Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Tartu Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu, millega määratakse Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvatele tänavatele kohanimi ning kinnitatakse liikluspinna ruumikuju vastavalt asendiplaanile:

Kohanimi

Nimeobjekti liik

Asustusüksus

Ruumikuju

Linavästriku tänav

liikluspind

Kõrveküla alevik

Korralduse lisa 1

Sookure tänav

liikluspind

Kõrveküla alevik

Korralduse lisa 1

  Ettepanekud ja vastuväited on oodatud 07.09-21.09.2022 e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Lisainfo: maakorraldaja Mari Niine, tel 5265519või mari.niine@tartuvald.ee

Ühissõidukipeatustele kohanime määramise eelnõu

Tartu Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu, millega rajatakse uued bussipeatused:

  • Tartu valda Raigastvere külla kõrvalmaantee 14208 Kärksi – Elistvere äärde nimega Soitse.
  • Tartu valda Saadjärve külla riigitee 22220 Lähte-Elistvere tee äärde nimega Rehevälja.
  • Maarja-Magdaleena külla Kudina-Maarja riigimaantee nr 41 äärde nimega Maarja-Magdaleena kool.

Rajatavate ühissõidukipeatuste nimed on kooskõlastatud MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus ja Maa-ametiga.

Korraldus hakkab kehtima alates 01.09.2022.

 Ettepanekud ja vastuväited on oodatud 28.07-15.08.2022 e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Kadi Kukk, tel 53476179 või kadi.kukk@tartuvald.ee

Ühissõidukipeatustele kohanime määramise eelnõu

Seoses uute liinide käivitamisega on vaja Tartu vallas Vahi alevikus ja Tila külas rajada uued bussipeatused. Rajatavate ühissõidukipeatuste nimed on kooskõlastatud MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus ja Maa-ametiga.

Ettepanekud ja vastuväited on oodatud 12.05-03.06.2022 e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Kadi Kukk, tel 53476179 või kadi.kukk@tartuvald.ee

Ühissõidukipeatustele kohanime määramise eelnõu

Tartu Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu, millega muudetakse bussipeatuste nimesid kohtades, kus ristmike läheduses on kolm või neli samanimelist peatust. Sellised peatuste nimed tekitavad sõitjates segadust. Lisaks on vaja muuta nimesid, mis viitavad valele asukohale (nt Elistvere peatus, mis asub Igavere külas).

Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda Tartu valla koduleheküljel ja Tartu Vallavalitsuses, aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik. Märkused ja ettepanekud palume esitada kirjalikult Tartu Vallavalitsusele hiljemalt 15.06.2022. a, (sh) e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee