Kevadised liikluspiirangud Tartu valla teedel

Tartu Vallavalitsus piirab alates 21. märtsist üle 8 tonni raskuste raskeveokite liikluse Tartu valla kohalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel teedel.

Liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.