« Tagasi

Kõrveküla paisjärves (Pärna tn ääres) pole suplemine soovitatav

Kõrveküla paisjärve supluskohast 11.07.2022. a võetud suplusvee analüüsi ei vastanud suplusveele kehtestatud nõuetele. Proovis oli soole enterokokke 131 PMÜ/100ml, lubatud piirväärtus on kuni 100 PMÜ/100 ml.

Soole enterokokid on levinud bakterid, kes elavad inimese soolestikus. Kuna need bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad heaks indikaatoriks vees fekaalse reostuse määratlemiseks. Mida suurem on nende sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka tõvestavaid mikroorganisme.

Lisainfo: www.tartuvald.ee, tartuvald@tartuvald.ee

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee