Tartu Vallavalitus on liitunud mitme projektiga, et olla abiks psühholoogilise toe saamisel, töö otsimisel, koolitustel osalemisel. Antud projektidega saavad liituda kõik Tartu valla elanikud.

 

Projekt „Tagasi tööellu" 

Liituma on oodatud inimesed, kes hetkel ei õpi ja ei tööta ning on tööturult eemal olnud vähemalt 6 kuud.  Projektitegevused on:  tööotsingukoolitus koos tööklubiga, tugiisikuteenus, erinevad nõustamisteenused (psühholoog, karjäärinõustaja, võlanõustaja, sõltuvusnõustaja). Lisaks on osalejal võimalik minna erialakoolitusele või tööpraktikale. Kõik tegevused on osalejale tasuta.

Korraldaja: Johannes Mihkelsoni Keskus, kontakt Ingrid Purje, ingrid.purje@jmk.ee, 52 654 88

Täpsem info: http://www.jmk.ee/Portfoolio/tagasi-tooellu/

 

STEP-programm

On mõeldud aitamaks noori, kellel on õigusrikkumise taust. Projektis on mitmeid võimalusi, kuidas noort toetada ja olla abiks (nõustamisteenusest kuni tööpraktikani).

Programmi arendusjuht: Liis Seeme, step@step.ee, 58 60 2686

Täpsem info: https://step.ee/

 

Projekt „Tähed särama"

On mõeldud NTGS-i* kaudu tuvastatud 16-26-aastastele noortele*. Noore saame suunata tasuta tööotsingut toetavatele ja elukvaliteeti tõstvatele individuaalteenustele: tugiisikuteenus, erinevad nõustamisteenused (psühholoog, karjäärinõustaja, võlanõustaja, sõltuvusnõustaja). Lisaks on osalejal võimalik minna erialakoolitusele või tööpraktikale ning osaleda tööotsingukoolitusel ja tööklubis.

Korraldaja: Johannes Mihkelsoni Keskus, kontakt juhtumikorraldajad Triin Rebbas, 53 782405, triin.rebbas@jmk.ee või Katrin Kaaver, 52 82 365, katrin.kaaver@jmk.ee

Täpsem info: http://www.jmk.ee/Portfoolio/tahed-sarama/

 

*Projektist pakutavatele teenusele saab suunata ainult neid noori, kes on STAR programmist tuvastatud NTGS-i abil ning, kes vastavad noortegarantii tingimustele, loe lisa SIIT