Kõrveküla järvedes võib jälle supelda!

26.08.2019 võeti mõlemast Kõrveküla alevikus asuvast järvest veeproovid.

Nii Kõrveküla paisjärvest (ujumiskoht Pärna tn ääres) kui ka Kõrveküla tehisjärvest (ujumiskoht Hariduse tn ääres) võetud proovides olid näitajad korras, seega suplemine järvedes on jälle lubatud.

Lisainfo: www.tartuvald.ee, tartuvald@tartuvald.ee

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee

Supluskohad

Tartu valla territooriumil asub kolm Tartu vallale kuuluvat mitteametlikku supluskohta:

  • Saadjärve supluskoht Tabiveres (Tartu vald Tabivere alevik)
  • Saadjärve supluskoht Kukulinnas (Tartu vald Kukulinna küla)
  • Kõrveküla supluskoht (Tartu vald Kõrveküla alevik)

Suplushooaeg algab 1. juunil ja kestab 31. augustini.

Enne hooaja avamist korrastatakse olemasolev ja nõuetele vastav supluskoht ja alustatakse suplusvee seiret, et tagada suplejatele supluskoha tervisele ohutu kasutamine

Suplusvee kvaliteedi kohta on info kättesaadav Terviseameti veebilehel SIIN 

Veetaimestiku niitmine supluskohtades

05. augustil algavad Tartu valla puhke- ja ujumiskohades veetaimestiku niitmised.

Veekogud, kus niitmistööd toimuvad, on järgmised:

• Kõrveküla paisjärv

• Kõrveküla tehisjärv

• Palalinna järv

• Laeva paisjärv

• Vasula veepark

 

Tegemist Tartu vallas olevate puhke- ja ujumiskohtadega, mille hooldamine on vajalik, et tagada ujumis- ja puhkevõimaluste säilimine.

Niitmistööde järgselt kogutakse taimed kokku ja tõstetakse järvest välja kaldale, kus neil lastakse taheneda (ca 7 päeva), seejärel niitmisjäägid utiliseeritakse. Veetaimed niidetakse spetsiaalse niidukiga.

Küsimuste korral palun pöörduda Tartu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kadi Kukk poole (tel 5347 6179).

Supluskohad Tartu vallas