Tartu vallale generaatorite ostmine

Tartu Vallavalitsus soovib osta 2 diiselgeneraatorit.

Generaatorite kasutusotstarve:

  • Lumekahurite elektriga varustamine
  • Vajadusel koolide elektrivarustuse tagamine

Generaatorite tehniline kirjeldus on lisatud kirjale manusena.

Hinna pakkumuses palume arvestada generaatorite transpordiga aadressile Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa.

 

Pakkumuse palume saata 10. maiks 2021 Tartu valla e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Pakkumuse hindamise kriteerium: majanduslikult soodsaim pakkumus

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kutse osalema omanikujärelevalve hankel

Tartu vald kutsub osalema teenuse hanke menetluses „Kõrveküla aleviku Lasteaia tn parkla ehitamise ning Lasteaia tn ja Kooli tn tänavakatte korrastamise omanikujärelevalve".

Oleme sõlmimas lepingut riigihankel „Kõrveküla aleviku Lasteaia tn parkla ehitamine ning Lasteaia tn ja Kooli tn tänavakatte korrastamine" (riigihanke viitenumber registris 233510) edukaks tunnistatud pakkujaga.

Hanketöö eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada välja Kõrveküla aleviku Lasteaia tn parkla vastavalt  Väli OÜ ja Novarc Group AS projektile ning korrastada Lasteaia tn ja Kooli tn sõidutee katendid vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel ehitustööde leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist – SIIT.

Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on juuni 2021  ja teostamise tähtaeg on 19.08.2021.

 

Edukas pakkuja peab omama registreeringut teede omanikujärelevalve valdkonnas.

Hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga.

 

Palume pakkumine esitada hiljemalt 14. mai 2021 kell 12.00 Tartu valla e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, tel 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, tel 5749 4799