Toetus kortermajadele õuealade korrastamiseks ja jäätmete liigiti kogumise edendamiseks

Alates 2019. aastast on Tartu valla korteriühistutel võimalik taotleda toetust kortermajade õuealade korrastamiseks ja jäätmete liigiti kogumise edendamiseks ning sellega valla elukeskkonna parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.

 

Toetust on võimalik taotleda kortermajadel, mis on ehitatud enne 01.01.2003, toetuse suuruseks on kuni 50% kavandatud ehitise või rajatise kogumaksumusest kuid mitte rohkem kui 4000  eurot.

 

Toetatavad tegevused:

  1. jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;
  2. jäätmete süvakogumismahuti paigaldamine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikidele. Juhul, kui paigaldatakse ainult segaolmejäätmemahuti, peab hiljem olema sinna kõrvale võimalik paigaldada paberi ja kartongi, pakendite ning biojäätmete mahuti;
  3. kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;
  4. kortermaja puukuuri ehitamine;
  5. rattaparkla või rattahoidja ehitamine.

 

Toetuse taotlejaks võib olla Tartu valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kuus  või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

 

Korteriühistute toetamise taotlusvoor on avatud 27.05.2019-17.07.2019.

Taotlused tuleb esitada SPOKU keskkonnas. Sisene keskkonda SIIT

 

Tartu Vallavalitsuse 25.04.2019 määrus nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" on leitav SIIT

Tartu Vallavalitsuse 16.05.2019 korraldus nr 455 „Korteriühistute toetamise taotlusvooru avamine" on leitav SIIT

Tartu Vallavalitsuse 16.05.2019 korraldus nr 456 „Korteriühistute toetamise taotluste hindamiskomisjoni ning hindamiskriteeriumite kinnitamine" on leitav SIIT

 

Abimaterjalid

 

Ehitamisega seotud nõuded

Jäätmehoonete tüüplahenduste väljatöötamine ja nendest lahendustest kataloogi koostamine (Entec AS, 2002), http://hlp.city.ee/cms/doc/jaatmehoonete_kataloog.pdf

 

Lisainfo:

Keskkonnaspetsialist Kadi Kukk, tel 5347 6179, meil kadi.kukk@tartuvald.ee

Ehitusspetsialist Ergo Nõmme, tel 733 7755, 5267 983, meil ergo.nomme@tartuvald.ee