Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. 

Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu. 

Vastutaja: Sotsiaal-ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev anne.aleksejev@tartuvald.ee  

 

Sotsiaalhoolekande seadus SIIT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord