Aita hoida elu avatuna — vaktsineeri koroona vastu!

Mida peaks teadma vaktsineerimise kohta?

COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
 • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
 • COVID-19 vastu saavad vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast.
 • Tõhustusdoosi saad teha siis, kui sinu esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 
 • Koroonaviiruse läbipõdenuil soovitatakse tõhustusdoos teha 5 kuud pärast läbipõdemist või viimast vaktsineerimist.
 • Pärast tõhustusdoosi tegemist tuleb luua endale patsiendiportaalis uus COVID-19 tõend!
 • Võrreldes COVID-19 põdemisega on vaktsineerimine ohutu ja kõrvalnähud mööduvad üldiselt kiiresti.

Kiirelt kätte:

 

Kolmega on kindlam!

10.-23. jaanuarini toimub kampaania „Kolmega on kindlam", mille eesmärk on kutsuda COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki neid, kellel on aeg teha tõhustusdoos.

Tõhustusdooside kampaania ajal tagab riik maksimaalse COVID-19 vaktsineerimise võimekuse: vaktsineerimine võimaldatakse 120 000 inimesele üle Eesti.

Selleks suurendatakse märkimisväärselt nii vaktsineerimiskohtade kui ka -aegade hulka. Lisanduvad ka uued etteregistreerimiseta vaktsineerimispunktid, mis asuvad enamasti kaubanduskeskustes ning on avatud õhtuti ja nädalavahetustel.

Lisainfo veebilehel https://vaktsineeri.ee/kolmegaonkindlam/

Teenindame kodanikke e-kanalite ja telefoni teel

Seoses koroonaviiruse kõrge levikuga Eestis palub Tartu Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks kasutada e-kanaleid või telefoni. Vallamajas ja teeninduspunktides toimub kodanike füüsiline vastuvõtt vaid etteregistreerimisel, kui e-kanalite kasutamine ei ole võimalik.  Kõik avaldused ja kirjad on võimalik jätta nii vallamaja kui ka teeninduspunktide juures asuvatesse postkastidesse. Kõigi vallavalitsuse töötajatega on võimalik kohtuda läbi e-kanalite, kontaktid on Tartu valla koduleheküljel: www.tartuvald.ee/kontaktid

Rahvastikutoiminguid teostatakse eelneval kokkuleppel tel 510 6363. Elukohateate saab saata läbi  iseteeninduskeskkonna   www.rahvastikuregister.ee  või  digiallkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee

Eesti Perearstide Seltsi initsiatiivil kutsuvad perearstid ja -õed 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65-aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin.

 

Et see kõik võimalikult hästi õnnestuks ja inimesed, kellele perearstikeskus jääb kaugeks või kellel on liikumisraskused, palume ühendust võtta Tartu valla sotsiaalosakonnaga vaktsineerimisele viimiseks! Sotsiaalosakonna kontaktid leiad: https://tartuvald.ee/ametnikud

 

Tartu valla sotsiaalosakonna töötajad helistavad kõigile 80 ja vanematele Tartu valla elanikele, et aidata veel vaktsineerimata inimesed vaktsineerima. Sotsiaalosakonna töötajad korraldavad kohalesõidu vaktsineerimisele ja tagasi.

Igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks on oluline!

 

Hoiame distantsi,kanname maski ja peseme käsi!

Haigusnähtude puhul püsime kodus.

Laeme alla HOIA mobiilirakenduse.

 

Olgem terved!

 

Lisainfo:

Tartu Vallavalitsus tel 510 6363 e-post tartuvald@tartuvald.ee

Esmaspäevast muutub maskikandmise kord rangemaks, mittevaktsineeritud täiskasvanutele lisapiirangud

Vabariigi Valitsus leppis eile põhimõtteliselt kokku uutes kontrollmeetmetes ja toetustes, et leevendada haiglate ülekoormust ja paremini ohjeldada koroonaviiruse epideemilist levikut. Täiendavad kontrollmeetmed kehtestatakse ajutiselt esmaspäevast, 25. oktoobrist kuni 10. jaanuarini 2022.

Rangemaks muutub maskikandmise kohustus, mittevaktsineeritud täiskasvanutele piiratakse muu hulgas ligipääsu meelelahutusele, kultuurile, toitlustusasutustes kohapeal söömisele-joomisele. Toetust kriisiga toimetulekuks hakkavad saama haiglad. Vaktsineerimistempo tõstmiseks hakkavad toetust saama perearstikeskused ja kohalikud omavalitsused.

„Epidemioloogiline olukord Eestis on väga kriitiline ning elude päästmiseks on praeguseks kõik Eesti haiglad olnud sunnitud plaanilist ravi piirama," ütles peaminister Kaja Kallas. „Selleks, et vältida kriisiolukorra edasist halvenemist, leppis valitsus põhimõtteliselt kokku abinõudes, millega kaitsta ühiskonna ja haiglavõrgu toimimist ning soodustada vaktsineerimist."

Rangem kohustus kanda avalikes kontrollimata siseruumides maske

Valitsus sätestab, et avalikus nakkusohu suhtes kontrollimata siseruumis tuleb hakata kandma maske ning enam ei piisa senisest suu ja nina katmisest.

Lisaks annab valitsus tungiva soovituse kanda alates 12. eluaastast maske ka korraldatud tegevuste puhul, kus kontrollitakse vaktsineeritust või haiguse läbipõdemist. See puudutab näiteks kino, teatrit, kontserti.

Koroonaviiruse levikut takistavad ainult meditsiinilised või nendega võrdsustatud maskid, mistõttu soovitab valitsus inimestele kasutada üksnes neid.

Kontaktide vähendamine

Ettevõtjad peavad tagama kaubandus- ja teeninduspindadel hajutatuse. Kaubanduskeskuste üldkasutatavatel pindadel olevad istumis- ja mängualad on soovitav sulgeda.

Valitsus soovitab tungivalt nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestel jääda võimalusel kodutööle.

Vaktsineerimata inimeste kaitsmise kontrollmeetmed

COVID-tõendina jäävad kehtima üksnes vaktsineerimist või COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitavad tõendid. See tähendab, et inimesed, kes pole COVID-i vastu vaktsineeritud või haigust läbi põdenud, ei saa enam osa võtta korraldatud tegevustest, kus COVID-tõend on nõutav.

Piirang hõlmab sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täienduskoolitust ja täiendõpet, samuti spordivõistluseid ning spordi- ja liikumisüritusi, avalikuks kasutamiseks mõeldud saunasid, spaasid, basseine, veekeskuseid ja ujulaid, avalikke koosolekuid ja üritusi, konverentse, teatrit, kontserte, kino, muuseume, näitusasutusi, meelelahutusteenuse osutamist, toitlustusettevõtteid.

Toetused vaktsineerimise edendamiseks ja haiglatele kriisiga hakkamasaamiseks

Toetusmeede haiglatele

Valitsus toetab ettepanekut tõsta COVID-19 patsiendi voodipäeva eest makstavat lisatasu haiglatele 75protsendi võrra. Meede kehtib oktoobrist detsembrini 2021.

