Hinnapäring - Tartu valla järvede niitmine

Tartu Vallavalitsus soovib hinnapakkumist järvede niitmisele.

Tööde teostamise ajad ja piirkonnad on kirjeldatud tehnilises kirjelduses.

Hange on jaotatud kahte ossa.

Osas 1 palun hinnapakkumine esitada iga järve kohta eraldi, et tellijal oleks võimalik vajadusel töö osaline tellimine.

Pakkumuse võib esitada ka ainult ühele osale.

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 25.05.2022 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumuste hindamine

  • Pakkumuste hindamisel hinnatakse majanduslikult soodsaimat maksumust e. maksumust koos käibemaksuga.
  • Osasid 1 ja 2 hinnatakse eraldi. Hanke täitmiseks sõlmitakse osadele 1 ja 2 eraldiseisvad lepingud.
  • Võrdsete pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisu heitmise teel.
  • Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused kui need ületavad oluliselt eelarvelisi vahendeid.

Täpsem informatsioon: keskkonnaspetsialist Kriste Kosseson, tel +372 5420 0522, e-post: kriste.kosseson@tartuvald.ee