« Tagasi

Vallavalitsuse 17.novembri istungi kokkuvõte

 • Seati isiklik kasutusõigus Tartu valla kasuks Aovere külas asuvale Lubjamäe tee kinnistule.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Lombi külas asuvale Allika tee L1.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Raadi alevis asuvale Keskuse tee 11, Mõisa allee L1//Mõisa puiestee L2// Mõisatamme tänav L1// Mõisavälja tänav L1.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Kõrveküla alevikus asuvale Metsvitsa ja Kaasiku tänav L2.
 • Seati sundvaldus munitsipaalmaale Raadi alevis asuvale Nõlvakaare haljak, Stardiraja tn 2, Nõlvakaare tänav L4 ja Nõlvakaare tänav L2
 • Seati avalikes huvides vajaliku sidevõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Tammistu külas asuvale Tammistu külatee L1.
 • Väljastati ehitusluba Kõrveküla alevikku, Nurga maaüksusele ehitise (ärimaja) püstitamiseks
 • Väljastati ehitusluba  Kärevere külla, Soosuu maaüksusele ehitise laiendamiseks
 • Väljastati ehitusluba  Lammiku külla, Tuuleveski maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Väljastati ehitusluba  Taabri külla, Rahksaare maaüksusele päikeseelektrijaama püstitamiseks
 • Lõpetati detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse korraldus Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa.
 • Võeti vastu Raadi alevis asuva Koidutähe tn 4 maaüksuse detailplaneeringu ning suunati see avalikule väljapanekule.
 • Avaldati arvamust Kaasiku Vesi OÜ hinnataotluse kohta.
 • Maksti välja korteriühistule toetus (Vesneri külas asuvale Pargiääre korteriühistule).
 • Maksti välja lorteriühistule toetus (Laeva küla Masti tee 6 korteriühistule).
 • Otsustati korraldada vallavara võõrandamiseks enampakkumine.
 • Avatud hankemenetluse „Laeva-Valmaotsa kergliiklustee ehitamine" (riigihanke viitenumber 236139) pakkuja edukaks tunnistamine ja pakkujaga lepingu sõlmimine.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Lähte ÜG jõuluballi korraldamiseks 450 eurot.

PROTOKOLL