Tartu valla spordikool

Tartu Valla Spordikool

Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502

Direktor: Agu Laas

E-mail: spordikool@tartuvald.ee

Telefon: 513 9304

Koduleht: sport.tartuvald.ee

Tartu valla spordikool

Tartu Valla Spordikool tegutseb 2005. aasta septembrist kohaliku omavalitsuse asutusena Tartu Vallavalitsuse valitsemisalas.

Spordikooli põhitegevusteks on:
 • laste ja noorte tervise tugevdamine;
 • lastele ja noortele sportlike oskuste ja vilumuste õpetamine;
 • laste ja noorte kasvatamine vastastikuse lugupidamise vaimus.

 

Tartu Valla Spordikool on spordihuvilistele lastele ja noortele avatud huvialakool, mis järjepideva ja mitmekülgse tegevusega:
 • kujundab spordiga tegelemise kaudu positiivsed väärtushinnangud eluks;
 • rahuldab laste liikumisvajadust, õpetab eriala ja tõstab spordimeisterlikkust;
 • valmistab lapsi ette esindama Tartu valda maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel.

Spordikoolis on võimalik harrastada seitset spordiala:
 • korvpall; 
 • võrkpall; 
 • kergejõustik; 
 • kreeka-rooma maadlus; 
 • judo, suusatamine; 
 • vibulaskmine.

Tartu Valla Spordikooli põhimäärus

 

Tartu Valla Spordikooli vastuvõtmiseks tuleb siseneda ARNO keskkonda ning esitada avaldus.

Spordikoolist lahkumiseks tuleb samuti siseneda ARNO keskkonda ning esitada avaldus.

Loe ARNO kohta SIIT

Tartu Valla Spordikooli õppetasud alates 01.01.2023

Kehtestada alates 01.01.2023 Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tartu Valla Spordikooli õppetasud järgmiselt: 

 • kui perest õpib spordikoolis üks laps – 20 eurot kuus; 
 • kui perest õpib spordikoolis kaks last – 30 eurot kuus;
 • kui perest õpib spordikoolis kolm või rohkem last – 35 eurot kuus.
 
Õppetasust vabastamine või soodustuse tegemine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära spordikooli direktori arvamuse.