Avatud projektitaotlusvoorud

1. Anname teada, et kuni 31. jaanuarini on võimalik taotleda toetust Väikesaarte programmist. Väikesaarte programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist. Tartu vallas kuulub programmi Piirissaar. Täpsemat infot programmi ja taotlemise kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel: https://www.rtk.ee/meede-vaikesaarte-programm.
 

2. 16. jaanuaril avanes toetusmeede eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks reoveekogumisaladel. Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagame toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetame juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Täpsem info Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel: https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

KIK lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusvooru seoses 800 000-eurose eelarve täitumisega.

 

3. Alates 20. veebruarist on avatud Tartumaa Arendusseltsi (TAS) 2023. aasta LEADER meetme taotlusvoor. Projektitaotlusi saab esitada kuni 20. märtsini 2023.

Avatud on järgmised meetmed:

  • Väiketootmise ja teenuste arendamine
  • Turismiettevõtluse arendamine
  • Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
  • Noorte aktiviseerimine
  • TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine
  • Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Lisainfot avatud meetmete kohta leiate TASi kodulehelt SIIT

Seoses avaneva taotlusvooruga korraldab TASme 22. veebruaril taotlejatele infopäeva, kus tutvustame TASi strateegiat, meetmeid, toetatavaid tegevusi, taotlemise ja hindamise protsessi ning vastame taotlejate küsimustele. Täpsem informatsiooni infopäeva kohta edastatakse TAS kodulehel peagi.