Teatritrupid

Wiera teater 

Juhendaja: Jaanus Järs 

Kontakt: jaanusjars@hot.ee; 56637224 

 

Väägvere külateater 

Juhendaja: Ira Karoliina Ritsik 

Kontakt: ira@finak.ee; 5184480 

 

Maarja -  Magdaleena estraadiring  

Juhendaja: Jaanus Järs 

Kontakt: jaanusjars@hot.ee; 56637224 

 

Laeva Näitering 

Juhendaja: Külli Suvi 

Kontakt: suvikylli@gmail.com; 51997040 

 

Tabivere harrastusteater 

Juhendaja: Märt Koik 

Kontakt: Tabivere Rahvamaja, tel 5044479  

 

Harrastusteater E.H.K 

Juhendaja: Esta Sokk 

Kontakt:  Esta Sokk; esta58@hot.ee; 53586023