiseks puhtamat ja sobivamat materjali, mille uuteks toodeteks tegemine nõuab vähem ressursse ja säästab keskkonda.

Projekti periood: 28.03.2024 – 31.12.2024

Projekti eelarve: 9150,00 eurot.