Tartu valla jäätmekava 2024-2029

Tartu Vallavolikogu võttis 18.10.2023 määrusega nr 16 vastu Tartu valla jäätmekava aastateks 2024-2029. Jäätmekava on Tartu valla arengukava osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda Tartu valla territooriumil, antakse ülevaade jäätmemajandusega seotud probleemidest, fikseeritakse arengueesmärgid ning tuuakse välja eesmärkide elluviimise tegevuskava.

 

Tartu valla jäätmekava 2024–2029

Tartu Vallavolikogu 18.10.2023 määrus nr 16 "Tartu valla jäätmekava aastateks 2024-2029"