Süütame traditsiooniliselt Tartu vallas advendituled, et tervitada saabuvat jõuluaega. Tänavu süttivad tuled 12 erinevas kogukonnas üle terve Tartu valla.   Lisainfo: Karita...

Süütame Tartu vallas advendiküünlad

Süütame traditsiooniliselt Tartu vallas advendituled, et tervitada saabuvat jõuluaega. Tänavu süttivad tuled 12 erinevas kogukonnas üle terve Tartu valla.   Lisainfo: Karita...

Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Võibla külas asuvale Eralamäe tee ja Hundi-Kuivasilla tee L katastriüksusele uue maakaabeliini...

Vallavalitsuse 23.novembri istungi ülevaade

Avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvalduse seadmine Võibla külas asuvale Eralamäe tee ja Hundi-Kuivasilla tee L katastriüksusele uue maakaabeliini...

Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada sõiduplaanide muudatustest alates 1.detsember 2023. Palume reisijatel tutvuda muudatustega. Täpsemad sõiduplaanid on leitavad peatus.ee leheküljelt. ...

Sõiduplaanimuudatused Tartumaa liinidel alates 01.12.2023

Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada sõiduplaanide muudatustest alates 1.detsember 2023. Palume reisijatel tutvuda muudatustega. Täpsemad sõiduplaanid on leitavad peatus.ee leheküljelt. ...

Veel käesoleva aasta novembrikuus algab Tartu-Jõgeva maanteelt Kärknasse viiva kergliiklustee ehitus. Kergliiklustee ehitus teostatakse Transpordiameti ja Tartu valla ühisprojektina, kus...

Algab Tartu-Jõgeva maanteelt Kärknasse viiva kergliiklustee ehitus

Veel käesoleva aasta novembrikuus algab Tartu-Jõgeva maanteelt Kärknasse viiva kergliiklustee ehitus. Kergliiklustee ehitus teostatakse Transpordiameti ja Tartu valla ühisprojektina, kus...

Juba traditsiooniks saanud Tartu valla memme-taadi pidu toimub ka sel aastal.  9.detsembril kell 14:00 toimub Kõrveküla Põhikoolis  Tartu valla memme-taadi pidu, kuhu...

Avatud on registreerimine Tartu valla memme-taadi peole

Juba traditsiooniks saanud Tartu valla memme-taadi pidu toimub ka sel aastal.  9.detsembril kell 14:00 toimub Kõrveküla Põhikoolis  Tartu valla memme-taadi pidu, kuhu...

Tartu vald võtab tööle tugiisiku Kõrveküla lasteaeda Päikeseratas lisatoevajadusega 6-aastasele lapsele. Töö sisuks on lapse jälgimine ja toetamine lasteaias erinevates tegevustes.  ...

Tartu vald võtab tööle tugiisiku

Tartu vald võtab tööle tugiisiku Kõrveküla lasteaeda Päikeseratas lisatoevajadusega 6-aastasele lapsele. Töö sisuks on lapse jälgimine ja toetamine lasteaias erinevates tegevustes.  ...

Nõustumine Õvi külas asuva Metsaoja katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Sepa külas asuva Väike-Kalda katastriüksuse jagamisega,...

Vallavalitsuse 16.novembri istungi ülevaade

Nõustumine Õvi külas asuva Metsaoja katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Sepa külas asuva Väike-Kalda katastriüksuse jagamisega,...

MÄÄRUSED Määrus nr 20 – Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023 – 2035 kinnitamine Kinnitati Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni...

15.11.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED Määrus nr 20 – Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023 – 2035 kinnitamine Kinnitati Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni...

Tartu Vallavolikogu 15.11.2023 istungil toimus eelnõu " Tartu valla 2024 aasta eelarve " I lugemine. Volikogu otsustas esimese lugemise lõpetada.    Ettepanekuid...

Tartu valla 2024.aasta eelarve I lugemise lõpetamine

Tartu Vallavolikogu 15.11.2023 istungil toimus eelnõu " Tartu valla 2024 aasta eelarve " I lugemine. Volikogu otsustas esimese lugemise lõpetada.    Ettepanekuid...

Tartu vald korraldab lumetõrjet valla teedel ja avalikuks kasutuseks antud erateedel. Erateedel, mis ei ole antud avalikuks kasutuseks, lükatakse lund juhul, kui seal elavad...

Lumelükkamine Tartu vallas 2023/2024 hooajal

Tartu vald korraldab lumetõrjet valla teedel ja avalikuks kasutuseks antud erateedel. Erateedel, mis ei ole antud avalikuks kasutuseks, lükatakse lund juhul, kui seal elavad...

Tartu valla omandis on  jäämasin Zamboni,  seerianumber HDB1748, ehitusaasta 1974.  Masinat veab edasi VW Põrnika õhkjahutusega...

Tartu vald müüb jäämasina Zamboni

Tartu valla omandis on  jäämasin Zamboni,  seerianumber HDB1748, ehitusaasta 1974.  Masinat veab edasi VW Põrnika õhkjahutusega...

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 09.11.2023. a korraldusega nr 1452 kehtestanud Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu.  Planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse...

Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et on oma 09.11.2023. a korraldusega nr 1452 kehtestanud Raadi alevis asuva Vahi tn 63 maaüksuse detailplaneeringu.  Planeeringulahenduse kohaselt kavandatakse...

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 09.11.2023. a korraldusega nr 1451 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava...

Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus teatab, et võttis oma 09.11.2023. a korraldusega nr 1451 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Raadi alevis asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava...

Reisijate paremaks teenindamiseks on vaja rajada uued bussipeatused Voldi külla kõrvalmaantee 14180 Puurmani-Tabivere äärde.  Tartu Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu,...

Ühissõidukipeatusele kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Reisijate paremaks teenindamiseks on vaja rajada uued bussipeatused Voldi külla kõrvalmaantee 14180 Puurmani-Tabivere äärde.  Tartu Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu,...

Tartu vald võtab tööle tugiisiku Soinaste lasteaed Laululinnu Eerika filiaali (Kambja vald, Õssu küla) lisatoevajadusega 5-aastasele lapsele. Töö sisuks on lapse jälgimine ja toetamine lasteaias...

Tartu vald võtab tööle tugiisiku

Tartu vald võtab tööle tugiisiku Soinaste lasteaed Laululinnu Eerika filiaali (Kambja vald, Õssu küla) lisatoevajadusega 5-aastasele lapsele. Töö sisuks on lapse jälgimine ja toetamine lasteaias...

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Lähte alevikus, Aiandi tn 5 kinnistule üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks. Kinnistul puudub kehtiv...

Avatud menetlus Lähte alevikus, Aiandi tn 5 krundile elamu ja abihoone projekteerimiseks

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise menetlust Lähte alevikus, Aiandi tn 5 kinnistule üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks. Kinnistul puudub kehtiv...

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Vahi alevikus asuva Mario (79401:006:0726) ja Savimäe (79401:006:0700) maaüksuste detailplaneeringu...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Vahi alevikus asuva Vabriku tn 13 krundi osas

Tartu Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Vahi alevikus asuva Mario (79401:006:0726) ja Savimäe (79401:006:0700) maaüksuste detailplaneeringu...

Täna, 15.novembril viiakse Raadi alevis, Raadiotsa kinnistu piirkonnas läbi Kaitseväe Akadeemia õppuritele liikumisviiside ja varitsusvastaste drillide väljaõpet, kus kasutatakse...

Raadil toimub Kaitseväe õppus

Täna, 15.novembril viiakse Raadi alevis, Raadiotsa kinnistu piirkonnas läbi Kaitseväe Akadeemia õppuritele liikumisviiside ja varitsusvastaste drillide väljaõpet, kus kasutatakse...

Nõustumine Raadi alevis asuva Ermi tn 10 katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Tammistu külas asuva Keerdi katastriüksuse...

Vallavalitsuse 9.novembri istungi ülevaade

Nõustumine Raadi alevis asuva Ermi tn 10 katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Tammistu külas asuva Keerdi katastriüksuse...

Üle-eestiline noorsootöö nädal 13 leiab aset 13.- 19. novembrini 2023. Sel aastal on noorsootöö nädala fookuses keskkonna heaks tegutsemine. Keskendutakse keskkonnasõbralikule eluviisile,...

Üle-eestiline noorsootöö nädal 13 - Minu tulevik on täna!

Üle-eestiline noorsootöö nädal 13 leiab aset 13.- 19. novembrini 2023. Sel aastal on noorsootöö nädala fookuses keskkonna heaks tegutsemine. Keskendutakse keskkonnasõbralikule eluviisile,...

Eesti paremate laskurite osavõtul laupäeval, 11. novembril Tabivere Spordihoones toimunud XIX Elmar Kivistiku mälestusvõistlustel laskmises võitsid esikoha püstolilaskmises Raul Erk Kaitseliidu...

Tartu vallas mälestati Tabivere mailt pärit 13-kordset maailmameistrit laskmises Elmar Kivistikku tema nimelise mälestusvõistlusega

Eesti paremate laskurite osavõtul laupäeval, 11. novembril Tabivere Spordihoones toimunud XIX Elmar Kivistiku mälestusvõistlustel laskmises võitsid esikoha püstolilaskmises Raul Erk Kaitseliidu...

Tartu Vallavalitsus võõrandab elektroonilisel enampakkumisel Tammistu külas Kaljuääre katastriüksus (tunnusega 79601:001:1252), üldpindalaga 777 m 2  , registriosa numbriga...

Tartu vald müüb Kaljuääre ja Tammistu külatee L6 katastriüksused

Tartu Vallavalitsus võõrandab elektroonilisel enampakkumisel Tammistu külas Kaljuääre katastriüksus (tunnusega 79601:001:1252), üldpindalaga 777 m 2  , registriosa numbriga...

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15. novembril 2023 algusega 16:00 Jääaja Keskuses. PÄEVAKORD:                   ...

Tartu Vallavolikogu istung toimub 15.novembril Jääaja Keskuses

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15. novembril 2023 algusega 16:00 Jääaja Keskuses. PÄEVAKORD:                   ...

11. novembril 2023.a toimuvad Tabivere Spordihoones Elmar Kivistiku XIX mälestusvõistlused laskmises. Võistluste eesmärk on mälestada Tabivere mailt pärit 13-kordset maailmameistrit Elmar...

11.novembril toimuvad XIX Elmar Kivistiku mälestusvõistlused laskmises

11. novembril 2023.a toimuvad Tabivere Spordihoones Elmar Kivistiku XIX mälestusvõistlused laskmises. Võistluste eesmärk on mälestada Tabivere mailt pärit 13-kordset maailmameistrit Elmar...

Reedel,  10. novembril ühinevad Tartu Valla haridusasutused haridustöötajate hoiatusstreigiga . Streik toimub lasteaedades kell 8.00-9.00 ja koolides kell 9.00-10.00.   "Tartu...

Reedel toimub haridustöötajate hoiatusstreik ka Tartu valla lasteaedades ja koolides

Reedel,  10. novembril ühinevad Tartu Valla haridusasutused haridustöötajate hoiatusstreigiga . Streik toimub lasteaedades kell 8.00-9.00 ja koolides kell 9.00-10.00.   "Tartu...

Juba traditsiooniks saanud Tartu valla memme-taadi pidu toimub ka sel aastal. 9.detsembril kell 14:00 toimub Kõrveküla Põhikoolis Tartu valla memme-taadi pidu, kuhu palume kõikidel soovijatel...

9.detsembril toimub Tartu valla memme-taadi pidu

Juba traditsiooniks saanud Tartu valla memme-taadi pidu toimub ka sel aastal. 9.detsembril kell 14:00 toimub Kõrveküla Põhikoolis Tartu valla memme-taadi pidu, kuhu palume kõikidel soovijatel...

Nõustumine Tammistu külas asuva Keerdi katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Aovere asuva Õnnemäe ja Õnnepõllu katastriüksuste...

Vallavalitsuse 2.novembri istungi ülevaade

Nõustumine Tammistu külas asuva Keerdi katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Aovere asuva Õnnemäe ja Õnnepõllu katastriüksuste...

2.novembril 2023 algas AS Estiko poolt Raadile rajatava Eesti esimese rohealadega päikeseelektrijaama ehitus.   Estiko Gruppi kuuluv Estiko Energia ehitab Raadile, endisele...

Raadil algas Eesti suurima päikesepargi ehitus

2.novembril 2023 algas AS Estiko poolt Raadile rajatava Eesti esimese rohealadega päikeseelektrijaama ehitus.   Estiko Gruppi kuuluv Estiko Energia ehitab Raadile, endisele...

Tartu Vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja (osaline töökoormus), kelle põhilisteks tööülesanneteks on: Koduhooldusel olevate klientide varustamine puudega, tuha välja...

Tartu Vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja

Tartu Vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja (osaline töökoormus), kelle põhilisteks tööülesanneteks on: Koduhooldusel olevate klientide varustamine puudega, tuha välja...

Laupäeval, 4. novembril 2023.a. Kõrveküla Põhikooli Spordihoones algusega kell 10.00 Tartu valla ettevõtjate sügismängud. Eesmärk on pakkuda Tartu vallas asuvate ettevõtete töötajatele ja...

Laupäeval toimuvad Tartu valla ettevõtete sügismängud 2023

Laupäeval, 4. novembril 2023.a. Kõrveküla Põhikooli Spordihoones algusega kell 10.00 Tartu valla ettevõtjate sügismängud. Eesmärk on pakkuda Tartu vallas asuvate ettevõtete töötajatele ja...

