« Tagasi

Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 16.07.2020 korraldusega nr 555 Tila külas asuva Liivamäe maaüksuse detailplaneeringu ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 28.04.2004 korralduse nr 179.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli muuta maa sihtotstarvet ja moodustada väikeelamu krunte.

Maaomaniku nägemus maakasutuse osas on muutunud ning sellest tulenevalt puudub vajadus detailplaneeringu koostamise jätkamiseks.