Hinnapäring - Laeva rahvamaja soojuspump

Tartu Vallavalitsus kutsub Teid osalema ja esitama hinnapakkumust Laeva kultuurimaja olemasoleva maasoojuspumba asendamiseks ja soojasõlme uuendamiseks.

Objekt asub Väänikvere tee 6, Laeva külas, Tartu vallas.

Töö tuleb teostada vastavalt lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele.

Töö teostamise tähtaeg on 18.08.2023.a.

Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind koos käibemaksuga. Võrdseta madalaimate pakkumuste korral valitakse edukas pakkuja liisutõmbamise teel.

Pakkumus peab olema jõus 60 päeva.

Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping, lepingu projekt lisa 2

Pakkuja pädeva esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumus palun esitada hiljemalt 12.06.2023 kell 15.00 e-posti aadressile: tartuvald@tartuvald.ee

Lisainformatsioon, lisamaterjalide küsimised ja kokkulepped objektiga tutvumiseks tööpäeviti kell 9.00-16.00 Andres Maikov, tel 54430301, e-mail andres.maikov@tartuvald.ee

Hinnapäring - ümberehitus- ja remonttööd

Palume hinnapakkumust Tartu valla vallamaja kahe ruumi ümberehitus- ja remonttöödele vastavalt manuses olevale lähteülesandele.

Tööde ligikaudsed mahud: Ruumi 125 põranda pindala ~47,9m2 ja ruumis 119 põranda pindala 28,6m2.

Enne hinnapakkumuse tegemist on kohustuslik objektiga koha peal tutvuda. Kontaktisik Kadi Kukk, tel  53476179.

Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 3 kuud lepingu sõlmimisest.

Hinnapakkumust ootame hiljemalt 02. juuniks 2023 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi tööde mahu osas.

Hankija jätab endale õiguse tellida edukaks tunnistatud pakkujalt lisatöödena ruumi 119 põrandakatte paigaldamist ja lisa värvimistöid.

Kui edukaks tunnistatud pakkuja ei allkirjasta töövõtu lepingut 5 tööpäeva jooksul alates lepingu väljasaatmisest Tellija poolt, on Tellijal õigus valida edukaks paremuselt järgmine pakkuja.