Kiirgusõnnetus

Ohumärgid

 • Kuuled või näed ametlikku ohuteavitust. Inimene ise ei taju radioaktiivset kiirgust.
 • Kuuled või näed teavitust raskest avariist lähedal asuva riigi tuumaelektrijaamas või tuumarelva kasutamisest relvakonfliktides.
 • Näed kiirgusohu märgist avariisse sattunud sõidukil, vigastatud konteineril või kahtlasel esemel.

Kuidas kiirgusõnnetuseks valmis olla?

 • Tee kodus ettevalmistusi, et saaksid kiirgusõnnetuse puhul siseruumidesse varjuda. 
 • Tutvu kiirgusohu märgistega, et oskaksid ohtu ära tunda.

Kuidas kiirgusõnnetuse hoiatuse saamisel tegutseda?

 • Jälgi ametkondade edastatud teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Kata avatud kaevud.
 • Too koduloomad siseruumidesse ja kata sööt.
 • Valmistu siseruumidesse varjumiseks.

Kuidas kiirgusõnnetuse korral tegutseda?

VÄLJAS

 • Radioaktiivselt saastunud aladel kaitse hingamisteid ja nahka (märg riie suu ja nina ette, keha üleni katvad riided).
 • Ära söö, joo ega suitseta saastunud alal.
 • Varju kiiresti lähimasse siseruumi.
 • Kui oled viibinud saastunud alal, võta enne siseruumidesse minekut saastega kokku puutunud riided seljast ära, paki need õhukindlalt kilekotti ja jäta välja. Pese ennast seebiga.

SISERUUMIDES

 • Radioaktiivselt saastunud aladel kaitse hingamisteid ja nahka (märg riie suu ja nina ette, keha üleni katvad riided).
 • Ära söö, joo ega suitseta saastunud alal.
 • Varju kiiresti lähimasse siseruumi. 
 • Kui oled viibinud saastunud alal, võta enne siseruumidesse minekut saastega kokku puutunud riided seljast ära, paki need õhukindlalt kilekotti ja jäta välja. Pese ennast seebiga.
 • Püsi siseruumides ning sule uksed, aknad, ventilatsioon ja korstnasiibrid, et välisõhk sisse ei pääseks.
 • Vali varjumiseks selline koht, mis on väliskeskkonnast kõige enam ja kindlamalt eraldatud (keldrikorrus, mitme seina taga, akendeta ruum hoone siseosas vmt).
 • Tarbi eelnevalt koju varutud pakendatud toitu ja kraani- või pudelivett.
 • Jälgi Eesti meediast ametkondade edastatavat ohuteavitust ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Püsi varjus, kuni ohu möödumisest on teatatud.
 • Ole valmis selleks, et sulle võidakse anda korraldus evakueeruda. Pane selleks kokku esmavajalikud asjad.
 • Ühekordse suure kiiritusdoosi korral tekivad mõne päeva jooksul tervisekahjustused, mille sümptomid on näiteks naha punetus, iiveldus ja oksendamine. Kui sul esinevad need sümptomid, anna sellest teada hädaabinumbril 112.
 • Ohu möödumisel järgi ametkondade juhiseid ja piiranguid.