Tartu valla kaasava eelarve hääletustulemused

18.01.19

Tartu valla kaasav eelarve 2019

Sarnaselt mitmete teiste Eesti omavalitsustega kavatseb Tartu vald 2019. aasta eelarve koostamisel kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.

Kaasava eelarve osa suurus 2019. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti.

Ideid saab esitada igaüks elektroonilises keskkonnas VOLIS. (www.volis.ee)

Esitamise tähtaeg on 5. detsember 2018 kell 16.00!

Ideede esitamisel tuleb märkida:

  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress

  • nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu)

  • idee kirjeldus

  • sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu

  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave)

 

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald.

Hääletamine toimub 7. jaanuarist kuni 13. jaanuarini 2019 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama.

Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 7-11 jaanuar 8.00-16.00. Piirissaare teeninduspunktis toimub hääletus 9. jaanuaril 2019 kell 12-15.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2019. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.

Tartu valla kaasavasse eelarvesse laekunud ideedest valis komisjon välja 10

2019. aasta eelarve koostamisel on Tartu vald otsustanud kasutada kaasava eelarve põhimõtet. See tähendab, et osa vallaeelarvest koostatakse elanikelt saadud ettepanekute alusel. Valla eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

5. detsembrini oli võimalik kõigil valla elanikel esitada oma idee VOLISe keskkonnas. Investeeringuidee maksimaalne maksumus võis olla 20 000 eurot ja rajatav objekt mõeldud avalikuks kasutamiseks. Esitatud ettepanekuid hindas komisjon, kes vaatas, kas idee on asjakohane ja teostatav ning valis välja need mis suunatakse rahvahääletusele.

Hääletamine toimub 7. jaanuarist kuni 13. jaanuarini 2019 elektroonilises keskkonnas VOLIS. Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 7-11 jaanuar 8.00- 16.00. Piirissaare teeninduspunktis toimub hääletus 9. jaanuaril 2019 kell 12-15. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald. Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2019. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus. 

Kokku laekus 36 ideed, millest komisjon valis välja 10, mis suunatakse rahvahääletusele Tutvustame täpsemalt ideid, et hääletades oleks lihtsam valikut teha:

1. DISCGOLFI RADA

Eeldatav maksumus: 8000 €

Asukoht: Tila küla või Kõrveküla Näiteks Raadi lennuvälja ja ERM-i piirkond, kus kettagolfi klubid korraldavad võistlusi kasutades ajutiselt paigaldatud rada.

Discgolfi puhul on tegemist nii spordi kui ka meelelahutusliku ja põneva mänguga nii üksi kui pere ja/või sõpruskonnaga aktiivseks vabaaja veetmiseks. See on taskukohane kõigile ja puudub ealine piirang.

Lisafailid:

Lisa 1

Lisa 2

2. KOGUNEMISKOHT VEDU KÜLAKESKUSESSE

Eeldatav maksumus: 5000 €

Asukoht: Vedu keskuses, mõisapargi vahetus läheduses.

Vedu külas ei ole täna tegutsevat poodi, mistõttu külastab küla mitu korda nädalas mobiilne bussipood (autolahvka), mille peatuskoha lähedal võiks olla varjualune/istumiskoht. Taoline nagu oli seal kunagi olnud kärbseseen, mille all sai jalga puhata ja juttu puhuda. Varjualuse lähedusse tuleks paigaldada ka prügikast ning teadetetahvel või saaks edaspidi selleks kasutada varjualuse siseseina. Varjualune võiks olla mõnest küljest kinnine ja seal peaks olema istekohad. Ühe võimaliku variandi leidsime Lasita Maja kodulehelt.

Lisafailid:

Lisa 1

3. KOERTE JALUTUSVÄLJAK KÕRVEKÜLA ALEVIKUS

Asukoht: Kõrveküla

Koerte jalutusväljak oleks aiaga piiratud koht lemmikloomale, kus saaks omanik lahtiselt koera jooksma lasta. Jalutusväljak peaks olema valgustatud. Võimalusel 2 aeda, suurem suurtele koertele ja väiksem pisemat kasvu neljajalgsetele sõpradele. Aedikute sees võiks olla ka koertele mitmesugused treenimisvahendid.

Lisafailid:

Lisa 1

4. KÕRVEKÜLA RULAPARK

Eeldatav maksumus: 25000 €

Asukoht: Kõrveküla

Kõrveküla alevikus võiks olla rulapark, kus saaks aktiivselt aega veeta väljaspool kodu, leida uusi sõbru ja avastada enda jaoks kodukanti. Rulapargi sihtgrupp on koolis käivad lapsed vanuses 8+ aastat. Ettepanekuga kaasas olevad joonised on lahkelt jagatud Mulgi valla poolt, kelle territooriumil on tänaseks kaks rulaparki, mis on tihedas kasutuses.

