Mis on ARNO?

Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs ka haridusasutustele ja lapsevanematele.
Süsteemi üks eesmärke on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse esindaja tööd.

 

LASTEAIAKOHA TAOTLUS:

Lapsevanematel on mugav vaadata oma lasteaialapsega seonduvat ühest kohast.  Lasteaialapse puhul saab lapsevanem Arnos esitada taotluse, mis lasteaeda ja millal ta tahab oma last panna.

Arnos näeb lapsevanem, kas tema laps on saanud koha ning näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis olid tehtud tema lapsele. Samuti saab ta e-maili olemasolu korral vastavaid teavitusi.

 

HUVIKOOLI VASTUVÕTMISE AVALDUS:

Tartu Valla Spordikooli vastuvõtmiseks tuleb ARNO süsteemi kaudu esitada avaldus.

Spordikoolist lahkumiseks tuleb samuti esitada ARNO süsteemis kaudu lahkumisavaldus.