Koduhooldus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita.

Koduteenus on eelkõige:

  1. Abistamine asjaajamisel, väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamised; 
  2. Klassikalised koduteenused on kliendile toidukaupade ja ravimite toomine, küttepuude tuppa toomist.

 

Koduhooldusteenusele määramine:

Teenuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile:

 

Sotsiaaltööspetsialist koos koduhooldustöötajaga koostab kliendile hoolduskava, kus süsteemselt jälgitakse kliendi hooldusvajadust ja vastavalt vajadusele kujundatakse igale kliendile koduhooldusteenus.