Kasutusloa taotlusega koos esitatavad dokumendid

 • Ehitustööde päevik.
 • Kaetud tööde aktid + fotod (nt armeering, liiv, killustik, soojustus, põrandate- ja seintesisesed vee- ja kanalisatsioonitorud, põrandaküttetorud, põrandaküttekaablid jms).
 • Fotod ehitustööde protsessist.
 • Eriosade projektid – veevarustus, kanalisatsioon, elekter, ventilatsioon (nii hoonesisesed kui ka hoonevälised).
 • Teostusjoonised (nt vundament, põrandate- ja seintesisesed vee- ja kanalisatsioonitorud, ventilatsioonitorud, põrandaküttetorud, maaküttekontuur põrandaküttekaablid, elektrijuhtmed, pistikupesad, lülitid jms).
 • Ehitusjärgne geodeetiline mõõdistus (peab olema peale kantud hoone +-0.000 ja hoone kõrgus ning mõlemad peavad olema seotud ka absoluutse kõrgusega + nurga koordinaadid, peavad olema kajastatud ka trassid, rajatised, platsid jmt). Tuleb laadida nii ehitisregistrisse kui ka geoarhiivi (geoarhiivi laeb geodeet).
 • Tahkel kütusel toimiva kütteseadme korral kütteseadme pass.
 • Korstna olemasolul tõendada, et korstna ladus vastavat kutset omav isik.
 • Seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid (nt õhk-õhk soojuspump, õhk-vesi soojuspump, maasoojuspump, katel, boiler, ventilatsiooniagregaat, konditsioneeri seade jms).
 • Rajatise/hoone ehitamisel kasutatud materjalide sertifikaadid (nt põhikonstruktsioonina Columbia kivi, Bauroc plokk, Fibo plokk, puitkarkass, palk; isolatsioonimaterjalidena tuuletõkkeplaat, mineraalvill; muude materjalidena katusekate plekk, kivi, SBS, täitematerjalidena liiv, kruus, killustik jms).
 • Vee- ja küttetorustike surveaktid.
 • Ventilatsioonisüsteemi mõõdistuspass.
 • Alarõhutest (liginullenergiahoone ja netonullenergiahoone ehitamise korral).
 • Nõuetele vastavust tõendav dokument (audit) elektripaigaldise, gaasipaigaldise osas.
 • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korral liitumisleping (nt Tartu Veevärk, Emajõe Veevärk, piirkonnas ühine puurkaev jmt). Elektrivõrguga liitumisleping. Gaasivõrguga liitumisleping. Jäätmeveoleping.