Käimasolevad hanked

Lähte kooli ja spordihoone ümbruse sademeveekanalisatsiooni ehitamise omanikujärelevalve

Tartu vald on jõudmas lepingusse riigihankes „Lähte kooli ja spordihoone ümbruse sademeveekanalisatsiooni ehitamine" (riigihanke viitenumber registris 231759).

Ehitushanke eesmärk on Tartu valla Lähte kooli ja spordihoone sademeveekanalisatsiooni ehitamine vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt projektile nr. 2353. Ehitustööde alustamise eelduslik aeg on aprill 2021 algus ja teostamise tähtaeg on 13.08.2021.

Viide dokumentidele ning projektile, mille alusel leping sõlmitakse leiab Riigihangete registrist – SIIT.

 

Ootame hinnapakkumist objekti ehitusele omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Palume pakkumine esitada 1. märtsiks 2021 Tartu valla e-postil tartuvald@tartuvald.ee

 

Täiendavatele küsimustele vastamine:

Tarmo Raudsepp, abivallavanem, tarmo.raudsepp@tartuvald.ee, mobiil 5695 8663

Kadri Leetsaar, hankespetsialist, kadri.leetsaar@tartuvald.ee, mobiil 5749 4799