Tartu valla spordikool

Tartu Valla Spordikool

Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502

Direktor: Agu Laas

E-mail: spordikool@tartuvald.ee

Telefon: 513 9304

Koduleht: www.tartuvallaspordikool.ee

Tartu valla spordikoolist

Tartu Valla Spordikool tegutseb 2005. aasta septembrist kohaliku omavalitsuse asutusena Tartu Vallavalitsuse valitsemisalas.

Spordikooli põhitegevusteks on:
 • laste ja noorte tervise tugevdamine;
 • lastele ja noortele sportlike oskuste ja vilumuste õpetamine;
 • laste ja noorte kasvatamine vastastikuse lugupidamise vaimus.

 

Tartu Valla Spordikool on spordihuvilistele lastele ja noortele avatud huvialakool, mis järjepideva ja mitmekülgse tegevusega:
 • kujundab spordiga tegelemise kaudu positiivsed väärtushinnangud eluks;
 • rahuldab laste liikumisvajadust, õpetab eriala ja tõstab spordimeisterlikkust;
 • valmistab lapsi ette esindama Tartu valda maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel.

Spordikoolis on võimalik harrastada seitset spordiala:
 • korvpall; 
 • võrkpall; 
 • kergejõustik; 
 • kreeka-rooma maadlus; 
 • judo, suusatamine; 
 • vibulaskmine.

 

Tartu Valla Spordikooli treenerid kutsuvad treeningutele

Kergejõustik

Kergejõustiku treeningud toimuvad teisipäeval ja neljapäeval kell 14.00 – 15.30, treenerite Ille ja Toomase juhendamisel. Treeninguid viiakse läbi Kõrveküla Põhikooli staadionil ja järve ümbruses välitingimustes. Arvestatakse eriolukorra nõudeid 2+2 ja treeninggrupis osalejate arvu, milleks on koos juhendava treeneriga 10 inimest. Kooli ja spordihoone siseruumidesse treeninguid ei toimu. Olemas on desinfitseerivad vahendid kätele ja spordivahendite puhastamiseks. Treeningule tulekuks soovitatakse kasutada võimalusel oma jalgratast. Kaasa tuleks võtta vahetuseks kuiv särk ja isiklik joogipudel,soovituslikult pista kotti ka kindad erinevate spordivahenditega treenimiseks. Treeningu alguses kogunetakse Kõrveküla Põhikooli juurde!

Kontakt:

Treenerid Ille Kukk ja Toomas Klaup

ille.kukk@gmail.com  või 520 5133

 

Vibusport

Vibuspordi treeningud toimuvad alates 04.05 Raadi laskmisplatsil esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja neljapäev:

 • kell 15:00 - 16:00 sünniaasta 2008, 2009, 2010, 2011 
 • kell 16:00 - 17:15 sünniaasta 2006 ja 2007 
 • kell 17:15 - 19:15 sünniaasta 2005 ja vanemad  

Seoses treeninggruppide suuruse piiranguga on õpilased jaotatud sünniaastate järgi.

Kontakt:

Treener Kadi Koort

5621 6839

Tartu Valla Spordikooli õppetasud alates 01.09.2020

Tartu Vallavalitsus võttis vastu otsuse, mille kohaselt kehtivad alates 01.09.2020 Tartu Valla Spordikoolis järgmised õppetasud:

1. kui perest õpib spordikoolis üks laps – 15 eurot kuus;
2. kui perest õpib spordikoolis kaks last – 25 eurot kuus;
3. kui perest õpib spordikoolis kolm või rohkem last – 30 eurot kuus.
 
Õppetasust vabastamine või soodustuse tegemine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära spordikooli direktori arvamuse.