Tartu valla kommunikatsiooni üldised põhimõtted
 • Oleme meediaga suhtlemisel avatud ja vastame ajakirjanike päringutele võimalikult kiiresti.
 • Avalikkuse informeerimine on osa valla teenustest ning aitab vallakodanikke paremini teenida. Avalikkuse informeerimisel on roll igal teenistujal.
 • Valla kommunikatsioon on poliitiliselt erapooletu.
  • Valla kommunikatsioonitöötaja jagab avalikkusele teavet vallajuhtimise, administratiivsete tegevuste ja otsuste kohta, sealhulgas vallavalitsuse poliitiliste otsuste kohta. 
  • Valla kommunikatsioonitöötaja ei vahenda meediale ühegi erakonna seisukohti, avaldusi ega kommentaare.
 • Tartu valla kommunikatsioon on korraldatud tavapäraselt eesti keeles, vajadusel vene ja inglise keeles. Oluline on, et info jõuaks kõigi vallaelanike ja teiste sihtgruppideni. See tähendab nii pressiteadete avaldamist kui ka meediapäringutele vastamist.
 • Igal esmaspäeval avaldatakse nädala eelinfo valla kodulehel.
 • Tartu valla ametlikud sotsiaalmeedia kanalid on infokanalid, kus vahendatakse valda puudutavaid teemasid.
  • Tartu valla kanalid on ametnike ja poliitikute sotsiaalmeedia kanalitest eraldiseisvad ja nende haldamisega tegeleb vastav spetsialist.
  • Tartu valla postitusi võivad ametnikud ja poliitikud enda sotsiaalmeedia kanalites jagada, aga valla ametnike ega poliitikute postitusi enda lehtedel ei jaga.
 • Tartu vald rakendab ühtset visuaalset identiteeti, millega saad tutvuda SIIN
 • Kommunikatsioonitöötaja kontaktandmed leiad SIIT
Valla kommunikatsioonikanalid ja -väljundid

Valla oma meediakanalid