Keskkonnalubade taotlemise teated

Pealkiri Kuupäev
Kobratu IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 09.11.2020

OÜ Relss jäätmeloa muutmise taotlus

29.01.2021

OÜ Selmet Invest jäätmeloa muutmise taotlus

29.01.2021

Kobratu II maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus

16.04.2021

AS Tartu Veevärk vee erikasutuse keskkonnaloa taotlus

20.10.2021
Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 04.11.2021
Kukemetsa IV maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus 04.01.2022

AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotlus

28.01.2022

AS Tartu Veevärk vee erikasutuse keskkonnaloa taotlus

31.01.2022
Foxway OÜ keskkonnaloa taotlus 14.02.2022

AS Aqua Marina keskkonnaloa taotlus

10.03.2022

Kobratu IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

24.03.2022
OÜ Vallesburg keskkonnaloa menetlusse võtmine 04.04.2022
Kämara uuringuruumi geoloogiliaw uuringu loa taotlus 07.04.2022
Kobratu X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 07.04.2022

Kaasiku Vesi OÜ tähtajatu keskkonnaloa taotlus

31.05.2022

Kikivere III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

10.08.2022
Kaasiku Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus 31.08.2022
Lõhmuse VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 29.09.2022
Kobratu III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus 21.10.2022
Aktsiaselts Reinsalu Auto keskkonnaloa taotlus 08.02.2023

Osaühing MANTRUM geoloogilise uuringu loa taotlus

28.02.2023

KIIRKANDUR AS keskkonnakaitseloa TARM-071 muutmistaotlus Kukemetsa liivamaardla Kukemetsa II liivakarjääris

11.04.2023

Helgi Baumanni keskkonnaloa nr L.MK/328095 muutmise (laiendamise) taotlus

08.05.2023

Osaühing B&W Metall keskkonnakaitseloa taotluse menetlusse võtmise teade

17.05.2023