Toetus haiglatele läheb maksma 11,79 miljonit eurot ja selle katmine planeeritakse Haigekassa reservkapitalist, mis tuleb uuel aastal taastada.

Toetused perearstikeskustele

Valitsus eraldab sihtotstarbelisse reservi 5 miljonit eurot perearstikeskustele tulemustasude  maksmiseks 60+ vanuserühmas suurema vaktsineerituse taseme saavutamiseks. Sotsiaalministeerium töötab koos Eesti Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsiga välja toetuse täpsemad kriteeriumid.

Lisaks toetab valitsus ettepanekut maksta perearstikeskustele täiendavat tasu kuni 120 vaktsineerimise korra kohta nädalas nimistu põhiselt tavahinnaga 5.30 eurot, alates 121 süstist kasvaks tasu iga süsti eest kahekordseks ehk 10.60 eurot. Analoogne täiendava tasu maksmine kehtiks ka kooliõdedele. Meede kehtib kuni 30. novembrini 2021. Toetuse kulu on hinnanguliselt 415 000 eurot ja selle katmine on planeeritud haigekassa eelarvest.

Kaheastmeline toetusmeede kohalikele omavalitsustele

Kohalikku omavalitsust, kes suurendab elanike hõlmatust vaktsineeritusega võrreldes 1. oktoobri seisuga +10 protsenti, toetatakse 5 euroga iga vaktsineeritud elaniku kohta. Teise astmena makstakse kohalikule omavalitsusele toetust 5 eurot iga vaktsineeritud elaniku kohta täiendavalt ka siis, kui täiskasvanud elanikkonnast on täisvaktsineeritud vähemalt 80 protsenti.

Meede kehtib aasta lõpuni ning selleks kulub ligikaudu 11,5 miljonit eurot.

Valitsus plaanib COVID-19 uuendatud regulatsiooni korralduse heaks kiita lähiajal.

Perearsti nõuandetelefon 1220 nõustab COVID-19 vaktsineerimise teemal

Inimesed, kes vajavad COVID-19 vaktsineerimise otsuse tegemiseks nõustamist, võivad selleks helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 või 634 66 30. Kõnedele vastavad meedikud.

„Paljud inimesed, kes ei ole veel teinud otsust vaktsineerida, vajavad selleks personaalsemat lähenemist ning konsulteerimist," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Nõuandetelefoni senisest suurema kaasamisega laiendame inimeste võimalusi saada adekvaatset ja tõenduspõhist informatsiooni COVID-19 vaktsineerimise kohta ning arsti nõuandeid."

Perearsti nõuandetelefoni teenindusjuhi Kärt Kuke sõnul on 1220 telefonil kõnedele vastavad õed ja arstid ka varem nõustanud küsimustes, mis puudutavad vaktsineerimist, kuid nüüd on selleks loodud suurem võimekus.

„Küsimusi on seinast seina – alates vaktsiinide tõhususest kuni selleni, kas konkreetse tervisemure korral peaks ennast vaktsineerima," ütles Kukk. „Enamasti on krooniliste haiguste puhul inimene just COVID-19 haigusest enam ohustatud ning peaks kaitsesüsti saama. Aga loomulikult on hea tekkivad küsimused ja kõhklused meedikuga läbi arutab. Spetsiifilisemate ja keerulisemate haiguslugudega inimese puhul peab aga lõpliku otsuse tegema siiski pere- või raviarst, kes tema tausta ja tervist kõige paremini teab."

1220 nõuandetelefoni teenus on mõeldud eeskätt esmase kiire tervisenõu saamiseks ajal, mil perearst ei ole kättesaadav. Kõnesid võetakse vastu seitse päeva nädalas ja ööpäevaringselt, nõustatakse eesti ja vene keeles. Inglise keeles nõustatakse iga päev kell 15-17.00

1220 numbrile helistades kehtib alati kõneteenusenumbri tavatariif ja hind kujuneb vastavalt helistaja telefonioperaatorile. Perearsti nõuandetelefoni tegevust rahastab Eesti Haigekassa

Vaktsineerimine COVID-19 vastu on Eestis võimalik alates vanusest 12 eluaastat, see on tasuta ning seda ka ilma ravikindlustuseta inimestele. Lisainfot vaktsineerimise võimaluste kohta saab riigiinfo telefonilt 1247 ja veebilehelt www.vaktsineeri.ee, samuti on võimalik endale vaktsineerimiseks digiregistratuuris www.digilugu.ee või telefonil 1247 aeg broneerida.

COVID tõendi saad luua ja välja printida Tartu valla raamatukogudes ja teeninduspunktides

Tartu valla raamatukogudes ja valla teeninduspunktides on võimalik luua endale Euroopa Liidu digitaalne COVID tõend ning see ka soovi korral välja printida. Vajadusel abistavad nii raamatukogude kui ka teeninduspunktide töötajad tõendi loomisel ja välja printimisel.

Iga inimene saab endale ise tõendi luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee. COVID tõendi loomine on tasuta, kuid kindlasti tuleb meeles pidada, et ilma ID-kaardi ja PIN-koodideta tõendit luua pole võimalik. Portaali digilugu.ee on võimalik sisse logida lisaks ID-kaardile ka Mobiil-ID ja Smart-IDga.

COVID tõendit on võimalik kasutada nii digitaalsena, kui see on eelnevalt nutiseadmesse alla laaditud (näidates seda vajadusel oma nutiseadmest) kui ka paberkandjal välja prindituna.

Luua on võimalik kolme erinevat tõendit: vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõendit:

 • EL digitaalne COVID TESTITÕEND võimaldab Eestis Sars-Cov-2 negatiivse PCR testi andnutel tõendada tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi esitatud testitulemuse info tõesust. Testitõendi saab luua ja alla laadida kohe pärast seda, kui negatiivse PCR testitulemuse info jõuab saatekirja vastusena tervise infosüsteemi.
 • COVID LÄBIPÕDEMISE TÕEND võimaldab inimesel tõendada haiguse läbipõdemist, mille aluseks on Eestis Sars-Cov-2 positiivse PCR proovi andmine, mille kohta on tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi info kandnud. Tõendi saamiseks ei pea pöörduma perearsti juurde, selle saab igaüks luua endale ise patsiendiportaalis. Tõendi saab luua 11. päevast alates proovi andmisest.
 • COVID VAKTSINEERIMISTÕEND, kus on peale isikuandmete kirjas ka tõendi number, haigus, mille vastu vaktsineeriti, toimeaine, immuunpreparaat, vaktsiini müügiloa hoidja, manustamise kordus, immuniseerimise kuupäev ja riik, kus immuniseeriti. Samuti tõendi väljaandja andmed.