Lisafailid:

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

5. LOOMEPESA

Eeldatav maksumus: 20000 €

Asukoht: Lähte Ühisgümnaasiumi C-korpuse ja spordihoone vaheline ala

Loomepesa on vajalik Lähte aleviku kogukonna koostöö edendamiseks. Peamine sihtrühm on Lähte koolis õppivad lapsed. Antud ehitised annavad võimaluse kõigi meeltega kogedes omandada teadmisi väljaspool klassiruumi (iga ilmaga!) ning pakuvad eeskätt lastele suuremat liikumisvõimalust värskes õhus. Eeltoodule lisaks õppeasutustes läbiviidavad erinevad pereüritused (nt sportlik isadepäev), mis avaldavad otsest head mõju kogukonna koostegutsemisele, liitmisele. Sihtgruppi kuuluvad ka nii ümbruskonna kui kaugema piirkonna sportlased erinevatel spordiüritustel osalejatena. Antud ehitisi on võimalik kasutada kogukonna erinevate loometegevuste juures (nt talgud, raamatukogu poolt korraldatavad üritused jne). Omaette sihtgrupiks on lasteaialapsed, kes teevad sageli õppekäike Palalinna või selle ümbrusesse ja ka kohalike elanike lasteaias mittekäivad lapsed. Looduslikest materjalidest valmistatud halu-savi-tehnikas (cordwood) kaks kärjekujulist varjualust. Näited samalaadsest ehitisest SIIN

Lisafailid:

Lisa 1

6. SPORDI- JA MÄNGUVÄLJAK MAARJA - MAGDALEENA PÕHIKOOLI JUURDE

Asukoht: Maarja-Magdaleena

Maarja-Magdaleena noortel puuduvad vabas õhus aktiivselt ja sportlikult vaba aja veetmise võimalused. Maarja-Magdaleena Põhikooli õues on selleks sobilik õueala ning sihtgrupp olemas kuid puuduvad turvalised atraktsioonid. Spordi-ja mänguväljak võimaldaks ka külarahval sportlikult aega veeta.

Lisafailid:

Lisa 1

7. TABIVERE PARKI VÄLIJÕUSAAL

Eeldatav maksumus: 10000 €

Asukoht: Tabivere park

Tabivere pargi staadioni poolsesse külge võiks paigaldada välijõusaali või välivõimlemise vahendeid. Tabiveres puudub värskes õhus sportimiseks mõeldud välijõusaal. Antud asukoht võimaldaks neid kasutada nii staadionil sportijatel, jalutuskäiku või jooksuringi tegevatel piirkonna inimestel, kui ka õpilastel kooli kehalise kasvatuse tundides.

Lisafailid:

Lisa 1

Lisa 2

8. VASULA ALEVIKU SPORDI/ MÄNGUVÄLJAK

Asukoht: Vasula

Vasula alevikus vajab laste mänguväljak väga uusi uuendusi. Kuna lapsi/ noori on alevikus palju, siis peab mõtlema just sellele, kuidas neid rohkem õue meelitada ja mänguväljak oleks selleks hea vahend. Ka olemasoleva korvpalliplatsi juures võiks veel lisaks väike rulapark olla.

Lisafailid:

Lisa 1

9. VÄLIJÕUSAAL TILA KÜLLA

Asukoht: Tila küla

Oleks tore, kui Tila külas oleks korralik välijõusaal. See annaks võimaluse nii noortele kui ka täiskasvanutele oma tervise eest hoolitsemiseks ja värskes õhus viibimiseks. Sihtrühm on noored ja täiskasvanud alates vanusest 12+

Lisafailid:

Lisa 1

Lisa 2

10. ÄKSI SKATEPARK

Asukoht: Äksi alevik

Äksi keldrimäe kõrval oleva korvpalli platsi tagumisse ossa võiks paigaldada väiksemat sorti rulapargi, et lapsed ja noored saaksid seal rataste, rulade, tõukerataste jne asjadega trikke teha. Näen iga päev, et ka vanemad lapsed tahaksid rohkem väljas aega veeta, kuid neil puudub selleks koht. Nii istutakse tihti väikeste laste mänguväljakul või luusitakse mööda alevit ringi. Ühtlasi annaks skatepark suurepärase võimaluse Äksi noortele ja lastele saada oma kogunemiskoht, kus koos aega veeta. Sihtgrupp on lapsed ja noored vanuses 7+

Lisafailid:

Lisa 1

Komisjoni poolt välja valitud ideedega on võimalik tutvuda kõigil vallaelanikel ka detsembri Kuukirjas.