Korteriühistute taotlusvoor on avatud!

Tartu valla korteriühistutel on jälle võimalik taotleda toetust kortermajade õuealade korrastamiseks, jäätmete liigiti kogumise edendamiseks, hädaolukordadeks ja rohepöördeks valmisoleku parendamiseks ning sellega valla elukeskkonna parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks.

Toetust on võimalik taotleda nende kortermajadega seotud tegevusteks, mis on taotluse esitamise hetkel vanemad kui 7 aastat. Toetust elektrigeneraatori ühenduste ehitamiseks ja elektrigeneraatori ning elektriauto laadimisjaama paigaldamiseks on võimalik taotleda kõigi kortermajade jaoks. Toetuse taotlejaks võib olla Tartu valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kuus  või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

Toetuse suuruseks on kuni 50% kavandatud töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot ühe taotleja kohta või 4500 eurot iga ühistaotluses osaleva korteriühistu kohta.

NB! Eelistatud on taotlejad, kes viimase kolme aasta jooksul pole toetust saanud.

Toetatavad tegevused:

  • jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;
  • jäätmete süvakogumismahuti (maa-alune ja maapealne) paigaldamine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikidele. Juhul, kui paigaldatakse ainult segaolmejäätmemahuti, peab hiljem olema sinna kõrvale võimalik paigaldada paberi ja kartongi, pakendite ning biojäätmete mahuti;
  • kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;
  • kortermaja puukuuri ehitamine või korrastamine;
  • rattaparkla või rattahoidja ehitamine;
  • elektrigeneraatori ühenduse ehitamine kütte- ja veesüsteemidele;
  • elektrigeneraatori soetamine (abikõlblik ainult koos ühenduse ehitamisega);
  • elektriauto laadimisjaama paigaldamine.

 

Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta aruande ja kuludokumendid hiljemalt toetuse andmisele järgneva aasta 1. detsembriks. 

 

Korteriühistute toetamise taotlusvoor on avatud 03.04.2023-10.05.2023.

Taotlused tuleb esitada SPOKU keskkonnas. Sisene keskkonda SIIT

Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määrus nr 11 „Korteriühistute toetamise kord" on leitav SIIT  

Tartu Vallavalitsuse 23.03.2023 korraldus nr 365 „Korteriühistute toetamise taotlusvooru avamine" on leitav SIIT

Tartu Vallavalitsuse 23.03.2023 korraldus nr 364 „Korteriühistute toetamise taotluste hindamiskomisjoni ning hindamiskriteeriumite kinnitamine" on leitav SIIT 

 

Abimaterjalid

Ehitamisega seotud nõuded

 

Lisainfo:

Projektispetsialist Jana Serpak, tel 5218 415, e-posti aadress: jana.serpak@tartuvald.ee

Ehitusspetsialist Ergo Nõmme, tel 5267 983, e-posti aadress: ergo.nomme@tartuvald.ee