Ehitusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
ehitusspetsialist - hoonete ehitusteatised ja ehitusload
ehitusspetsialist Kadri Tattar 5355 8510 tehnovõrgud, teed jm rajatised (ehitisregistri toimingud, kooskõlastused)
ehitusspetsialist Gert Kuldsaar 5375 2976 hoonete ehitusteatised ja ehitusload
ehtusspetisliast-järelevalve Ergo Nõmme 526 7983 hoonete kasutusteatised ja kasutusload, järelevalve