Haridusvaldkonna tunnustusavaldused

Õpilaste tunnustamine toimub igal kevadel juunikuus ning õpetajate tunnustamine oktoobris.

Kandidaate saab esitada Tartu valla e-taotluste keskkonnas SPOKU

Tartu vald annab välja järgmisi haridustöötajate aunimetusi:

Aasta kooliõpetaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil toetanud lapse/laste arengut koolis või huvikoolis.

Aasta lasteaiaõpetaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil toetanud laste arengut.

Aasta koolitöötaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa kooli või huvikooli arengule ja uute ideede juurutamisele.

Aasta lasteaiatöötaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa lasteaia arengule ja uute ideede juurutamisele.

Aasta haridustegu – aunimetus antakse isikule või asutusele, kes on silmapaistval viisil panustanud haridusvaldkonda või huvihariduses.

Aasta noorõpetaja – aunimetus antakse isikule, kellel on kõrgharidus ja kes on tööl olnud kuni kolm aastat Tartu valla haridusasutuses.

Aasta tugispetsialist – aunimetus antakse isikule, kes on koolis, huvikoolis või lasteaias silmapaistval viisil aidanud kaasa laste ja õpilaste arengule.

Õpetajaskonna aunimetuse kandidaate saab esitada igaüks 1. detsembrist kuni 15.jaanuarini. Valdkondlikud laureaadid otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Laureaatidele antakse aunimetus üle Eesti Vabariigi aastapäeva tänuüritusel. 

Aunimetuste kandidaate saab esitada igaüks alates 1. detsembrist kuni 15.jaanuarini Tartu valla SPOKU keskkonnas SIIN

Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise korraga saad tutvuda SIIN

 

Tartu vald annab välja järgmisi õpilaste tunnustusi:

Tunnustus gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele - gümnaasiumi lõpetajale, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu vallas või õpilasele, kes lõpetab Lähte Ühisgümnaasiumi, antakse preemia:

  • 300 eurot gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga;
  • 500 eurot gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga.
  • kutsekeskhariduse õppekava kiitusega lõpetajale antakse preemia 300 eurot.

Preemia taotlemisest saad lugeda SIIT

Parimate õppurite vastuvõtt - Tartu vald tänab ja tunnustab kord aastas (kevadel) Tartu valla haridusasutuste parimaid õppureid tänukirja ja -meenega. Õppuritele korraldatakse vastuvõtt, kuhu saavad kutse kõikide koolide ja huvikoolide poolt esitatud parimad õppurid (igast klassiastmest 1-2 õpilast).