Tartu valla raamatukogude lahtiolekuajad:

 • Kõrveküla E 11-18.30, T 11-18.30, K-R 11-17
 • Lähte E ja K 9-13, T ja N 13-17
 • Tammistu T 10-18, K ja N 10-16
 • Vedu alates 22.08 E, K ja N 11-18
 • Äksi alates 22.08 E, K-R 10-17, T 10-20
 • Tabivere E 9-19, T-N 8-18, R 9-15
 • Maarja-Magdaleena E-T 9-17, K 9-19, N 9-17, R 9-14
 • Elistvere E-K 9-15.30, N 9-18, R 9-15.30
 • Laeva T 9-12.30 ja 13-17.30, K 9-12.30 ja 13-18.30, N 11-12.30 ja 13-18, R 9-12.30 ja 13-16
 • Piirissaare T ja N 9-14

Tartu valla teeninduspunktide lahtiolekuajad:

 • Tabivere K-N 8-12ja 12.30-16.30, R 8-12 ja 12.30-15
 • Kõrveküla E, K, N 8-12 ja 12.30-16.30 T 8-12 ja 12.30-18, R 8-12 ja 12.30-15
 • Laeva alates 23.08 T 13-16.30
 • Piirissaare T ja N 9-14

6 lihtsat sammu COVID tõendi loomiseks:

 • Mine veebilehele digilugu.ee ning sisene ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil
 • Vajuta vasakul tulbas rohelise kasti peale "EL DIGITAALSED COVID TÕENDID"
 • Vajuta kasti peale "Alusta EL digitaalse COVID tõendi loomist"
 • Vali lehe all olevast rippmenüüst tõend, mida soovid luua. Tõendit saab luua vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi kohta
 • Vajutades "Edasi" luuakse sulle tõend
 • Salvesta ja prindi tõend või jäta see oma nutitelefoni
 • Kui jõudsid nii kaugele, siis palju õnne, sul on nüüd kehtiv COVID tõend!

NB! Kui sina või sinu lähedane vajab abi digiloosse sisenemisel või sul puudub võimalus printida, siis abi saad lähimast raamatukogust või kohalikust omavalitsusest.

COVID tõendi loomine: digilugu.ee

COVID tõendi kontrollimine: kontroll.digilugu.ee

Lisainfot COVID tõendi, selle loomise ja kasutamise ning ürituste piirarvude kohta leiad veebilehelt: https://www.kriis.ee/et/covid-19-toend-ja-selle-kasutamine

Küsimuste korral helista 1247

Lisainfo: www.kriis.ee/et/vaktsineerimistoend.

Tartu Vallavalitsuses taastub tavapärane töö 3. mail

Alates 3. maist töötab Tartu Vallavalitsus tavapärase töökorralduse järgi, kuid kodanikel tuleb ametnikega kohtumiseks jätkuvalt leppida aeg eelnevalt kokku. 

3. maist kehtivad Tartu vallamajas ja teeninduspunktides avalikele siseruumidele kehtestatud piirangud ehk kõikidel tuleb kanda maski ning pidada kinni 2+2 reeglist. 

Kõikide ametnike kontaktid leiad Tartu valla kodulehelt: https://tartuvald.ee/kontaktid  

 

Tartu valla koolid ja lasteaiad 

Vabariigi Valitsuse otsusega lubatakse 3. maist kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed ja haridusliku erivajadusega õpilased. 

Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab Vabariigi valitsus edaspidi. 

Tartu valla lasteaiad on avatud, kuid lasteaeda tohib endiselt tuua ainult terve lapse.  

 

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus 
 
Alates 3. maist tohib siseruumis kõiki neid tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud. 

Sise- ja väliruumis treenimise, huvihariduse jm piirangute leevenemise kohta saate täpsemalt lugeda: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist

Tartu valla raamatukogud alustavad tavapärast raamatute laenutamist alates 3.maist, kuid lugejatel tuleb kanda maski, jälgida 2+2 reeglit ning samuti tuleb arvestada 25-protsendilise ruumitäitumise piiranguga. 

Tartu valla raamatukogude kontaktid leiad https://tartuvald.ee/tartu-valla-raamatukogud  

 

Kõik avaldused ja taotlused on võimalik esitada ka e-posti või tavaposti teel. 

 

Lasteaiad 
 
Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse langetatud kriisiohje otsustest, palume kõigil vanemail, kel võimalik, jätta lasteaias ja lastehoius käivad lapsed koju. Eesmärk on vähendada maksimaalselt kontakte ja seada sel viisil viiruse levikule piir.  
 
Tartu valla lasteaiad on avatud, kuid ennekõike on lasteaeda oodatud eesliinitöötajate, elutähtsaid teenuseid tagavate töötajate ja nende elualade esindajate lapsed, kes ei saa distantsilt töötada. Vallavalitsus kutsub üles just koduseid vanemaid mitte tooma lapsi hoidu ja aeda.  
 
Lasteaeda tohib endiselt tuua ainult terve lapse. 
 
Tartu vallavalitsus otsustas vabastada lasteaia kohatasust need vanemad, kelle laps järgneval kuul lasteaias ei käi. Palume oma otsusest teavitada lasteaedasid hiljemalt esmaspäeval, 15. märtsil. Tasu tuleb maksta ka sellisel juhul, kui laps kasutab lasteaia kohta vaid ühel päeval kuus (peale 15. märtsi).  
 
Eesliinitöötajate 24/7 lastehoid  
 
Oleme loonud valmiduse avada ööpäevaringne lastehoid Raadi Lasteaias Ripsik. See teenus on mõeldud nende perede lastele, kes eriolukorrast  tulenevalt seda vajavad – meedikute, politseinike, kaitseväelaste, päästjate ja elutähtsate teenuste osutajate perede lastele. Palume neil, kes 24/7 lastehoidu vajavad, sellest teada anda vähemalt 24 tundi ette aadressil staap@tartuvald.ee
 
Koolide distantsõpe 
 
Vabariigi Valitsuse otsustest tulenevalt on distantsõppel kõik üldharidus- ja huvikoolid. Koolis võivad toimuda individuaalsed  nõustamised ja konsultatsioonid ning töö hariduslike erivajadustega õpilastega. Täpsem info õppekorralduse kohta koolidest.  
 
Õpilasliinid on peatatud kuni kontaktõppe taastamiseni. Muu ühistransport toimib tavapäraste graafikute alusel. 
 
Tartu vald palub neil, kes soovivad distantsõppe perioodiks koolitoidu pakki, anda sellest soovist teada koolidele. Koolitoidu pakid komplekteeritakse soovijate nimekirjade alusel ja väljastatakse kooli sööklast. Vanem peab pakile ise järele minema.  
 
Palume anda teda vallavalisuse sotsiaalosakonda (toimivad kõik tavapärased kontaktid, ent võib ühendust võtta staap@tartuvald.ee või valvetelefonil 57443300) neil peredel, kes vajavad distantsõppe tõttu abi.  
 
Huviharidus 
 
Tartu Valla Spordikool, Tartu Valla Muusikakool ja Tabivere Huvikool tegutsevad distantsõppel määral, mida õpetatavate erialade spetsiifika ja kehtivad piirangud võimaldavad.  
 
Osalustasust on vabastatud need õpilased, kes tegevusest osa ei võta või ei saa osa võtta.  
 
Raamatukogud 
 
Raamatukogudes toimub kontaktivaba laenutus. Raamatuid saate valida raamatukoguprogrammist URRAM (www.lugeja.ee), esitage raamatusoov oma raamatukogu töötajale telefoni või e-kirja teel. Raamatute tagastamine toimub tagastuskasti või muul moel kontaktivabalt.  
 
Kultuuritegevus, sport ja noorsootöö 
 
Suletud on kõik Tartu valla rahva- ja kultuurimajad ja noortekeskused.  
 
Kõik Tartu valla spordihooned on suletud.  
 
Sportimine on lubatud õues individuaalselt või 2+2 reeglit arvestades, milleks sobivad vallas asuvad tervise ja matkarajad (nt Lähte ja Laeva). Palume hoida ka loodusrajal liikudes hoida omavahelist distantsi ja järgida 2+2 reeglit. 
 
Sotsiaalhoolekanne 
 
Sotsiaalosakonnal on töös valvetelefon  57443300  ja meili aadressi staap@tartuvald.ee.  
 
Jätkub sotsiaalabi osutamine. Kõik avaldused ja taotlused tuleb esitada kas e-posti või tavaposti teel, endiselt toimivad kõik sotsiaalosakonna telefonid.  
 
Koduhooldustöötajad on hoolealuste jaoks olemas, kuid tegime teenuses järgmised muudatused.  
 
1. Transpordime hoolealust ainult siis, kui sõiduvajaduse põhjuseks on eluliselt oluline sõit-vaktsineerimine, arsti vastuvõtt vms.  
 
2. Ravimid toome kontaktivabalt koju  
 
3. Toit - vajadusel tellime kliendile toidukauba koju 
 
 
Vallavalitsuse töökorraldus  
 
Vallavalitsus töötab kodukontoris, inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel, vallamajas ja teeninduspunktides ei toimu kodanike füüsilist vastuvõttu.  
 
Elukohateate ja sünni registreerimise avalduse saab saata läbi iseteeninduskeskkonna  www.rahvastikuregister.ee 
või digiallkirjastatult e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee     
 
Rahvastikutoiminguid saab vajadusel teha ka vallamajas (vajalik eelnevalt kokkulepe telefonil 510 6363).  
 

Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke e-kanalite ja telefoni teel

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks kasutada e-kanaleid või telefoni. Vallamajas ja teeninduspunktides kodanike füüsilist vastuvõttu ei toimu. Kõik avaldused ja kirjad on võimalik jätta nii vallamaja kui ka teeninduspunktide juures asuvatesse postkastidesse. Kõigi vallavalitsuse töötajatega on võimalik kohtuda läbi e-kanalite, mille osas jagavad täpsemaid juhiseid juba töötajad ise, leppides e-kohtumise eelnevalt kokku. Kõik kontaktid: www.tartuvald.ee/kontaktid
 
Rahvastikutoiminguid teostatakse eelneval kokkuleppel tel 510 6363. Elukohateate saab saata läbi  iseteeninduskeskkonna   www.rahvastikuregister.ee  või  digiallkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee
 
Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke vallamajas ja teeninduspunktides vaid juhul, kui e-kanalite kasutamine ei ole võimalik. Soovime, et nakatumise riskid oleksid viidud miinimumini ning seetõttu palume kõigil kasutada vallavalitsuse töötajatega suhtlemiseks eelkõige e-kanaleid ja telefoni.
 
Igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks on oluline!
 
Hoiame distantsi,kanname maski ja peseme käsi!
Haigusnähtude puhul püsime kodus.
Laeme alla HOIA mobiilirakenduse.
 
Olgem terved!

 

Lisainfo:

Tartu Vallavalitsus tel 510 6363 e-post tartuvald@tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke e-kanalite ja telefoni teel

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks kasutada e-kanaleid või telefoni. Kõik avaldused ja kirjad on võimalik jätta nii vallamaja kui ka teeninduspunktide juures asuvatesse postkastidesse. Kõigi vallavalitsuse töötajatega on võimalik kohtuda läbi e-kanalite, mille osas jagavad täpsemaid juhiseid juba töötajad ise, leppides e-kohtumise eelnevalt kokku.
 
Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke vallamajas ja teeninduspunktides vaid juhul, kui e-kanalite kasutamine ei ole võimalik. Soovime, et nakatumise riskid oleksid viidud miinimumini ning seetõttu palume kõigil kasutada vallavalitsuse töötajatega suhtlemiseks eelkõige e-kanaleid ja telefoni.
 
Igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks on oluline!
 
Hoiame distantsi,kanname maski ja peseme käsi!
Haigusnähtude puhul püsime kodus.
Laeme alla HOIA mobiilirakenduse.
 
Olgem terved!

Tartu valla hallatavad asutused avavad oma uksed, kuid järgivad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid

Hea vallarahvas!
 
Tartu valla kriisikomisjon otsustas avada kõik Tartu valla hallatavad kultuuri- ja rahvamajad, noortekeskused, huvikoolid ja raamatukogud. Kõikides asutustes tuleb jälgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reegleid. Näiteks Kõrveküla raamatukogus tuleb lugejal kanda maski, jälgida 2+2 reeglit ning raamatukogus ei tohi korraga viibida rohkem kui 16 inimest.
 
Kõikide piirangute kohta saab täpsemalt lugeda veebilehelt www.kriis.ee
 
Tartu vald lähtub edaspidistes otsuste tegemises Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest ja nende leevendamistest.
 
Hoia.me üksteist!

Maskid on teel: Kolm tuhat maski on Tartu valla kooliõpilaste poole teel

Tartu vald jagab tasuta kõikidele Tartu valla koolide õpilastele korduvkasutatavad Softmed näomaskid.
 
Tartu valla kriisikomisjon otsustas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kinkida kõikidele Tartu valla koolide õpilastele korduvkasutatavad näomaskid. Selle aasta kevadel, kui kriis Eestis alguse sai, hakkas Jõgeval tegutsev Softcom OÜ tootma kaitsemaske, kes oli ka üheks esmakordselt Eestis toimunud Rally Estonia toetajaks. Nii otsustas ka Tartu vald teha koostööd Softcomiga ja tellis kolm tuhat Softmed näomaski. „Sellest jagub kõikidele meie koolide õpilastele ning lisaks muidugi ka hallatavate asutuste personalile ja meie enda töötajatele. Viiruse leviku näitajad on täna kõrgemad kui kevadel ja oht nakatuda seda suurem." sõnas Tartu vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Jarno Laur. 
 
Softmed näomaskid on valmistatud nanofiiber kangast ja on korduvkasutatavad. „Kuna kaitsemask on mõeldud ühele kandjale korduvkasutamiseks, siis otsustasime koostöös Softcomiga leida võimaluse, kuidas lapsed saaksid kaitsemaskile kirjutada oma nime või nimetähed. Just seetõttu on maskil lisaks kirjale Tartu vald, üks valge kastike, kuhu saab näiteks veekindla markeriga oma nime kirjutada. Nii ei aja lapsed maske omavahel sassi." oli vallavanem Jarno Laur optimistlik.
 
Softmed näomaskid toimetatakse Tartu Vallavalitsuse poolt kontaktivabalt kõikidesse koolidesse ja hallatavatesse asutustesse.
 
Soovime, et kõik saaksid võtta jõulud vastu tervetena ja rõõmu tunda pere keskel veedetud ajast.
 
Hoidkem ennast ja teisi!

Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke e-kanalite ja telefoni teel

 Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke e-kanalite ja telefoni teel
Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks kasutada e-kanaleid või telefoni. Kõik avaldused ja kirjad on võimalik jätta nii vallamaja kui ka teeninduspunktide juures asuvatesse postkastidesse. Kõigi vallavalitsuse töötajatega on võimalik kohtuda läbi e-kanalite, mille osas jagavad täpsemaid juhiseid juba töötajad ise, leppides e-kohtumise eelnevalt kokku.
 
Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke vallamajas ja teeninduspunktides vaid juhul, kui e-kanalite kasutamine ei ole võimalik. Soovime, et nakatumise riskid oleksid viidud miinimumini ning seetõttu palume kõigil kasutada vallavalitsuse töötajatega suhtlemiseks eelkõige e-kanaleid ja telefoni.
 
Igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks on oluline!
 
Hoiame distantsi,kanname maski ja peseme käsi!
Haigusnähtude puhul püsime kodus.
Laeme alla HOIA mobiilirakenduse.
 
Olgem terved!

Koroonaviiruse levik on Eestis laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool

Koroonaviiruse levik on Eestis laialdane ja kiire, mis tähendab, et nakatuda võib igal pool. 

Tartu valla kriisikomisjon otsustas teha ümberkorraldused vallaasutuste töös selliselt, et viirusel oleks võimalikult raske levida. Muudatused jõustuvad esmaspäeval, 23. novembril ja kehtivad kuni aasta lõpuni.

Tartu Valla Muusikakooli, Tartu Valla Spordikooli ja Tabivere Huvikooli, lasteaedade huviringide, koolide huviringide ja muude siseruumides toimuvate huviringide tegevus korraldatakse perioodil 23.11.-31.12 distantsõppena. Kui see ei osutu võimalikuks, jääb õppetegevus ära. Huvitegevus on jätkuvalt lubatud välitingimustes (vabaõhutegevused nagu matkad, sportimine jmt).

Ära öeldakse hallatavate asutuste ruumide rentimisest erinevaks laste või täiskasvanute huvitegevuseks (ruumide rent kooriproovideks, rahvatantsu harrastamiseks, sportimiseks jne).

Valla kultuuriasutused ei korralda aasta lõpuni muusikakollektiivide, tantsurühmade jmt kontaktset proovi- ja kontserttegevust. Planeeritud advendikontsert Äksi kirikus jääb ära. Advendiaja alguse puhul toimuvad väiksemad üritused vabas õhus.

Soovitame noortekeskustel kolida võimalikult palju tegevusi õue.

Raamatukogud korraldavad töö ümber ja jätkavad kuni aasta lõpuni laenutust kontaktivabalt. Tabivere ja Lähte raamatukogud jäävad kooliõpilastele avatuks, tavakasutajatele korraldatakse kontaktivaba laenutus.

Soovitame kõigil koolidel  lõpetada kontaktõpe ja -tegevused nädal enne jõuluvaheaega. Nii tagame loodetavasti piisava aja nakkuselaine katkestamiseks.

Kõigile ja igal pool kehtib lihtne retsept: hoia distantsi, kanna maski, õhuta ruume, pese käsi ja laadi alla HOIA mobiilirakendus! Haigusnähtude puhul püsi kindlasti kodus.

Kõikidele hallatavate asutuste juhtidele on saadetud täpsemad juhtnöörid tegevuse korraldamiseks.

Ära unusta jäätmekäitlust ka suvilas

Hea Tartu valla elanik! 
 
Kui oled seoses eriolukorraga suundunud elama maakoju või suvilasse, siis ole hea ja sõlmi sellele aadressile ka jäätmeveo leping, et kõik Sinu jäätmed jõuaksid käitlemiseks selleks ettenähtud kohta. 
 
Jäätmeveo lepinguid saate mugavalt sõlmida veebis, minnes selleks jäätmevedaja Ragn-Sells AS veebilehele ( www.ragnsells.ee ). 
Ole hea ja ära viska jäätmeid lõkkesse, sest see teeb halba nii Sinu kui ka Sinu pere tervisele!
 
Kui prügikast on juba olemas, siis palun ära pane prügikotte konteineri kõrvale – siis ei pea neid autojuhid käsitsi tõstma ja seetõttu nakkusohtu sattuma.

Eriolukorrast väljumine Tartu vallas

Hea Tartu valla elanik! 

Tartu Vallavalitsus alustas kodanike füüsilist teenindamist 18.mai. Esialgu teenindatakse kodanikke ainult vastuvõtu päevadel teisipäeviti kell 8.00-12.00 ja 12.30-18.00 ning reedeti kell 8.00-12.00. Esimene vastuvõtu päev on 19.mai. Eriolukorrast tulenenud piiranguid leevendatakse järk-järgult.

 

VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS 

 • Tartu Vallavalitsuses teenindatakse kodanikke vastuvõtu päevadel teisipäeviti kell 8.00-12.00 ja 12.30-18.00 ning reedeti kell 8.00-12.00.
 • Paneme kodanikele südamele, et haigusnähtudega inimesed püsiksid kodus. Vallamajja sisenedes tuleb desinfitseerida käsi ning hoida distantsi.  Kindlasti tuleb arvestada ka võimaliku ooteajaga kodanike teenindamisel. 

 

HARIDUS JA KULTUUR 

 • Alates 15. maist taastub osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes. Täpsem info koolidest.
 • Lubatud on alates 15. maist huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Järgida tuleb 2+2 reeglit.
 • Koolide lõpuaktused toimuvad, täpsem info koolidest.
 • Tartu valla lasteaiad töötavad tavapäraselt. Rühmadesse on oodatud terved lapsed.
 • Kõik Tartu valla raamatukogud ja noortekeskused on avatud.
 • Rahvamajad taastavad tegevuse järk-järgult, täpsem info rahvamajadest.
 • Tartu valla poolt korraldatavaid kultuuriüritusi mais, juunis ja juulis ei toimu. Jaanipäeva tähistamine toimub sel aastal pereringis, avalikke jaanitulesid ei toimu.

 

SPORT JA VABA AEG 

 • Kõigile on avatud Tartu vallas asuvad tervise- ja matkarajad (nt Lähte ja Laeva). Palume hoida jätkuvalt ka loodusrajal omavahelist distantsi. 
 • Kõik spordi- ja mänguväljakud on avatud.

