« Tagasi

Visiit Tartu valda pakkus avastamisrõõmu kauaaegse sõprusvalla esindajatele

30.mail külastasid Tartu valda Saksamaa sõprusvalla Amt Geltinger Bucht-i esindajad  Gert Nagle, Kai-Uwe Andresen ja Thomas Johannsen. Tartu valla sõprussuhted Amt Geltinger Bucht-iga ulatuvad aastasse 1994, ametlik partnerlusleping sõlmiti 1996 aastal. Koostöö omavalitsuste vahel on toimunud noortevahetusena, kultuurikontaktidena, aga ka omavalitsusjuhtide kogemuste vahetamisena.

Geltinger Buchti Amti juht Thomas Andresen pidas oluliseks kogemuste vahetust. Kunagi Lähtele ehitatud spordihoone on projekteeritud Geltingi eeskujul ning nüüd pidasid külalised inspireerivaks Tartu valla uusi lasteaedu, sest Geltingi piirkonda kavandatakse samuti uue lasteaia rajamist.

Külaskäiku alustati vallamajast, kus anti külalistele kiire ülevaade valla senisest arengust ja edasistest arenguplaanidest. Viimane külaskäik Tartu valda toimus enne koroonapandeemia algust ning noortevahetus jäi 2021-22. aastatel samal põhjusel ära. Tartu ja Geltingi omavalitsused kinnitasid kindlat tahet noortevahetusega 2023. aastal jätkata.

Saksa külalised tutvusid Raadi piirkonna kõige kiiremini areneva Tartu valla osaga. Külastati ka Raadi lasteaeda Ripsik ning hiljuti ehitatud Tabivere ja Kõrveküla koole.

Amt Geltinger Bucht ühendab ja administreerib 16 vallakogukonda, mis asuvad Läänemere Geltingi lahe ümbruses Schleswig-Holsteini liidumaal. Amt Geltinger Bucht elanike arv on 12 242 ning Tartu valla elanike arv on 1. juuni seisuga 12 330 inimest.

Külalisi saatis tõlgina Jaan Vellemaa.