Pakkumuskutse - Tartu valla bussipeatuste valgustamine

Tartu vald kutsub osalema hanke menetluses „Tartu valla bussipeatustesse autonoomsete valgustite paigaldamisele".

Hanke eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega paigaldada Tartu valla 19 bussipeatusesse autonoomsed (päikesepaneeli ja akuga) valgustid, s.h tuleb teostada projekteerimistööd. Bussipeatuste loetelu koos geoaluste ja Transpordiameti poolt väljastatud tingimustega on lisatud kirja manusena.

Lepingu lõpptähtaeg on  15.12.2021.

Lepinguliste tööde mahtu kuuluvad kõik tööd, mis ei ole otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest.

Kõik pakkuja vead, esitatud pakkumuse maksumuses arvestamata jäänud tööd ja kulutused on pakkuja risk ja hankija poolt täiendavalt ei kompenseerita.

Pärast tööde valmimist peab töövõtja esitama ehitisregistri kaudu kasutusteatise väljastamiseks valmis tööde täitedokumentatsiooni.

Hankija jätab endale õiguse pidada hanke raames läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja ulatuse määrab hankija. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tehnilised tingimused, lepingu tingimused ja muud asjaolud, tingimusel, et lepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Juhul kui kaks pakkumust on võrdsed, otsustatakse võitja liisuheitmise teel.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 6. august 2021 kell 12.00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, 5749 4799