 

SOTSIAALHOOLEKANNE 

 • Tabivere Sotsiaalkeskuse külastamine on keelatud. 
 • Koolilõuna asendamine toidupakkidega toimub kuni 28. mai
 • Abi saamiseks tuleb pöörduda Tartu Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole.
 • Tabivere ja Laeva teeninduspunktis toimuvad sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtud teisipäeviti 08:30-12:00, erandkorras 19.05 Laeva teeninduspunktis vastuvõttu ei toimu.
 • Kriisiolukorrast tulenevalt on muutunud sissetulekust sõltuvate toetuste (tervisetoetus, toetus lastega peredele, koolitoetus, lapse toiduraha katmise toetus, küttetoetus, raske majandusliku olukorra toetus)  määramine. Kriisiolukorra ajal on sissetulekust sõltuvat toetust õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal kelle kõigi liikmete eelmise kuu keskmine sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kolmekordne määr pereliikme kohta.

 

TRANSPORT 

 • Maakonna ühistransport toimib kehtivate (koolivaheaja) graafikute kohaselt. Täpsem info www.peatus.ee  
 • Praamiliiklus liinil Piirissaare-Laaksaare toimub vastavalt tavapärasele graafikule. Täpsem info http://transport.tartumaa.ee/

Eriolukord riigis on küll lõppenud, kuid olgem jätkuvalt vastutustundlikud. Väga oluline on kinni pidada 2+2 reeglist, selleks et kaitsta Eestit COVID-19 puhangu ohu ja uute piiravate meetmete eest. 

 

Püsime terved!

Tartu vald jagab eakatele tasuta 10 tuhat kaitsemaski

Tartu vallavalitsus jagab vabatahtlike ja sotsiaaltöötajate abiga kokku 10 000 maski, mis jõuavad 1000 eaka vallakodanikuni. 
 
Tartu valla sotsiaalosakond varustas 10 kaupa pakendatud maskid kandmise juhistega. Selle nädala lõpuks või järgmise nädala alguses jõuavad kaitsemaskid kõigi nende üksi elavate eakateni, kes saavad Sotsiaalkindlustusameti andmetel üksi elava pensionäri toetust. Nimekirjast on välja jäetud need, kes on hoolekandeasutuses või ei ela enam Tartu vallas. Kaitsemaske jagatakse ka kõikidele Tartu valla elanikele, kellele osutatakse koduhooldusteenust ning neile Tartu valla eakatele, kes jäävad vanusegruppi 65+. 
 
„Eriolukorra leevenedes soovivad inimesed enam suhelda ja liikuda, käia poes ja turul. Seoses vallale tehtud maskide annetusega, otsustasime tasuta saadud maskid edasi anda neile, kes on suuremas riskis. Lisaks on oluline, et inimesed saavad ka juhised ja õpetused kuidas ja kus maske kanda," selgitab aktsiooni põhjuseid Tartu vallavanem Jarno Laur.   
 
Mis on kaitsemask?
Kaitsemaskiks peetakse tavamõistes nii meditsiinilist kaitsemaski kui ka muid hingamisteede kaitsevahendeid, näiteks maske ja respiraatoreid. 
 
Millal kanda kaitsemaski?
Maski ei ole üldjuhul mõtet kanda ei kodus ega õues. Õues piisab, kui hoiad teistega 2-meetrist vahet. Kodus ei ole mõistlik maski kanda, sest kui üks pereliige on haigestunud ja teised pereliikmed ei ole püsivalt eraldatud, siis leiab viirus tõenäoliselt ikka tee pereliikmete nakatamiseks. Maski kandmisest on kasu ühiskondlikes ruumides (poed, apteegid, meditsiiniasutused, ühistransport), kus liigub palju inimesi. See võib vähendada võimalust, et köhides või aevastades jõuab piisknakkus teiste inimesteni. Nina ja suu katmine on sellises kohas sobiv ettevaatusabinõu. Samuti võib maskist abi olla tervele inimesele, sest see vähendab mõnevõrra võimalust, et läheduses köhivalt inimeselt jõuab viirus pritsmetega terve inimeseni koguses, mis põhjustab nakatumise ja haigestumise.
 
Kaitse ennast ise
Rusikareegel on püsida kodus kõigil kel vähegi võimalik. Eeskätt peavad kodus olema haigustunnustega inimesed. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on tavapäraste hügieeninõuete järgimine, nagu regulaarne ja hoolikas kätepesu.
 
Pidage meeles, et maski kandmine aitab, kui seda teha õigesti. Püsige terved ja ikka 2+2!
 

Jätkub koolilastele toidupakkide jagamine

Tartu Vallavalitus toimetab juba mitmendat nädalat koolitoidupakid soovijatele koju kätte kogu valla ulatuses. Võrreldes toidupakkide jagamise esimese nädalaga, mil toidupakkide saajaid oli 72 last ja 24 peret, toimetati sel nädalal toidupakid 410 lapsele, kokku 186 perele.  Toidupakke toimetatakse kodudesse kontaktivabalt kord nädalas.
 
Mida sisaldavad toidupakid?
Pakid sisaldavad lastele vajalikke piimatooteid, puu- ja juurvilju ning lastele kergemate toitude (võileivad, muffinid, praemuna) tegemiseks vajalikke toiduaineid. 
Koolitoidupakid pannakse kokku koostöös AS Bambona ja piirkondlike ettevõtjatega.
 
Kellele on mõeldud koolitoidupakk?
Koolitoidupakid on mõeldud kõigile Tartu valla kooliõpilastele. Palume teada anda kõigil neil peredel, kes vajavad koolitoidu asendamist toiduainete pakiga vallavalitsuse sotsiaalosakonna 24/7 töötaval valvetelefonil  510 3781 või karin.aru@tartuvald.ee
 

Kõigis Tartu valla lasteaedades avati valverühmad!

Alates esmaspäevast (27.04.2020) on kõigis Tartu valla lasteaedades avatud valverühmad, kuhu on oodatud terved lapsed. Valverühma lapse toomisest tuleb ette teatada vastavasse lasteaeda.
Täpsem info lasteaedadest!

Teade lapsevanematele koolilõuna toidupakkidest

Juba mitmendat nädalat toimetab Tartu Vallavalitus koolitoidupakid soovijatele koju kätte kogu valla ulatuses. Toidupakkide koostamisel lisab vald omalt poolt juurde sama suure summa kui riik on eraldanud koolitoidupäeva toiduainete maksumuseks.  Nt kõige kaugemal elav Tartu vallalt koolitoidupaki saaja käib Lähtesse kooli Võrumaal Varstust.

Tartu Vallavalitsus palub teada anda neil peredel, kes vajavad koolitoidu asendamist toiduainete pakiga. Sellekohane info palume saata vallavalitsuse sotsiaalosakonnale kas 24/7 töötaval valvetelefonil  510 3781 või karin.aru@tartuvald.ee

Andke endast märku - vabatahtlikud, abipakkujad ja kodanikualgatused

Seoses eriolukorraga riigis otsib Tartu vald vabatahtlikke, abipakkujaid ning ka kodanikealgatuste eestvedajaid, kes oleksid vajadusel valmis aitama nii nõu, jõu kui ka teenuste või kaupadega.  
 
