Tartu valla spordikool

Tartu Valla Spordikool

Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502

Direktor: Agu Laas

E-mail: spordikool@tartuvald.ee

Telefon: 513 9304

Koduleht: sport.tartuvald.ee

Tartu valla spordikool

Tartu Valla Spordikool tegutseb 2005. aasta septembrist kohaliku omavalitsuse asutusena Tartu Vallavalitsuse valitsemisalas.

Spordikooli põhitegevusteks on:
 • laste ja noorte tervise tugevdamine;
 • lastele ja noortele sportlike oskuste ja vilumuste õpetamine;
 • laste ja noorte kasvatamine vastastikuse lugupidamise vaimus.

 

Tartu Valla Spordikool on spordihuvilistele lastele ja noortele avatud huvialakool, mis järjepideva ja mitmekülgse tegevusega:
 • kujundab spordiga tegelemise kaudu positiivsed väärtushinnangud eluks;
 • rahuldab laste liikumisvajadust, õpetab eriala ja tõstab spordimeisterlikkust;
 • valmistab lapsi ette esindama Tartu valda maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel.

Spordikoolis on võimalik harrastada seitset spordiala:
 • korvpall; 
 • võrkpall; 
 • kergejõustik; 
 • kreeka-rooma maadlus; 
 • judo, suusatamine; 
 • vibulaskmine.

Tartu Valla Spordikooli põhimäärus

Tartu Valla Spordikooli õppetasud alates 01.01.2023

Kehtestada alates 01.01.2023 Tartu Vallavalitsuse hallatava asutuse Tartu Valla Spordikooli õppetasud järgmiselt: 

 • kui perest õpib spordikoolis üks laps – 20 eurot kuus; 
 • kui perest õpib spordikoolis kaks last – 30 eurot kuus;
 • kui perest õpib spordikoolis kolm või rohkem last – 35 eurot kuus.
 
Õppetasust vabastamine või soodustuse tegemine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära spordikooli direktori arvamuse.