Raadi hariduskeskus tuleb!

Raadi arhitektuurikonkursi võidutöö «Kogukond katuste all». Foto: Eesti Arhitektide Liit

 

Algab Raadi hariduskeskuse ehitus Keskuse teele!

„Tartu vald on kiirelt kasvav vald, kus õigupoolest ei erine alanud aasta mitte millegi poolest eelmistest. Raadi hariduskeskus on eelmistest ettevõtmistest suurem oma mastaabi poolest. Keskuse teele on plaanis rajada hooned 14-rühmalisele lasteaiale ja 6 paralleelklassiga põhikoolile. Tulevikus lisandub kompleksi ka spordihoone ja staadion. Ettevõtmise muudab eriliseks ka asjaolu, et kavandame kahe täiesti uue asutuse – lasteaia ja Raadi põhikooli loomist. Oleme keskuse detailplaneeringu koostamisega läbinud kooskõlastuste ja arvamusavalduste ringi ning planeering jõuab veel veebruaris avalikule väljapanekule. Koostöö naabrite ja kogukonnaga on olnud tihe ning konstruktiivne, mistõttu loodame detailplaneeringu kehtestada märtsis. Paralleelselt detailplaneeringuga on usinalt töötanud arhitektide meeskond, et saada valmis lasteaiahoone projekt. Kiidan väga meie koostööpartnereid Arhitekt 11 Eestist ja Lundén Architects Soomest, kellega loome väga omanäolise hoone. Tegutseme selle nimel, et 2025. aasta 1. septembril saaks Keskuse teel valmis lasteaiahoone, kus alustaksid tööd paralleelselt uus lasteaed ja uus põhikool. Esialgu saab poolest hoonest lasteaed 6 kuni 8 rühmaga ja poolest koolimaja. Eraldi koolimaja projekteerimine algab samuti sellel aastal, ent uue hooneni jõuame alles mõne aja pärast. Seni toimub kooli õppetöö lasteaiamajas, mis arhitektuurselt luuakse nii, et rühmaruume saab kasutada ka algklasside õppetööks. Selleks, et õppetöö saaks alata 2025. aasta septembris, kavandame ehitusega alustada juba sügisel. Oludes, kus suuri ehitushankeid on jäänud vähemaks, loodan, et osavõtt ehitushankest saab olema aktiivne ning toob vallale soodsa ehitushinna" kommenteeris vallavanem Jarno Laur.

Raadi arhitektuurikonkursi võidutöö «Kogukond katuste all». Foto: Eesti Arhitektide Liit