Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Tartu valla elanikud saavad oma biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed viia Maramaa külas asuvale Fasetra OÜ kompostiplatile. Vajalik on eelnev ette helistamine, tel +372 5072 016. Lisaks saab tasu eest biolagunevaid jäätmeid ära anda Tartu linnas Jaama 72 C asuvasse jäätmejaama.