« Tagasi

Piirissaarele mänguväljaku rajamine saab toetust

Eelmise aasta lõpus esitas Tartu Vallavalitsus Peipsiveere programmi 2021. aasta taotlusvooru projekti "Piirissaare avaliku mänguväljaku rajamine". Projekt kanti tegevuskavasse ja mänguväljaku kavandatav valmimise aeg on hiljemalt oktoobris 2022. Projekti kogueelarve on 22 781 eurot, millest toetuse maht 19 363,85.

Piirissaarele mänguväljaku ehitamise eesmärk on anda saarele turismisihtkohana atraktiivsust ja pakkuda kohalikele elanikele head ning korrastatud elukeskkonda.

Suveperioodil elab Piirissaarel päris palju lastega peresid ja ka turistide arv, kes koos lastega saart külastavad suureneb pidevalt. Mänguväljak rajatakse valla teenuskeskuse juurde ja see on avalikuks kasutamiseks. Teenuskeskuses on juba mitu avalikku teenust - raamatukogu, wc- ja duširuum ning valmimas on kogukonnaköök. Seega on see paik, kus külastajatel ja peredel on võimalik jalga puhata ning ka pikemaks ajaks, näiteks telkimiseks, puhkama jääda. Saarel puudub hetkel sellelaadne puhkekoht ja projekti elluviimine laiendaks nii kohalikele kui ka külastajatele saarel olemise võimalusi," lisas Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudsepp.

Fotol Tartu valla teenuskeskuse kõrval olev plats 2019. aasta Piirissaare päeval

Foto: Katrin Sisask

Allkiri: Planeeritava mänguväljaku täpne asukoht selgub projekteerimise käigus