Tartu valla jäätmekava 2024-2029 eelnõu avalikustamise teade

Tartu Vallavalitsus teatab, et on valminud Tartu valla jäätmekava aastateks 2024-2029 eelnõu.

Jäätmekava on Tartu valla arengukava osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda Tartu valla territooriumil, antakse ülevaade jäätmemajandusega seotud probleemidest, fikseeritakse arengueesmärgid ning tuuakse välja eesmärkide elluviimise tegevuskava.

Eelnõuga on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuse veebilehel perioodil 07.09.2023-22.09.2023. Ettepanekuid eelnõu kohta saab esitada kirjalikult avalikustamise perioodil e-mailil tartuvald@tartuvald.ee.

Kui avaliku väljapaneku perioodil esitatakse eelnõu sisuliselt muutvaid ettepanekuid, siis toimub ettepanekute arutamiseks avalik koosolek 26.09.2023 kell 17:00 Tartu Vallavalitsuses Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Tartu valla jäätmekava 2024–2029 eelnõu 

Jäätmekava avalikustamise korraldus