Jäätmemajandus

Jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne. Jäätmeseaduse kohaselt tuleb jäätmetekke vältimisel ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel lähtuda jäätmehierarhiast – jäätmetekke vältimine, korduskasutuseks ettevalmistamine, ringlussevõtt, muu taaskasutamine nagu energiakasutus, kõrvaldamine.

Jäätmehooldust Tartu vallas reguleerib Tartu Vallavolikogu 26.08.2021 määrus nr 9 „Tartu valla jäätmehoolduseeskiri". Jäätmekäitluse arengusuunad 2018-2023 aastateks on määratud Tartu valla jäätmekavaga.

Jäätmehoolduseeskiri

Jäätmekava

Jäätmete vastuvõtt Tartu linnas asuvas jäätmejaamas

SELLI TN 19 (END. TURU TN 49)

Juurdepääsuskeem

1. oktoober - 31. märts: E-R 10-18, L-P 10-16

1. aprill - 30. september: E-R 10-19, L 10-18, P 10-16

suletud riiklikel pühadel, välja arvatud nelipühad

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 524 1544 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

 

JAAMA 72C

E–R 10–18  
L–P 10–16, riigipühadel suletud
Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

 

Alates jaanuarist 2023.a saavad Tartu valla sissekirjutusega elanikud ID-kaardi esitamisel Tartu linna jäätmejaamades oma jäätmed osaliselt tasuta üle anda. Vaata vastu võetavate jäätmete nimekirja ja hindu hinnakirjast SIIT
 

Jäätmejaama toodavad jäätmed peavad olema juba autole paigutatud sorteeritult nii, et mahalaadimine kohapeal kulgeks tõrgeteta.

Jäätmejaama korduskasutusruumi saab üle anda korduskasutatavaid majapidamisesemeid (mööbel, elektri- ja gaasipliidid, pesu- ja nõudepesumasinad jms) ning elanikud saavad neid sealt endale tasuta kasutuseks võtta.

Jäätmejaamade juures võib külastatavuse tippaegadel olla järjekord.

Vastu võetavate jäätmete, s.h ohtlike jäätmete piirkogused:
Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt 300 kg (sõiduauto üks haagisetäis). Suurema koguse puhul tuleb need jäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).
Rõivaid ja tekstiile võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt 300 liitrit kuus.
Vanarehve võetakse ühelt toojalt tasuta vastu 8 tükki kuus.

Ohtlikke jäätmeid võetakse ühelt toojalt tasuta vastu:

 • õlid 20 kg;
 • õlifiltrid 10 tk;
 • päevavalguslambid 10 tk;
 • elavhõbedajäätmed 100 g;
 • aegunud ravimid 2 kg;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;
 • olmekemikaalid 5 kg;
 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);
 • lahustid 10 kg;
 • saastunud pakendid 10 kg;
 • saastunud pühkematerjal 5 kg;
 • pestitsiidid 10 kg;
 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;
 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega: Aija.Kosk@tartu.ee või tel 736 1204 ja 736 1248.

 

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi