Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031

Tutvu ühisveevärgi ja -kanalitsaisooni arendamise kavaga SIIN
 
Lisadega saad tutvuda: