Volikogu alatised komisjonid

VALLAVOLIKOGU ALATISED KOMISJONID

1. Revisjonikomisjon

Vastutusvaldkonnad: vallavalitsuse tegevuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine, Tartu vallavara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

1. Kert Kingo – esimees

2. - - aseesimees

3. Marike Adamka

4. Priit Kirss

5. Valeeri Rubeika

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid

 

2. Arengu- ja planeerimiskomisjon

Vastutusvaldkonnad: vallaareng, planeerimine, maakorraldus, taristu, ehitus, liikluskorraldus, ühistransport, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turism, ettevõtlus;

1. Martin Pedak – esimees

2. Tõnu Kalja – aseesimees

3. Aigar Lepp

4. Meelis Villems

5. Varmo Veski

6. Kaarel Melk

7. Jaak Kumar

Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolekute protokollid

 

3. Majanduskomisjon

Vastutusvaldkonnad: rahanduse, eelarve, vallavara halduse, majanduse ja arendusküsimused

1. Vahur Jurs - esimees

2. Priit Kirss -aseesimees

3. Elle Kaljurand

4. Alo Ainomäe

5. Rein Haak

6. Valeeri Rubeika

7. Aigar Lepp

Majanduskomisjoni koosolekute protokollid

 

4. Sotsiaalkomisjon

Vastutusvaldkonnad: rahvatervise, sotsiaalhoolekande, lastekaitse, ühistranspordi küsimused.

1. Karmen Kukk - esimees

2. Helin Veetõusme - aseesimees

3. Marike Adamka

4. Ariana Rooba

5. Inna Vesi

6. Külli Vikat

7. Siim Pari                          

Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid

 

5. Hariduskomisjon

Vastutusvaldkonnad: alus-, põhikooli-, gümnaasiumi ja huvihariduse küsimused

1. Janek Hoffmann - esimees

2. Andres Kuusik - aseesimees

3. Agu Laas

4. Tarmo Raudsepp

5. Piret Siivelt

6. Tea Pendla

7. Anneli Kumar

Hariduskomisjoni koosolekute protokollid

 

6. Kogukonna ja kultuurikomisjon

Vastutusvaldkonnad: kultuuri, kultuuriasutuste, spordi, noorsootöö, kogukonna- ja külaelu, seltside tegevuse, huvitegevuse, vaba aja ja raamatukogude küsimused.

1. Aune Sepp - esimees

2. Külli Suvi - aseesimees

3. Veronika Täpsi

4. Meelis Villems

5. Meeli Kruus

6. Jaanika Kreela

7. Mariann Vink

Kogukonna- ja kultuurikomisjoni koosolekute protokollid

 

*Märkus - tumedas šriftis on volikogu liikmed