Arendusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
arendusosakonna juhataja Kadri Leetsaar 57494799 Vastuvõtt etteregistreerimisega. Puhkusel 17.07-30.07.2024
hankespetsialist Hankemenetluste korraldamine, konsolideerimisgrupi ja allasutuste nõustamine hangete läbiviimisel, Tartu Vallavalitsuse hankekorra ja riigihangete seaduse rakendamise järgimine.
arendusnõunik Tõnis Tõnissoo 5207723 Arengukavade koostamine, projektitaotlused. Puhkusel 15.07-04.08.2024
projektispetsialist Jana Serpak 5218415 Hajaasustuse programm, korteriühistute toetusmeede, projektitaotlused.