Nõustumine Tammistu külas asuva Keerdi katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Aovere asuva Õnnemäe ja Õnnepõllu katastriüksuste liitmisega,...

Vallavalitsuse 26.oktoobri istungi ülevaade

Nõustumine Tammistu külas asuva Keerdi katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Aovere asuva Õnnemäe ja Õnnepõllu katastriüksuste liitmisega,...

Tartu Vallavalitsus kehtestas oma 26.10.2023. a korraldusega nr 1395 Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu....

Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas oma 26.10.2023. a korraldusega nr 1395 Kõrveküla alevikus asuvate Kõrve tn 5, Kõrve tn 7, Kõrve tn 18 ja Kõrve tn 20 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu....

  17.oktoobril kogunesid esmakordselt Tabivere Rahvamajja pidulikule vallavanema vastuvõtule Tartu valla kuldsed paarid, kes on ühist rada käinud 50, 55, 60 ja 65 aastat. ...

Esmakordselt toimus Tartu valla kuldsete paaride vastuvõtt

  17.oktoobril kogunesid esmakordselt Tabivere Rahvamajja pidulikule vallavanema vastuvõtule Tartu valla kuldsed paarid, kes on ühist rada käinud 50, 55, 60 ja 65 aastat. ...

Tartu linn, Tartumaa Spordiliit ja Eesti Paraolümpiakomitee kutsuvad kõiki 19. novembril Tartu Ülikooli Spordihoonesse, kus toimub "Liikumisaasta Grande Finale ja Suur Paraspordipäev". ...

Liikumisaasta Grande Finale ja Suur Paraspordipäev

Tartu linn, Tartumaa Spordiliit ja Eesti Paraolümpiakomitee kutsuvad kõiki 19. novembril Tartu Ülikooli Spordihoonesse, kus toimub "Liikumisaasta Grande Finale ja Suur Paraspordipäev". ...

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub Lõuna-Eesti nobedate näppudega käsitööhuvilisi kuduma kultuuripealinna avamispidustusteks väliskülalistele mütse, salle ja käpikuid. Kasuta soovi korral...

Euroopa kultuuripealinn kutsub Lõuna-Eesti käsitööhuvilisi kuduma väliskülalistele kingitusi

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub Lõuna-Eesti nobedate näppudega käsitööhuvilisi kuduma kultuuripealinna avamispidustusteks väliskülalistele mütse, salle ja käpikuid. Kasuta soovi korral...

Üle-euroopaline linnade koostööprogramm URBACT kuulutas 2022. aastal välja järjekordse taotlusvooru linnadevahelise koostöö ja ideede vahetuse arendamiseks. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF)...

Tartu vald osaleb üle-euroopalises URBACT koostöövõrgustikus „Beyond the Urban“

Üle-euroopaline linnade koostööprogramm URBACT kuulutas 2022. aastal välja järjekordse taotlusvooru linnadevahelise koostöö ja ideede vahetuse arendamiseks. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF)...

Nõustumine Kärevere külas asuva 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Kärevere külas asuva...

Vallavalitsuse 19.oktoobri istungi ülevaade

Nõustumine Kärevere külas asuva 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine Nõustumine Kärevere külas asuva...

MÄÄRUSED Määrus nr 16 – Tartu valla jäätmekava aastateks 2024 – 2029 vastuvõtmine Võeti vastu Tartu valla jäätmekava aastateks 2024 – 2029. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. ...

18.10.2023 vallavolikogu istungil vastu võetud otsused ja määrused

MÄÄRUSED Määrus nr 16 – Tartu valla jäätmekava aastateks 2024 – 2029 vastuvõtmine Võeti vastu Tartu valla jäätmekava aastateks 2024 – 2029. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. ...

Tartu Vallavalitsus suunab avalikule väljapanekule Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule ...

Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus suunab avalikule väljapanekule Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule ...

Tartu Vallavalitsus võtab tööle  noorsootöötaja Lähte noortekeskuses lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks (tähtajalise töölepinguga). Tööle asumise aeg 27. detsember 2023. ...

Tartu vald võtab tööle noorsootöötaja

Tartu Vallavalitsus võtab tööle  noorsootöötaja Lähte noortekeskuses lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks (tähtajalise töölepinguga). Tööle asumise aeg 27. detsember 2023. ...