Võimalike abikätt vajavate olukordade lahendamiseks otsitakse inimesi, kes: 
 • Ei ole vähem, kui 14 päeva jooksul saabunud välisriigist; 
 • Ei kuulu COVID-19 riskigruppi ega hoolda COVID-19 riskigruppi kuuluvaid; 
 • On vanuses 18.-60. aastat; 
 • Eriliselt otsime neid, kellel on hooldaja või tugiisiku kvalifikatsioon. 
 
Sulle, hea vabatahtlik, on garanteeritud: 
 • Isikukaitsevahendid;
 • Töövahendid ja  juhised.
 
Vabatahtlikuks registreerimiseks palume edastada e-posti aadressil kristel.altsaar@tartuvald.ee järgnevad andmed: 
 • Ees- ja perekonnanimi; 
 • Vanus: 
 • Telefoninumber; 
 • E-posti aadress; 
 • Isikliku transpordivahendi olemasolu; 
 • Olemasolevad kvalifikatsioonid. 
 
Kui soovid ise panustada vabatahtlikuna, soovid pakkuda abi toodete või teenuste näol või omad infot juba toimivate lahenduste kohta, anna meile märku!

Tartu vald otsib vabatahtlikke ning pakub lastehoidu

Tartu valla kriisikomisjon ootab teavet vabatahtlikest, kes vajadusel saaksid panustada oma tööd ja aega. Vabatahtlikke on plaanis kasutada olukorras, kus valla tavalisest hoolekande tööjõust  ei piisa kõigi abivajajateni jõudmiseks. Seetõttu palume kõiki vabatahtlikke, abipakkujaid ning ka kodanikualgatusi endast märku andma. Kui oled valmis panustama vabatahtlikuna, toodete- või teenusepakkujana või millegi muuga, anna endast teada staap@tartuvald.ee

 

Kõigil eriolukorraga seotud töötajatel (meedikutel, politseinikel, päästjatel ja teistel elutähtsate teenuste osutajatel), kelle lapsed vajavad ööpäevaringset hoidu palume konkreetsest vajadusest anda teada vähemalt 24 h ette aadressil staap@tartuvald.ee Hoid on organiseeritud Kõrveküla lasteaia ruumides. Tööjõuga panustavad kõik piirkonna lasteaednikud.

 

Kuna lasteaedade teenust kasutatakse eriolukorras väga vähe, tegi Tartu vald otsuse  ajutiselt sulgeda ajutiselt Laeva lasteaia ja Raadi lapsehoiu valverühmad alates 19.03.2020 kuni 29.03.2020. Vajaduse tekkides taasavatakse valverühm Laevas, selleks tuleb lapsevanemal teavitada lasteaia direktorit vähemalt kaks päeva ette. Raadi lapsehoiu lapsed on oodatud Kõrveküla lasteaia valverühma.

Tartu valla lasteaiad, huvikoolid ja õpilaskodu eriolukorra lõpuni tasu ei võta

Tartu Vallavalitsus kogunes täna elektroonilisele istungile ja otsustas vabastada vanemad lasteaia kohatasust alates 16. märtsist kuni eriolukorra lõpuni. Sama otsus kehtib ka Tartu valla spordikooli, Tartu valla muusikakooli ja Tabivere huvikooli õppetasude ning Lähte õpilaskodu kasutajate kohatasu kohta alates 16. märtsist kuni eriolukorra lõpuni.

Otsuse langetamisel lähtusime asjaolust, et teenuste osutamine on takistatud või ära jäänud nii vallast kui vanematest sõltumatutel asjaoludel. Juba tasutud märtsikuu kohatasu arvestame poole kuu ulatuses ettemaksuks.

 

Ühtlasi teavitame, et oleme loonud võimekuse avada alates 20. märtsist ööpäevaringne lastehoid Kõrveküla lasteaias Päikeseratas. See teenus on mõeldud nende perede lastele, kes eriolukorrast  tulenevalt seda vajavad – eeskätt meedikute, politseinike, kaitseväelaste, päästjate ja teiste elutähtsate teenuste osutajate perede lastele. Palume neil, kes 24/7 lastehoidu vajavad, sellest teada anda aadressil staap@tartuvald.ee

 

Tartu Vallavalitsus palub teada anda neil peredel, kes vajavad koolitoidu asendamist toiduainete pakiga. Sellekohane info palume saata vallavalitsuse sotsiaalosakonnale kas 24/7 töötaval infotelefonil  510 3781 või karin.aru@tartuvald.ee

Juhised Tartu valla elanikele kriisiolukorraks

Hea Tartu valla elanik! 

Arvestades välja kuulutatud eriolukorda, oleme sellele lehele koondanud info erinevatest teenustest ja Tartu valla kriisikomisjoni poolt vastu võetud otsused. Vastu võetud otsustest oleme teinud omakorda kokkuvõtvad juhised selleks, et saaksime üheskoos kaasa aidata koroonaviiruse leviku piiramisele. Igaühe panus on väga oluline, et haigestunuid oleks vähem. Arvestame iseenda ja oma kaaslastega! 

NB! Lisatud juhised täienevad jooksvalt vastavalt olukorrale. 

 

HARIDUS JA KULTUUR 

 • Eriolukorrast tulenevalt on distantsõppel kõik üldharidus- ja huvikoolid ning peatatud on huviharidus ja -tegevus. 
 • Tartu valla lasteaedades on valverühmad, kuid võimalusel tuleks lapsed koju jätta. Lasteaeda tohib viia ainult terve lapse. Perega välisreisil käinud laps peab jääma kaheks nädalaks koju. 
 • Keelatud on kõik avalikud kogunemised. Etendused, kontserdid, konverentsid, spordi- ja liikumisüritused on keelatud. 
 • Suletud on kõik Tartu valla rahva- ja kultuurimajad, raamatukogud ja noortekeskused. 

 

SPORT JA VABA AEG 

 • Kõik Tartu valla spordihooned on suletud. 
 • Kõigile on avatud Tartu vallas asuvad tervise- ja matkarajad (nt Lähte ja Laeva). Palume hoida ka loodusrajal hoida omavahelist distantsi. 

 

SOTSIAALHOOLEKANNE 

 • Tabivere Sotsiaalkeskuse külastamine on keelatud. 
 • Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine. Kõik avaldused ja taotlused tuleb esitada kas e-posti või tavaposti teel, toimivad kõik sotsiaalosakonna telefonid.  
 • Sotsiaalosakonna 24/7 valvetelefoni number on 510 3781, millele oodatakse teateid abivajavatest inimestest. 
 • Tartu valla sotsiaalhooldustöötajad ei transpordi kliente poodi ega apteeki, vaid tuuakse vajaminev kontaktivabalt koju. Teenuse osas palume täpselt kokku leppida sotsiaalosakonnaga.  

