Käimasolevad hanked

Viinapruuli tänava projekteerimine

Projekteerimise eesmärk on Viinapruuli tänava rekonstrueerimine Vahi tööstusparki teenindava liikluse vajadustele vastavaks.

Ootame hinnapakkumist lähteülesandes toodud sisendile tuginedes. Projekteerimistööde teostamise tähtaeg on 31. juuli 2020.

Palume pakkumine esitada 05. juuniks 2020 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Egle Nõmmoja, vallaarhitekt, egle.nommoja@tartuvald.ee, tel 5333 9166

Maido Puna, arendusspetsialist, maido.puna@tartuvald.ee, tel 529 5763