Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on abistada teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni-, majapidamistoimingutes, muudes toimingutes)  vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. 

Isiklik abistaja lähtub oma töös konkreetse isiku erivajadustest ja tema antavatest tööjuhistest. 

Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja  koordineerima isikliku abistaja tööd. 

Teenuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus Tartu Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile. 

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid: 

Blanketid leiad SIIT

Sotsiaalhoolekande seadus SIIT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord