Tartu vallale generaatorite ostmine

Tartu Vallavalitsus soovib osta 2 diiselgeneraatorit.

Generaatorite kasutusotstarve:

  • Lumekahurite elektriga varustamine
  • Vajadusel koolide elektrivarustuse tagamine

Generaatorite tehniline kirjeldus on lisatud kirjale manusena.

Hinna pakkumuses palume arvestada generaatorite transpordiga aadressile Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa.

 

Pakkumuse palume saata 10. maiks 2021 Tartu valla e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumuse hindamise kriteerium: majanduslikult soodsaim pakkumus

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Tartu vald kutsub osalema hanke menetluses „Maarja-Magdaleenas asuva ait-garaaži lammutus“.

Hanketöö eesmärgiks on lammutada Tartu vallas J.V.Veski nimelise Maarja-Magdaleena põhikooli kõrval asuv ait-garaaž (EHR kood: 120673833) vastavalt lammutusprojektile. Pumbamaja käesoleva hanke mahtu ei kuulu.

Töömahu hulka kuulub ka lammutusjäätmete käitlemine ja lammutusobjekti korrastamine.

Pakkuja peab olema eelneva 60 kuu jooksul teostanud vähemalt 2 käesoleva hankeobjektiga sarnast lammutustööd maksumusega kumbki vähemalt 15 000 eurot. Pakkuja esitab koos pakkumusega teostatud tööde loetelu, milles on kirjas teostatud tööde aeg, maksumus, kirjeldus ning Tellija andmed.

Palume pakkumine esitada hiljemalt 6. mai 2021 kell 16:00 Tartu valla e-postile tartuvald@tartuvald.ee

Töö tellitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujalt.

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

 

Hanke eest vastutab:

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel  5749 4799