Jäätmemajandus

Jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Jäätmeseaduse kohaselt tuleb jäätmetekke vältimisel ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel lähtuda jäätmehierarhiast – jäätmetekke vältimine, korduskasutuseks ettevalmistamine, ringlussevõtt, muu taaskasutamine nagu energiakasutus, kõrvaldamine.

Jäätmehooldust Tartu vallas reguleerib Tartu Vallavolikogu 22.03.2018 määrus nr 9 „Tartu valla jäätmehoolduseeskiri". Jäätmekäitluse arengusuunad 2018-2023 aastateks on määratud Tartu valla jäätmekavaga.

Jäätmehoolduseeskiri

Jäätmekava

Jäätmete vastuvõtt Tartu linnas asuvas jäätmejaamas

Tartu valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72 C asuvasse jäätmejaama. Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 742 4225).

Mittekomplekssete külmikute vastuvõtutasu on 8 € külmiku kohta.

Jäätmejaam on avatud:

E–R 10–18

L–P 10–16, riigipühadel suletud

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

 

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);
 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit;
 • plastijäätmed;
 • autorehvid (kuni 8 sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid (näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana)).

 

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed, 12 €/t;
 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ;
 • rõivad/tekstiil, 0,01 €/t;
 • suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms), 46,80 €/t;
 • eterniit, 78 €/t;
 • segaolmejäätmed, 120 €/t.