Arendusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp 56958663 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Puhkusel 29.11-10.12.2023
hankespetsialist Kadri Leetsaar 57494799 riigihanked
arendusnõunik Tõnis Tõnissoo 5207723 arengukavade koostamine, projektitaotlused
projektispetsialist Jana Serpak 5218415 hajaasustuse programm, korteriühistute toetusmeede, projektitaotlused