Kommunaalasutused

Vee-ettevõtjad:

AS Tartu Veevärk – Vahi alevik, Kõrveküla alevik, Tila küla

Rikketelefon 730 6200 e-post tartuvesi@tartuvesi.ee

AS Emajõe Veevärk - Tabivere alevik, Äksi alevik, Lähte alevik, Vasula alevik, Maarja-Magdaleena küla, Laeva küla, Vedu küla, Erala küla, Tammistu küla, Vesneri küla, Sojamaa küla, Salu küla, Saadjärve küla

Rikketelefon 24h 515 5077 e-post evv@evv.ee