Tartu vald rajas Laeva külla kergliiklustee kogupikkusega 1900m, mis kulgeb küla keskusest peaaegu Tallinn-Tartu maanteeni. Kergliiklustee rajas JBS Infra OÜ, omanikujärelvalvet teostas Siim...

Laeva külla rajatud kergliiklustee on avatud!

Tartu vald rajas Laeva külla kergliiklustee kogupikkusega 1900m, mis kulgeb küla keskusest peaaegu Tallinn-Tartu maanteeni. Kergliiklustee rajas JBS Infra OÜ, omanikujärelvalvet teostas Siim...

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Marina Minerals OÜ Kämara liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ...

Marina Minerals OÜ Kämara liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Marina Minerals OÜ Kämara liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ...

Tartu Vallavalitsus võõrandab elektroonilisel enampakkumisel Tartu vallas, Maarja-Magdaleena külas, aadressil Parkla tee 3-2 asuva korteri üldpindalaga 42 m2, registriosa numbriga 2637135 ja...

Tartu vald müüb enampakkumise teel korteri Maarja-Magdaleena külas

Tartu Vallavalitsus võõrandab elektroonilisel enampakkumisel Tartu vallas, Maarja-Magdaleena külas, aadressil Parkla tee 3-2 asuva korteri üldpindalaga 42 m2, registriosa numbriga 2637135 ja...

Tartu Vallavalitsuse 02.10.2023 korralduse nr 1233 kehtetuks tunnistamin Avalikes huvides vajaliku sidevõrgu...

Vallavalitsuse 12.oktoobri istungi ülevaade

Tartu Vallavalitsuse 02.10.2023 korralduse nr 1233 kehtetuks tunnistamin Avalikes huvides vajaliku sidevõrgu...

Alates 16.10.2023 on lahti Raadiraja ristmik ja buss sõidab tavapärasel marsruudil. Ristmikul jätkatakse ehitustöödega ning kehtib ajutine liikluskorraldus. Vabandame ajutise...

Muusemi tee ja Raadiraja ringristmik on liiklusele avatud

Alates 16.10.2023 on lahti Raadiraja ristmik ja buss sõidab tavapärasel marsruudil. Ristmikul jätkatakse ehitustöödega ning kehtib ajutine liikluskorraldus. Vabandame ajutise...

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval,  18. oktoobril 2023 algusega 16:00  Jääaja Keskuses. PÄEVAKORD:                   ...

Tartu Vallavolikogu istung toimub 18.oktoobril

Tartu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval,  18. oktoobril 2023 algusega 16:00  Jääaja Keskuses. PÄEVAKORD:                   ...

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada, et alates 1.11.2023 muutuvad osade liinide sõiduplaanid. Liini nr Liini nimetus ...

Muudatused sõiduplaanides alates 01.11.2023

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus annab teada, et alates 1.11.2023 muutuvad osade liinide sõiduplaanid. Liini nr Liini nimetus ...

Tartu valla omandis on Tartu vallas Lähte alevikus asuv Poe tn 6a katastriüksus tunnusega 79601:001:2041. Tartu vald müüb enampakkumise teel Poe tn 6a katastriüksuse alghinnaga 22 000...

Tartu vald müüb enampakkumise teel kinnistu Lähte alevikus

Tartu valla omandis on Tartu vallas Lähte alevikus asuv Poe tn 6a katastriüksus tunnusega 79601:001:2041. Tartu vald müüb enampakkumise teel Poe tn 6a katastriüksuse alghinnaga 22 000...

Tartu valla omandis on Tartu vallas Vahi alevikus asuv Vahi tee 5 katastriüksus üldpindalaga 5425 m 2 , registriosa numbriga 3205804. Tartu vald müüb enampakkumise teel Vahi tee 5...

Tartu vald müüb enampakkumise teel kinnistu Vahi alevikus

Tartu valla omandis on Tartu vallas Vahi alevikus asuv Vahi tee 5 katastriüksus üldpindalaga 5425 m 2 , registriosa numbriga 3205804. Tartu vald müüb enampakkumise teel Vahi tee 5...

Tartu valla omandis on Kõrveküla alevikus asuv Sookure kinnistu (katastritunnus 79601:001:2111, registriosa nr 4420604, pindala 16677 m 2 , sihtotstarve 100% elamumaa). Tartu vald...

Tartu vald müüb enampakkumise teel kinnistu Kõrveküla alevikus

Tartu valla omandis on Kõrveküla alevikus asuv Sookure kinnistu (katastritunnus 79601:001:2111, registriosa nr 4420604, pindala 16677 m 2 , sihtotstarve 100% elamumaa). Tartu vald...