Vallavalitsuse 21.detsembri istungi ülevaade

PROTOKOLL

 

 

Vallavalitsuse 14.detsembri istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 7.detsembri istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 30.novembri istungi ülevaade

 

PROTOKOLL

 

Vallavalitsuse 23.novembri istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 9.novembri istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 2.novembri istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 26.oktoobri istungi ülevaade

Vallavalitsuse 19.oktoobri istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 12.oktoobri istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 5.oktoobri istungi ülevaade

PROTOKOLL

 

Vallavalitsuse 28.septembri istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

 

Vallavalitsuse 21.septembri istungi kokkuvõte

 

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 13.septembri istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 7.septembri istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 31.augusti istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 29.augusti istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 10.augusti istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 6.juuli istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 22.juuni istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 15.juuni istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 8.juuni istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 1.juuni istungi ülevaade

PROTOKOLL

 

 

Vallavalitsuse 11.mai istungi ülevaade

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 4.mai istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 27.aprilli istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 20.aprilli istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 13.aprilli istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 6.aprilli istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 30.märtsi istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 23.märtsi istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 2.märtsi istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 23.veebruari istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 16.veebruari istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 9.veebruari istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 2.veebruari istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 26.jaanuari istungi kokkuvõte

PROTOKOLL

 

Vallavalitsuse 19.jaanuari istungi kokkuvõte

 • Kasutusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Linnu tn 13 maaüksusel üksikelamu kasutusele võtmiseks
 • Arvamus Kaasiku Vesi OÜ hinnataotluse kohta
 • Kaeveloa, teede ja tänavate sulgemise taotluste ning lubade vormide kinnitamine, kaevetööde loa ja tänavate sulgemise loa väljastamise õiguse andmine
 • Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Kõrvemaa tänav L1 ja Kõrveringi tänav L1
 • Sundvalduse seadmine Nurme tee 15 katastriüksusele
 • Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Ranna tee
 • Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Stardiraja
 • Lähiaadressi muutmine
 • Nõustumine Vahi alevikus asuva Kraavikopli katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustumine Lombi külas asuva Pärna katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustumine Pupastvere külas asuva Vahtra katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Ehitusloa väljastamine Laeva külla, Kusti maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Pihlaka tänav L1 ja Kõrvemaa tänav L3 maaüksusele sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Pihlaka tänav L1 Kooli tänav, Kooli tänav L4 ja Kõrvemaa tänav L3 maaüksusele tänava rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Pihlaka tänav L1 maaüksusele tänavavalgustuse rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Vahi alevikku, Silikaadi tn 5 maaüksusele gaasimahuti püstitamiseks
 • Kasutusloa väljastamine Tammistu külas, Soo maaüksusel päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks
 • Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
 • Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu algatamine
 • Õppekoha arvestusliku maksumuse kinnitamine 2023. aastaks Tartu valla haridusasutustes
 • Tartu vallamaja hoone energiatõhususe parandamise hanke korraldamine

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 12.jaanuari istungi kokkuvõte

 • Sundvalduse seadmine Kannu katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Koolimaja katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Leelo katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Naabri katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Piiripõllu katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Pärnavälja katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Suurevälja katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Uuetoa katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Vasepõllu katastriüksusele
 • Sundvalduse seadmine Veera katastriüksusele
 • Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine
 • Nõustumine Tooni külas asuva Piirissaare piiripost katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustumine Haava külas asuva Ansu, Haava vkt 1 ja Haava vkt 5 katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Väike Toome
 • Ehitusloa väljastamine Kärevere külla, Koosa tee 10 puurkaev
 • Ehitusloa väljastamine Võibla küla, Kännujuure üksikelamu
 • Ehitusloa väljastamine Möllatsi külla, Nõlvaku maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Möllatsi külla, Viljametsa maaüksusele garaaži püstitamiseks
 • Ehitusloa kehtetuks tunnistamine Raadi alev, Aniisi tn 2
 • Ehitusloa väljastamine Raadi alev, Aniisi tn 2 üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitise kasutamine kasutusteatise alusel Maramaa küla, Sugametsa vkt 18
 • Kasutusloa väljastamine Lombi külla, Allika tee 21 üksikelamu kasutusele võtmiseks
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Keskuse tee 9 ridaelamu kasutusele võtmiseks
 • Hanke korraldamine sisetehingu lepingu sõlmimise eesmärgil Tartu valla munitsipaalomandis olevate hoonete haldamiseks
 • Riigihanke „Laeva-Valmaotsa kergliiklustee ehitamine" (viitenumber 236139) menetluse kehtetuks tunnistamine ja uue hanke korraldamine
 • Kasutusloa väljastamine Laeva külas, Männimäe maaüksusel päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks
 • Projekteerimistingimuste väljastamine Raadi alevis asuvat Tähe, Täheserva, Täheveere ja Täheääre maaüksuste detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Keskuse tee 8 maaüksuse osas
 • Projekteerimistingimuste väljastamine Vahi alevikus asuvat Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Silikaadi tn 6 maaüksuse osas
 • Huvihariduse ja -tegevuse 2022. aasta aruande kinnitamine ja huvihariduse ja -tegevuse 2023. aasta kava kinnitamine
 • Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine
 • Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus ja vallavalitsuse poolt eelistatud sihtrühm
 • Hajaasustuse programmi aruannete heakskiitmiseks ametnikule pädevuse ja ülesannete andmine
 • Äriruumi üürilepingute muutmine, nõusoleku andmine äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
 • Tartu Vallavalitsuse 09.02.2022 korralduse nr 128 „Tartu Vallavalitsuse kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 5.jaanuari istungi kokkuvõte

 • Ehitusloa väljastamine Kase tänav, Lähte alevik sademeveetor
 • Ehitusloa väljastamine Kase tänav, Lähte alevik kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Möllatsi külla, Konradi maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevik Promenaadi kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Kõrveküla alevikkus, Käänu tn 8 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik drenaažitorustik
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik kergliiklustee
 • Ehitusloa väljastamine Pargi, Vasula alevik sadeveetoru
 • Ehitusloa väljastamine Pärna L1 Kõrveküla alevik jalgtee mahasõidud
 • Kasutusloa väljastamine Raadi alevisse, Mõisatalli tn 12a üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Pihlaka L1 Kõrveküla alevikk veetorustikule
 • Kasutusloa väljastamine Kõrveküla alevikku, Vana-Kubja tn 6 üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Maramaa külas, Virsiku üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Maramaa külla, Taaramäe tn 3 üksikelamule
 • Kasutusloa väljastamine Vesneri külla, Tulbi üksikelamule
 • Lähte alevikus asuva Vahtra tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja KSH algatamata jätmine
 • Riigihanke „Lähte jäähalli projekteerimine ja ehitamine" kordushanke korraldamine

PROTOKOLL