Lähte alevikus asuva Paju ja Pajuvitsa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavolikogu tunnistas 23.05.2019 otsusega nr 52 osaliselt kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 18.08.2010 korraldusega nr 217 kehtestatud Lähte alevikus asuva Paju ja Pajuvitsa maaüksuste

ning lähiala detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistati detailplaneering krundi pos 4 (Aiandi tn 16) osas. Täpsem info SIIT