Tartu valla eelarvestrateegia 2023-2027

Tartu valla eelarvestrateegia 2022-2026

Tartu valla eelarvestrateegia 2022-2025

Tartu valla eelarvestrateegia 2019-2022 avalikustamine

Käesolev eelarvestrateegia kajastab Tartu valla eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende saavutamiseks aastatel 2019-2022.
 
Arengukava ja eelarvestrateegia on olulised dokumendid: need on aluseks omavalitsuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.
 
Eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on üldises plaanis tagada omavalitsuse finantspoliitika jätkusuutlikkus: positiivne eelarvetulem, reservide olemasolu, piisav laenuteenindamise- ja investeerimisvõimekus.
 
Valla eelarvestrateegiat uuendatakse iga aasta 30. oktoobriks koos arengukava üle vaatamisega, täpsustades nelja eelseisva aasta kavasid. Käesolev eelarvestrateegia on koostatud neljaks eelseisvaks eelarve aastaks. Täpsustuste aluseks on uuendatud arengu- ja tegevuskavad.
 
Tutvu siin: