Liikluspiirangu kehtetuks tunnistamine

Tartu Vallavalitsus võttis 04.04.2024 toimunud istungil vastu korralduse nr 388, millega tunnistati kehtetuks 26.02.2024 istungil kehtestatud koormuspiirang valla kohalikel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel üle 8 tonni raskuste veokite liikluseks.

Seoses kevadise teede lagunemise lõppemisega tunnistati piirang kehtetuks.

Vallateedel on kehtestatud ajutine koormuspiirang

Tartu Vallavalitsus võttis 26.02.2024 toimunud istungil vastu korralduse nr 246, millega kohaselt otsustati seoses kevadise teede lagunemisega piirata Tartu valla kohalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel üle 8 tonni raskuste veokite liiklus alates 27.02.2024.

Koormuspiiranguga teel on lubatud üle 8-tonnise registrimassiga veokite liiklus ainult teede ja liikluskorralduse spetsialisti väljastatud eriloa alusel, välja arvatud prügiveoautod, eriteenistuse sõidukid ning maakonnaliinide bussid, mille liiklemine liikluspiiranguga teel on lubatud ilma eriloata.

Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.