« Tagasi

Aia- ja haljastujäätmete jaoks telli eraldi äravedu

Tartu vallas on biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vedu (muru, hein, puulehed, oksad) hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. See tähendab, et nende jäätmete äraandmiseks saab Ragn-Sellsilt tellida eraldi äraveo. Eramajade omanikud saavad aia- ja haljastujäätmed mugavalt aias kompostida.
 
Ära pane olme- ega biojäätmete hulka❕
Nagu ülejäänud biojäätmed, on ka biolagunevad aia- ja haljastujäätmed taaskasutatav materjal. Eestis on biojäätmete panemine olmejäätmete hulka seadusega keelatud, sest biojäätmete näol on tegemist väärtusliku materjaliga, mida saab põletamise või prügimäele seisma saatmise asemel kasutada oluliselt otstarbekamalt. Näiteks saab ka aia- ja haljastujäätmetest teha komposti või biokütust.
 
Kuid miks ei tohi neid siis biojäätmete hulka panna❔
Ühelt poolt ei ole see mõistlik jäätmevaldaja enda jaoks. Näiteks muru niitmisel, hekkide harvendamisel või puulehtede riisumisel tekib jäätmeid üldjuhul vähemalt paar kotitäit. Biojäätmete konteinerid on reeglina aga väikesed ning suured kogused aia- ja haljastujäätmed põhjustavad lisatühjenduse tellides ka lisakulusid.
Teisalt on suuremad oksad ohuks jäätmevedajale. Tavapäraselt osutatakse jäätmete kogumise teenust pressautodega, kus jäätmed surutakse sealse mehhanismi abil autos kokku. Kui aga suuremad oksad näiteks pressi vahele satuks, lõhuks see kogu mehhanismi. See on ka põhjuseks, miks ei võeta teenust osutades kaasa biojäätmete hulka või konteinerite kõrvale asetatud kuivanuid puid – selleks on vajalik spetsiaalne äraveoteenus.
 
Tellimuse esitamine on lihtne
Ragn-Sells teostab aia- ja haljastujäätmete vedu 1. maist kuni 31. oktoobrini. Haljastujäätmed tuleb pakkida kuni 150L läbipaistvatesse kottidesse, mis täidetuna võivad kaaluda kuni 10 kg. Veotellimuse saab esitada, kirjutades tellimus@ragnsells.com ja andes teada, mitu kotti haljastujäätmeid üle soovitakse anda. Ühe kuni 150L koti äraveo tasu on 0,39 € (koos käibemaksuga).
 
Info: Ragn-Sells AS