Puurkaevu rajamine

Informatsioon puurkaevu planeerimisest kuni kasutamiseni:

https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/vesi/puurkaevu_rajamine1.pdf