Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed saab tasu eest ära anda Tartu linnas  Selli tn 19 ja Jaama 72 C asuvasse jäätmejaama.

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).