« Tagasi

Vallavalitsuse 11.augusti istungi kokkuvõte

 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/17886 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Ojaääre (kü tunnus 79401:006:1123), Ojaääre tn 2 (kü tunnus 79601:001:2240) ja Ojaääre tänav L1 (kü tunnus 79601:001:2235) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Mõisatamme tn 12 (kü tunnus 79401:006:0665) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Valmaotsa külla, Männimäe (kü tunnus 38301:002:0492) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaama) püstitamiseks – 23029 Muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja kasutusluba Tartu valda, Kämara külla, Juhani maaüksusel (kü tunnus 38301:003:0006) valminud ehitise (garaaž – ehitisregistri kood 120532215) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tabivere alevikku, Käänaku maaüksusel (kü tunnus 77301:002:0174) valminud ehitise (kaksikelamu – ehitisregistri kood 121368197) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu vallas, Tooni külas, Valla (kü tunnus 59501:001:0072) maaüksusel valminud ehitise (mänguväljak – ehitisregistri kood 221396854) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Koidu tänav L2 (kü tunnus 79403:002:0894), Rähni haljak (kü tunnus 79601:001:1830), Rähni tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1831) ja Rähni põik 6 (kü tunnus 79401:001:0457) katastriüksustele valminud ehitise (kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221347250) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Raadi alevisse, Koidu tänav L2 (kü tunnus 79403:002:0894), Rähni haljak (kü tunnus 79601:001:1830) ja Rähni põik 6 (kü tunnus 79401:001:0457) katastriüksustele valminud ehitise (külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221347246) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati Raadi alevis asuva Killustiku põik kvartali detailplaneering.
 • Kehtestati Kõrveküla alevikus asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneering.
 • Muudeti hanke lepingu maksumust Kauss Arhitektuur OÜ-ga ja pikendati projekteerimise töövõtulepingu täitmise tähtaega kuni 31.03.2023.
 • Tunnistati lihthanke menetluse „Majoraadi pargi kõrghaljastus" (riigihanke viitenumber 252937) edukaks pakkujaks AS Mustamäe Haljastus.
 • Muudeti hanke lepingu maksumust ettevõttega OÜ Kivipartner.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Karmen Bruus`ile preemiat 3600 eurot.
 2. Karmen Bruus´i treener Kersti Viru´le preemiat 1 000 eurot.
 3. Aksel Pärtelpojale võistlustest osavõtuks toetust 1500 eurot.
 4. Valla majandusosakonna tarbeks auto soetamiseks 10 050 eurot.
 • Anti välja eriluba Kaks Kraana OÜ-le kuuluva raskeveoki autokraana Liebherr, reg nr 742MSL liikluseks Tartu valla kohalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel.
 • Anti välja eriluba Kaks Kraana OÜle kuuluva raskeveoki autokraana Liebherr, reg nr 904BNX liikluseks Tartu valla kohalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel.

PROTOKOLL