 

TRANSPORT 

 • Maakonna ühistransport toimib koolivaheajal kehtivate graafikute kohaselt. Täpsem info www.peatus.ee  
 • Õpilasliinid on suletud. 
 • Praamiliiklus liinil Piirissaare-Laaksaare on peatatud. Kaubavedu toimub vajaduspõhiselt. Põhjendatud vajaduse korral (meditsiinilised näidud vmt) toimub liiklemine saare ja mandri vahel hõljukiga. Hõljukireisi vajaduse otsustab saarevaht Toomas Lindjärv (tel 5294 630 ja e-post toomas.lindjarv@tartuvald.ee). 

 

VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS 

 • Tartu Vallavalitsuses ja teeninduspunktide teenindatakse inimesi telefoni ja e-kanalite vahendusel, vallamajas ja teeninduspunktides ei toimu kodanike füüsilist vastuvõttu. 
 • Rahvastikutoiminguid teostatakse eelneval kokkuleppel telefoni 510 6363. 

 

ÜLDINE 

Vallavalitsus soovitab kõigil püsida kodus, jälgida oma tervist ning konsulteerida vajadusel perearstiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220

NB! 16. märtsist 2020 on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemasid. 

Kõigil, kel on infot seoses COVID19 nakkushaigusega Tartu vallas või kui te märkate abivajajaid, siis palun andke sellest teada e-posti aadressil staap@tartuvald.ee või Tartu valla üldnumbril tel 510 6363. 

Hoidke ja olge hoitud! 

 

Täiendavate ennetavate meetmete rakendamine Tartu vallas

Täna hommikul kogunes Tartu valla kriisikomisjon, mille käigus võeti kasutusele täiendavad ennetavad meetmed COVID19 nakkushaiguse leviku tõkestamiseks Tartu vallas.

Alates 17.03.2020 ei toimu Piirissaare ja Laaksaare vahel regulaarseid praamireise.  Tegemist on ennetava meetmega, kuna suur osa saare püsielanikest kuuluvad riskigruppi. Kaubavedu toimub vajaduspõhiselt. Põhjendatud vajaduse korral (meditsiinilised näidud vmt) toimub liiklemine saare ja mandri vahel hõljukiga. Hõljukireisi vajaduse otsustab saarevaht Toomas Lindjärv (tel 5294 630 ja e-post toomas.lindjarv@tartuvald.ee). Vald tagab vajalike desinfitseerimisainete ja isikukaitsevahendite ning ravimite baasvarud saarel. Korraldus kehtib esialgu märtsi lõpuni.

Nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ei transpordi alates 16.03.2020 valla sotsiaaltöötajad kliente poodi ja apteeki, abivajajatele tuuakse kaup koju ja antakse ilma lähikontaktita üle. Need, kel on tarvis arsti vastuvõtule vältimatult minna, viiakse kohale. Samuti aidatakse jätkuvalt kõikide hädavajalike toimingutega. Seoses sellega ootab Tartu Vallavalitsus infot abivajavate inimeste kohta (nt karantiinis olijad, kelle eest omaksed ei saa hoolitseda)

Abivajavate inimeste kohta palume info saata Tartu valla sotsiaaltööspetsialist Maris Rannaveer´ile e-posti aadressil maris.rannaveer@tartuvald.ee või sotsiaalosakonna valvetelefonil 510 3781.

Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige koduteenuse näol, milleks palume kõigil pöörduda sotsiaaltööspetsialist Maris Rannaveer poole.

Tartu vallas on avatud valverühmad järgmistes lasteaedades: Raadi lasteaed Ripsik, Kõrveküla lasteaed Päikeseratas, Tabivere lastead, Laeva lasteaed ja Raadi lasthoid. Palume lapsi võimalusel siiski lasteaeda mitte tuua. Lasteaiad võtavad vastu vaid terveid lapsi. Ennetava meetmena on ajutiselt suletud Lähte lasteaed Kiisupere ja Maarja-Magdaleena lasteaed.

Vallavalitsus soovitab kõigil püsida kodus, jälgida oma tervist ning konsulteerida vajadusel perearstiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220.

NB! 16. märtsist 2020 on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemasid.

Tartu Vallavalitsuses ei toimu kodanike füüsilist vastuvõttu esialgu märtsi lõpuni. Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastust edasi. Kodanike teenindamine toimub telefoni teel. Toimivad kõik tavapärased vallavalitsuse mobiiltelefonid ja e-posti aadressid. Paberkandjal on võimalik kõik taotlused ja avaldused jätta vallavalitsuse postkasti, mis asub Tartu vallavalitsuse aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik (vallamaja ukse kõrval).

Kõigil, kel on infot seoses COVID19 nakkushaigusega Tartu vallas või kui te märkate abivajajaid, siis palun andke sellest teada e-posti aadressil staap@tartuvald.ee või Tartu valla üldnumbril tel 510 6363.

Tartu valla info seoses eriolukorraga Eestis

Koroonaviiruse tõkestamiseks on Eestis välja kuulutatud eriolukord ja selleks on kasutusele võetud erimeetmed.

Vabariigi Valitsuse otsusest tulenevalt on esmaspäevast, 16. märtsist, suletud kõik Tartu valla koolid ja ei sõida õpilasliinid. Kogu õppetöö viiakse üle kaug- ja koduõppevormile. Ennetava meetmena ei toimu koolijuhi korraldusel õppetööd täna Lähte Ühisgümnaasiumis, Tabivere Põhikoolis ja Kõrveküla Põhikoolis.  

Tartu Vallavalitsus otsustas täna ennetava meetmena sulgeda 16. märtsist kuni 29. märtsini Lähte lasteaia Kiisupere ja Maarja-Magdaleena lasteaia. Kõrveküla, Raadi, Tabivere ja Laeva lasteaias jäävad esmaspäevast tööle valverühmad, samuti on Raadi lastehoius avatud valverühmad. Vallavalitsus palub võimalusel jätta lasteaialapsed koju.

Märtsikuus ei toimu Tartu vallavolikogu istungit ning jäävad ära ka kõik komisjonide koosolekud.

Lisaks meenutame, et eilse otsuse alusel on kuni 29. märtsini suletud valla raamatukogud, noortekeskused, spordihooned, rahvamajad ja huvikoolid. Keelatud on Tabivere Sotsiaalkeskuse külastamine.

1.maini ei toimu kultuurisündmusi ning avalikke kogunemisi.

Tuletame meelde, et 13.03 ja 17.03.2020 EI TOIMU  Tartu Vallavalitsuses ega teeninduspunktides kodanike vastuvõttu. Palume võimaluse korral kõigil esitada vajalikud avaldused, taotlused ja dokumendid elektrooniliselt või lükata vallavalitsuse külastust edasi. Kodanike teenindamine toimub telefoni teel.

Toimivad kõik tavapärased vallavalitsuse mobiiltelefonid ja e-posti aadressid.